Ивана Н. Тодић

дипл. маш. инж. Ивана Н. Тодић, доцент
катедра за системе наоружања
кабинет: 444
мејл адреса: itodic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 341; директан 3302-341

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Системи наоружања, Динамика лета пројектила, Вођење и управљање пројектила, Аеродинамика пројектила, Актуаторски системи

образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 2006., доктор техничких наука, Машински факултет у Београду, 2014..

публикације, признања, награде

Техничка решења: 411/2 “Inertial Navigation System, GNC3” 412/2 “Техничко решење система вођења и управљања пројектила ЛОРАНА” 511/2 “TECHNICAL SOLUTION of Electro-Mechanical Actuators (EMA) for Aerospace Applications” 512/2 “TECHNICAL SOLUTION of The Bench for Electro-Mechanical Actuators (EMA) Објављени радови: Khan, M. A., Todić, I., Miloš, M., Stefanović, Z., and Blagojević, Đ., “Control of Electro-Mechanical Actuator for Aerospace Applications”, Strojarstvo Vol. 52, No. 3, pp. 303-313, 2010 Stefanović, Z., Miloš, M., and Todić, I., “Investigation of the Pressure Distribution in 2D Rocket Nozzle with Mechanical System for Thrust Vector Control (TVC)”, Strojarstvo Vol. 53, No. 4, pp. 287-292, 2011

чланства у научним и стручним организацијама

-