Примена експлозива

ID: 3542
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Елек М. Предраг
извођачи: Елек М. Предраг
контакт особа: Елек М. Предраг
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Стицање знања из области примене и испитивања експлозива.

исход

Студент располаже знањима из области примене и испитивања експлозива за различите војне намене.

садржај теоријске наставе

Увод у експлозиве. Основе физике експлозивних процеса. Теорије и методе иницијације експлозива. Експлозивна пропулзија. Испитивање експлозива.

садржај практичне наставе

Основе физике експлозивних процеса - примери прорачуна. Теорије и методе иницијације експлозива - изабрани примери. Експлозивна пропулзија - Гарнијев метод. Испитивање експлозива - анализа различитих метода испитивања.

услов похађања

Нема.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 40
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Suceska, M.: Test methods for explosives, Springer, 1995.; Meyer, R., Kohler, J., Homburg, A.: Explosives, Wiley, 2002.; Jaramaz, S.: Physics of explosion, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, 1997. ; Zukas, J.A., Walters, W.: Explosive effects and applications, Springer, 1998.;