Погон пројектила

ID: 3605
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Елек М. Предраг
извођачи: Елек М. Предраг, Марковић Д. Милош
контакт особа: Елек М. Предраг
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Стицање савремених знања из области унутрашње балистике и ракетног погона.

исход

Студенти стичу напредна знања из домена погона класичних и ракетних пројектила.

садржај теоријске наставе

Двофазни унутрашњебалистички модели. Ерозија цеви оруђа. Унутрашњебалистичка испитивања. Експериментално-истраживачке методе у унутрашњој балистици. Савремена ракетна горива. Моделирање перформанси ракетног мотора при нестационарним режимаима рада. Оптимизација геометрије погонског пуњења. Структурална анализа погонског пуњења. Подсистеми ракетних мотора са течним погонским материјама.

садржај практичне наставе

Двофазни унутрашњебалистички модели - примери прорачуна. Ерозија цеви оруђа - изабрани модели. Унутрашњебалистичка испитивања - припрема и мерења. Експериментално-истраживачке методе у унутрашњој балистици - нове методе. Савремена ракетна горива - преглед и анализа. Моделирање перформанси ракетног мотора при нестационарним режимаима рада - примери прорачуна. Оптимизација геометрије погонског пуњења - одабрани примери. Структурална анализа погонског пуњења - метода коначних елемената. Подсистеми ракетних мотора са течним погонским материјама - начини реализације.

услов похађања

Нема.

ресурси

1. Јарамаз, С., Мицковић, Д.: Унутрашња балистика, Машински факултет, Београд, 2011. 2. Steifel, G.: Gun propulsion technology, Progress in astronautics and aeronautics, Vol. 109, New York, 1988. 3. Sutton, G.P., Biblarz, O.: Rocket propulsion elements, Wiley, 2010. 4. Davenas, A.: Solid rocket propulsion technology, Pergamon, 1992.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 40
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Krier, H.: Interior ballistics of guns, Progress in astronautics and aeronautics, Vol. 66, New York, 1979.; Hill, P., Peterson, C.: Mechanics and thermodynamics of propulsion, Pearson, 2010.;