Унутрашња балистика

ID: 1385
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Јевтић Т. Дејан
извођачи: Јевтић Т. Дејан
контакт особа: Јевтић Т. Дејан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за системе наоружања

извођења

циљ

Проучавање метода решавања основног задатка унутрашње балистике и поступка балистичког пројектовања. Проучавање основних особености специјалних типова оруђа. Разматрање методологије унутрашњебалистичких испитивања.

исход

Овладавање прорачуном директног и индиректног задатка унутрашње балистике разних типова оруђа, као и методологијом унутрашњебалистичких испитивања.

садржај теоријске наставе

Увод у унутрашњу балистику. Погонске материје и њихове карактeристике. Основни процеси и зависности при опаљењу. Решење основног задатка унутрашње балистике (Поставка задатка. Аналитички метод решавања. Прорачун температуре барутних гасова. Таблични метод решавања основног задатка унутрашње балистике). Балистичко пројектовање. Решење задатка унутрашње балистике за комбиновано (хаубичко) пуњење. Унутрашња балистика бестрзајних оруђа. Унутрашња балистика минобацача. Увођење поправки при гађању (Поправне формуле Ермолаева). Унутрашњебалистичка испитивања (Циљ, класификација и мерне величине) Припрема унутрашњебалистичких испитивања. Мерење притиска. Мерење брзине пројектила на устима цеви оруђа. Мерење импулса трзаја система.

садржај практичне наставе

Производња барута. Основни процеси и зависности при опаљењу. Решење основног задатка унутрашње балистике (Поставка задатка. Аналитички метод решавања. Прорачун температуре барутних гасова. Таблични метод решавања основног задатка унутрашње балистике). Балистичко пројектовање (Задатак балистичког пројектовања цеви. Балистичке карактeристике оруђа. Опште зависности конструктивних каракетристика канала цеви од услова пуњења. Директивни дијаграм и његова анализа. Решење задатка унутрашње балистике за комбиновано (хаубичко) пуњење. Увођење поправки при гађању (Поправне формуле Ермолаева).

услов похађања

Пожељни положени испити из: Термодинамике Б, Основа погона пројектила и Физике експлозивних процеса

ресурси

1. Таблице за балистичко пројектовање, ДВЛ 2. Таблице поправних коефицијената, ДВЛ

фонд часова

укупан фонд часова: 45

активна настава (теоријска)

ново градиво: 12
разрада и примери (рекапитулација): 6

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 4
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 4
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 2
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Јарамаз, С., Мицковић, Д.: Унутрашња балистика, Машински факултет, Београд, 2011, КПН ;