Аеродинамика и динамика лета у пројектовању аутопилота и система вођења пројектила

ID: 3508
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Тодић Н. Ивана
извођачи: Тодић Н. Ивана
контакт особа: Тодић Н. Ивана
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација пројекта

извођења

циљ

Циљ овог курса је да проучавање свих потребних перформанси ракете потребних за синтезу аутопилота и закона вођења. Различите референтне трајекторије су описане и утврђују се следеће карактеристике: брзина, нападни угао и отклони управљачких површина, максимално бочно убрзање (маневарска способност), динамички коефицијенти линеаризованих једначина кретања и аеродинамичке функције преноса (сопствена учестаност, релативно пригушење, фактори управљивости и маневарске способности, ...) Основни захтеви за пројектовање аутопилота, дизајн аутопилота за статички стабилне и статички нестабилне пројектиле. Такође се изучава и метод дизајна аутопилота ваљања.

исход

Студент је оспособљен за самосталан рад на припреми и анализи података за синтезу аутопилота и закона вођења као и за избор компонената система.

садржај теоријске наставе

Увод: Вођење и управљање ракете дуж путање. Улога аеродинамике у дизајну аутопилота. Утицај аеродинамике на ограничења перформанси аутопилота. Статички стабилне и нестабилне конфигурације. Дизајн аутопилот за конфигурације са високом маневарском способности. Улазни подаци за аутопилот и систем навођења.Једначине кретања. Програмски лет у вертикалној равни и референтне путање. Линеаризација једначина кретања и функције преноса. Сензори и актуатори. Аутопилот пропињања и скретања. Дизајн аутопилота пропињања и скретања. Дизајн аутопилота у случају нестабилних конфигурација. Аутопилот ваљања.

садржај практичне наставе

Пројекат вођене ракете који укључује примену свих области описаних у оквиру садржаја теоретске наставе.

услов похађања

Нема

ресурси

Ћук, Д.: Предавања из предмета ВОЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИЛА, Машински факултет, Београд, 2002.(handouts)

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 3
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

P. Garnel: Guided Weapon Control System, Pergamon Press, New York, 1980.; Danilo Ćuk: Design of Beam-Riding Laser Guidance System,MTI, 1998. (skripte na engleskom); Danilo Ćuk: Theory of Homing Systems, Proportional Navigation,MTI, 1998. (skripte na engleskom);