Конструкција ракетног наоружања

ID: 1296
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Марковић Д. Милош
извођачи: Марковић Д. Милош
контакт особа: Марковић Д. Милош
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за системе наоружања

извођења

  • 6. семестар, позиција 4

циљ

Циљ је да студент постигне компетентност академске вештине и метода анализе и синтезе главних конструктивних карактеристика ракетних система, као и ракете као специјалног објекта (летилице) и њеним својствима која је чине посебном у пројектовању система оружја. Студент развија креативне способности у специфичним вештинама за обављање професије инежењера наоружања кроз теоријске и практичне проблеме интеграције конструкција ракете, лансера и различите борбене опреме.

исход

Студент стиче могућност анализе и синтезе пројектовања експертских решења у области конструисања ракета, лансера и опреме ракетног наоружања. Овладава методама и поступцима истраживања и математичким и софтверским алатима анализе и синтезе. Развија критичко мишљење и поседује могућност примене знања како у пракси, тако и у размени информација. Разуме принципе ракетног наоружања и разлике у различитим областима као и интердисциплинарна знања у ракетним технологијама.

садржај теоријске наставе

Класификација ракетних пројектила. Конструкција и облици ракетних пројектила. Основни појмови невођених ракета. Основни појмови вођених ракета. Одређивање почетне масе ракете и перформанси ракетног мотора на чврсто гориво. Динамика лета вођених и невођених ракета. Разматрање концепције ракетног мотора у току пројектовања ракете. Основи аеродинамичког пројектовања. Основи аеродинамичке анализе. Основне анализе закона вођења и њихов утицај на пројектовање вођених ракета. Основи аутопилота и улога у пројектовању вођених ракета. Основи система управљања ракетом (електромеханички сервопокретачи управљачких површина, управљање вектором потиска). Оптерећења ракете у току лета. Напонаска анализа стања подсклопова ракете.

садржај практичне наставе

Основи Матлаба. Анализа невођених ракета: 1) испитивање динамике лета са два степена слободе и постављање тактичко-техничких захтева за њено пројектовање 2) анализа бојевог терета 3) анализа и одређивање перформанси и конструкције ракетног мотора 4) аеродинамичко пројектовање и аеродинамичка анализа 5) анализа оптерећења ракете у току лета и напонско стање подсклопова ракете 6) испитивање динамике лета ракете са три степена слободе. Анализа вођених ракета: 1) анализа и дефинисање захтева за пројектовање вођених ракета 2) основи пројектовања вођених ракета 3) основи функционисања главе за самонавођење 4) основни принципи функционисања аутопилота ракете (симулациони модели) 5) анализа закона вођења (симулациони модели) 6) основи електромеханичких сервопокретача управљачких површина (симулациони модел). Посета Сектору ракетних система у Војнотехничком институту за потребе реализације лабораторијских извештаја.

услов похађања

Нема.

ресурси

1. Милош Марковић: Скрипта са предавања - Конструкција ракетног наоружања, 2020. 2. Марковић, М., Јевтић, Д., Ђуровић, Р., Миличић, Л.: Пројектовање ракета и лансера - практикум, Универзитет у Београду, Машински факултет, 2023.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 3
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 7
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 30
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

E. Fleeman, Missile design and system engineering. American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2012.; Moore F.: Approximate methods for weapon aerodynamics. Progress in Astronautics and Aeronautics, 2000.; Chin S.: Missile configuration design, The McGraw-Hill Book Company, 1961.; MILITARY HANDBOOK: DESIGN OF AERODYNAMICALLY STABILIZED FREE ROCKETS, MIL-HNDBK-762(MI), 1990.; Zarchan P.: Tactical and Strategic Missile Guidance, Volume 239, Progress in Astronautics and Aeronautics, 2012.;