Механика балистичких система

ID: 3606
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Марковић Д. Милош
извођачи: Марковић Д. Милош
контакт особа: Марковић Д. Милош
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Стицање савремених знања из области пројектовања артиљеријских оруђа и аутоматског оружја.

исход

Студенти стичу напредна знања из области пројектовања артиљеријских оруђа и аутоматског оружја.

садржај теоријске наставе

Пројектовање елемената артиљеријских оруђа. Пројектовање просте неојачане цеви, двослојне цеви и аутофретоване цеви оруђа. Пројектовање гасних кочница. Пројектовање противтрзајућег система (повратника, хидрауличне кочнице трзања, хидрауличне кочница враћања и компензатора хидрауличне течности). Пројектовање уређаја и механизама лафета артиљеријског оруђа (колевке, горњег лафета, кракова доњег лафета и изравњача). Пројеkтовање елемената механизама затварача за: заптивање, окидање и опаљивање, отварање, избацивање чауре и затварање. Пројектовање задњака. Анализа диференцијалних једначина кретања елемената механизама аутоматског оружја при непокретном оружју и при покретном оружју и методе њиховог решавања. Пројектовање аутоматског оружја: системи на принципу трзања затварача, системи који користе енергију трзања, системи који користе енергију барутних гасова.

садржај практичне наставе

Пројектовање елемената артиљеријских оруђа - одабрани примери прорачуна. Пројектовање просте неојачане цеви, двослојне цеви и аутофретоване цеви оруђа. Пројектовање гасних кочница. Пројектовање противтрзајућег система (повратника, хидрауличне кочнице трзања, хидрауличне кочница враћања и компензатора хидрауличне течности). Пројектовање уређаја и механизама лафета артиљеријског оруђа (колевке, горњег лафета, кракова доњег лафета и изравњача). Пројеkтовање елемената механизама затварача за: заптивање, окидање и опаљивање, отварање, избацивање чауре и затварање. Пројектовање задњака. Анализа диференцијалних једначина кретања елемената механизама аутоматског оружја при непокретном оружју и при покретном оружју и методе њиховог решавања. Пројектовање аутоматског оружја: системи на принципу трзања затварача, системи који користе енергију трзања, системи који користе енергију барутних гасова.

услов похађања

Нема.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 40
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Automatic Weapons - Engineering Design Handbook, US Army Materiel Command Pamphlet 706-260, 1970;; Design of Towed Artillery Weapon Systems, MIL-HDBK-785(AR), 1990. ; Allsop D.F., Cannons, Brassey's, London, 1995.; Алферов В.В., Консрукциа и расчет автоматического оружиа, Машиностроение, Москва, 1977. ;