Катедра за војно машинство

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

предмети катедре

основне академске студије

мастер академске студије

докторске студије

Лабораторије, радионице, учионице

Лабораторија за системе наоружања
Руководилац лабораторије: в. проф. др Предраг Елек

Лабораторија за просторно управљање
Руководилац лабораторије: проф. др Момчило Милиновић