Одабрана поглавља из пројектовања ракета и лансера

ID: 3621
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Марковић Д. Милош
извођачи: Марковић Д. Милош
контакт особа: Марковић Д. Милош
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Предмет је организован кроз неколико целина који могу бити са аспекта анализе засебно разматрани. Управо то је циљ како би се студентима на вишем нивоу студирања приближила проблематика појединих подсистема.

исход

Студенти стичу посебна знања из области ракетне технике кроз интердисциплинарни приступ.

садржај теоријске наставе

Разматрање тактичких захтева који се постављају пред вођену и невођену ракету. Кинематска анализа сусрета ракете и циља. Одређивање летних перформанси ракете. Елементи конструкције ракета. Глава за самонавођење. Управљачки систем. Бојева глава са упаљачем. Енергетски блок. Ракетни мотор. Систем за управљање вектором потиска. Избор аеродинамичке концепције. Напрезање елемената конструкције ракете. Модална анализа. Приступ пројектовања лансера у зависности од намене. Елементи конструкције лансера. Интеракција ракета-лансер.

садржај практичне наставе

Концептуални приступ пројектовању невођене ракете кроз реализацију софтверског пакета. Концептуални приступ пројектовању вођене ракете кроз реализацију софтверског пакета. Напрезање ракете и анализа стања напона кроз реализацију софтверског пакета. Употреба ФЕМ софтвера за потребе анализе стање напона ракете у току лета и транспорта. Употреба ФЕМ софтвера за потребе анализе процеса и ефикасности бојеве главе. Пројектовање лансера. Подсистеми управљања лансером. Лансер у систему управљања ватром.

услов похађања

Нема.

ресурси

Марковић, М., Јевтић, Д., Ђуровић, Р., Миличић, Л.: Пројектовање ракета и лансера - практикум, Универзитет у Београду, Машински факултет, 2023.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 2
преглед и оцена семинарских радова: 2
преглед и оцена пројекта: 2
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

E. Fleeman, Missile design and system engineering. American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2012.; Zarchan P.: Tactical and Strategic Missile Guidance, Volume 239, Progress in Astronautics and Aeronautics, 2012.; Krasnov N.F. et al.: Rocket aerodynamics, NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, June 1971; Siouris G. M.: Missile Guidance and Control Systems, Springer, 2004.; Архангельский И. И.: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗЕНИТНЫХ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ, МОСКВА, Издательство МАИ 2001.;