Радован В. Ђуровић

мастер маш. инж. Радован В. Ђуровић, асистент
катедра за системе наоружања
кабинет:
мејл адреса: rdjurovic@mas.bg.ac.rs
телефон:

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

образовање, стручна спрема

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама