Физика експлозивних процеса

ID: 1136
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Елек М. Предраг
извођачи: Елек М. Предраг, Миливојевић М. Александар
контакт особа: Елек М. Предраг
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за системе наоружања

извођења

циљ

Циљ предмета је да студент научи основне принципе сагоревања материјала и физике експлозије који који су од значаја за реализацију функција система наоружања. Студент треба да научи садржаје процеса експлозије и сагоревања барутних и ракетних погонских материја као интегрисаних хемијско-технолошких система.

исход

Студент овладава прорачунима основних процеса физике експлозије који утичу на механизам дејства пројектила и његову ефикасност на циљу. Студент стиче могућност разумевања утицајних параметара на процесе ослобађања енергије сагоревањем. Студент формира научну и експерименталну базу за усавршавање и стварање нових знања у области енергетских материја и процеса ослобађања енергије у одбрамбеним технологијама.

садржај теоријске наставе

1. Основи термохемије и термодинамике експлозивних процеса 2. Осетљивост експлозивних материја на спољне утицаје 3. Основе хидродинамичке теорије детонације 4. Дејство експлозије на околну средину 5. Контактна детонација. Активни део експлозивног пуњења 6. Експлозивна пропулзија. Формирање равних детонационих таласа 7. Опште поставке и закони паљења система горива и оксидатора и егзотермних реакција 8. Сагоревање чврстих ракетних горива, барута, пиротехничких смеса (модели кинетике и термохемије) 9. Продукти сагоревања и енергетске карактеристике реализованих процеса код различитих типова горива и смеша и методе мерења брзине сагоревања

садржај практичне наставе

1. Прорачун термохемије и термодинамике експлозивних процеса 2. Осетљивост експлозивних материја на спољне утицаје. Примене 3. Основе хидродинамичке теорије детонације. Одабрани примери 4. Дејство експлозије на околну средину. Одабрани примери 5. Контактна детонација. Активни део експлозивног пуњења 6. Експлозивна пропулзија. Формирање равних детонационих таласа. Примери 7. Припаљивање и сагоревање гасних и течних реактаната и гранични услови 8. Кинетичке карактеристике барута и ракетних горива и модели разградње чврстих погонских материја 9. Спољни утицаји и методе мерења кинетичких и енергетских параметара у различитим околним условима

услов похађања

Нема обавезних услова. Пожељно положени испит: Основи погона пројектила

ресурси

1. Jaramaz, S.: Physics of Explosion, Faculty of mechanical Engineering, Belgrade, 1997., КПН 2. Максимовић, П.В.: Технологија експлозивних материја, Војноиздавачки завод, Београд, 1972, КДА 3. Аџић, М.: Основи сагоревања ВМ, Машински факултет, Београд, 2007, ДВЛ 4. Милиновић, М.: Принципи сагоревања чврстих погонских материја, Машински факултет, Београд, 2006, ДВЛ

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 6
лабораторијске вежбе: 8
рачунски задаци: 16
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 10
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Jaramaz, S.: Physics of Explosion, Faculty of mechanical Engineering, Belgrade, 1997.; Akhavan, J.: The chamistry of explosives, Royal Society of Chemistry, 2011.; Стаматовић, А.: Физика експлозије, Ivexy, Београд, 1996.;