Одабрана поглавља из конструкције пројектила

ID: 3544
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Елек М. Предраг
извођачи: Елек М. Предраг, Марковић Д. Милош
контакт особа: Елек М. Предраг
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Циљ предмета је продубљивање стечених знања из појединих области везаних за конструкцију пројектила и бојевих глава. Третирају се различити феномени везани за пројектовање разорних, пробојних и специјалних бојевих глава.

исход

Студент овладава знањима која омогућавају пројектовање бојевих глава уз узимање у обзир савремених сазнања везаних за механизме њиховог деловања. Студент добија основе за научноистраживачки рад у овој области.

садржај теоријске наставе

Бојеве главе. Карактеристике циљева. Специјална поглавља разорних и пробојних пројектила. Посебна поглавља пројектила специјалне намене. Упаљачи.

садржај практичне наставе

Нумеричко моделирање механизама деловања бојевих глава.

услов похађања

Нема.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Carleone, J.: Tactical Missile Warheads, Progress in Astronautics and Aeronautics, AIAA, Vol. 155, Washington, 1983.; Elek, P., Jaramaz, S.: Penetration models for metal targets ans kinetic penetrators, Cumulative scientifical-technical information, Military Technical Institute, 2005, ISBN 978-86-81123-13-3, pp. 86; Zukas, J.A., Walters, W.P.: Explosive effects and applications, Springer, 1997.; Jaramaz, S.: Warhead design and terminal ballistics, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, 2000. ; Lloyd, R.M.: Conventional Warhead Systems Physics and Engineering Design, Progress in Astronautics and Aeronautics, Volume 79, AIAA, 1998. ;