Конструкција класичног наоружања

ID: 1384
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Јевтић Т. Дејан
извођачи: Јевтић Т. Дејан
контакт особа: Јевтић Т. Дејан
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за системе наоружања

извођења

  • 6. семестар, позиција 3

циљ

Увођење студената у основе конструкције артиљеријских оруђа, стрељачког оружја, аутоматских топова, борбених возила и тенкова. Проучавање основних тактичkо - техничких захтева, процеса који се одвијају при опаљењу метка, као и принципа функционисања, који опредељују конструкцијска решења појединих система. Анализа појединих елемената конструкције различитих система класичног наоружања.

исход

Овладавање основним принципима пројектовања система класичног наоружања. Оспособљеност за прорачун основних параметара процеса који опредељују конструкциона решења појединих система. Основа за касније детаљно проучавање пројектовања артиљеријских оруђа и аутоматског оружја.

садржај теоријске наставе

Оптерећење лафета артиљеријског оруђа при опаљењу метка. Типови лафетирања оруђа. Типична конструкциона решења и принципи функције противтрзајућег уређаја. Основни типови и конструкциона решења цеви оруђа. Основни типови и механизми затварача. Типови уређаја на лафету оруђа. Основне карактеристике и системи функционисања стрељачког наоружања. Аутоматско оружје на принципу трзања затварача. Аутоматско оружје који користи енергију трзања, Појачници и убрзивачи трзања. Аутоматско оружје на принципу дејства барутних гасова. Врсте забрављивања затварача и механичка сигурност. Механизми за извлачење и избацивање чауре, за храњење оружја, за окидање и опаљивање метка. Уређаји на устима цеви (гасне кочнице, скривачи пламена, пригушивачи пуцња, дефлектори). Особености конструкције аутоматских топова са сопственим, односно спољним извором енергије. Концепција и особености конструкције самоходних артиљеријскиих оруђа и тенкова.

садржај практичне наставе

Оптерећење артиљеријског оруђа при опаљењу метка. Прорачун противтрзајућег уређаја. Прорачун цеви оруђа. Основни типови и механизми затварача. Аутоматско оружје на принципу трзања затварача. Карактеристични примери функције аутоматског оружја које користи енергију трзања, односно које функционише на принципу дејства барутних гасова. Врсте забрављивања затварача и механичка сигурност. Механизми за извлачење и избацивање чауре, за храњење оружја, за окидање и опаљиване. Уређаји на устима цеви (гасне кочнице, скривачи пламена, пригушивачи пуцња, дефлектори).

услов похађања

Нису предвиђени посебни услови за похађање предмета.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 28
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 2
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 10
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Handbook on Weaponry, Rheinmetal GmbH, Dusseldorf, 1982; Allsop D.F., Toomey M.A.: Small Arms - General Design, Brassey's, London, 1999; Мицковић, Д.: Скрипте са предавања - Конструкција класичног наоружања, ДВЛ; Васиљвић, М.: Аутоматско оружје,ТШЦ КоВ ЈНА, 1970, Загреб, КДА;