Напредни курс из вођења пројектила

ID: 3509
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Тодић Н. Ивана
извођачи: Тодић Н. Ивана
контакт особа: Тодић Н. Ивана
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Овај курс се заснива на примени напредног концепта у дизајну закона навођења. Циљ је проширење и надоградња знања из пројектовања система за вођење и управљање ракета као и навигацију ракета.

исход

Након овог курса студент је оспособљен за самостални рад на синтези закона вођења и системима вођења као и потребно знање за учешће у новим развојним пројектима из ове области. Студент стиче напредна знања из области вођења и управљања ракета.

садржај теоријске наставе

Увод: Презентација и поређење основних закона вођења (пропорционална навигација, закон потере, закон вођења 3 тачке) у смислу основних информација и захтева за реализацију захтеваног вођења. вођење по путањи и навођење на циљ. основне компоненте вођене ракете. Примена и типови глава за самонавођење. Поређење класичних и модерних закона вођења и управљања. Дефиниција Ламбертовог проблема у динамици лета вођених ракета. Оптимално вођење. Математички апарат потребан за анализу шума. Примена филтера у законима самонавођења. Теорија естимације и примена на законе вођења. Други типови закона вођења. Основе динамике лета за тактичке и стратешке вођене ракете. Ламбертово вођење. (технике и примери). Модификације Лабертовог закона.

садржај практичне наставе

Примена и реализација закона вођења на примеру самонавођене ракете.

услов похађања

Нема

ресурси

P. Garnel: Guided Weapon Control System, Pergamon Press, New York, 1980.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 4
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 4
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 40
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Siouris, G.M., “Missile Guidance and Control Systems”, Springer, ISBN 0-387-00726-1, 2004; Boiffier, J.L., “The Dynamic of Flight The Equations”, John Wiley & Sons Ltd. England, ISBN 0-471-94237-5, 1998; Titterton, D.H. and Weston, J.L., ”Strapdown Inertial Navigation Technology – 2nd edition”, IEE Radar, Sonar, Navigation and Avionic Series 17, ISPB 0-86341-358-7, 2004; Сavage, P.G., ”Strapdown Inertial Navigation Integration Algorithm Design Part 2: Velocity and Position Algorithms”, Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 21, No. 2, pp. 208-221; Landau, I.D., Lozano, R., M’Saad, M., Karimi, A., “Adaptive Control Algorithms, Analysis and Applications”, Springer, ISBN 978-0-85729-663-4, 2011;