Балистика на циљу

ID: 0691
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Елек М. Предраг
извођачи: Елек М. Предраг
контакт особа: Елек М. Предраг
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за системе наоружања

извођења

циљ

Основни циљ предмета је да студент схвати значај, основне концепте и методе балистике на циљу, као интегралног дела науке о системима наоружања. Студент треба да разуме кључне идеје о дејству пројектила и њихову примену у пројектовању пројектила, односно балистичке заштите.

исход

После успешно завршеног курса студенти би требало да буду оспособљени да: - дефинишу све типове дејства пројектила/бојних глава на циљу, - прорачунају главне параметре свих видова пенетрационих процеса, - анализирају карактеристике рушећег дејства пројектила, - моделирају механизме парчадног дества разорних пројектила, - примене експерименталне методе одређивања параметара ефикасности, - разумеју функционалну композицију и основе прорачуна упаљача.

садржај теоријске наставе

1. Задаци балистике на циљу Дејство пројектила на циљу. Типови пројектила. Врсте циљева. Задаци балистике на циљу. Понашање материјала у динамичким условима. 2. Пробојно дејство Основи механике пенетрације. Пробојно дејство панцирних пројектила. Експериментално одређивање пробојности. Дејство поткалибарних пројектила. Дубина пенетрације кумулативног млаза. 3. Парчадно дејство Механизам фрагментације пројектила. Брзина разлетања парчади. Расподела масе фрагмената. Експериментално одређивање ефикасности пројектила парчадног дејства. 4. Рушеће дејство Ударни талас, притисак и импулс. Оцена рушећег дејства пројектила. Подземне експлозије. Подводне експлозије 5. Упаљачи Подела упаљача. Функционална композиција упаљача. Прорачун поузданости и сигурности упаљача. Испитивање упаљача.

садржај практичне наставе

1. Приступи решавању проблема балистике на циљу Примери вероватноће уништења циља. Модели понашања материјала у условима динамичких оптерећења. 2. Пробојно дејство Једноставни модели пробијања танких препрека. Пробијање великим брзинама. 3. Пробојно дејство Модели пробијања поткалибарним и кумулативним пројектилима. 4.Семинарски рад - Израда семинарског рада са темом која се одређује по договору са студентом. 5. Парчадно дејство Експериментално одређивање ефикасности пројектила парчадног дејства. 6. Рушеће дејство Прорачун параметара рушећег дејства пројектила. 7. Упаљачи Модели дејства појединих врста упаљача. Прорачун поузданости и сигурности упаљача

услов похађања

Пожељни положени испити: Конструкција пројектила, Физика експлозивних процеса

ресурси

1. Jaramaz, S.: Warheads Design and Terminal Ballistics, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, 2000, КПН 2. Стаматовић, А.: Конструисање пројектила, Ivexy, Београд, 1995, КДА 3. Кршић, Н.: Основи конструирања упаљача, ВИНЦ, Београд, 1986, КДА 4. Елек, П.: Скрипте са предавања, ДВЛ

фонд часова

укупан фонд часова: 45

активна настава (теоријска)

ново градиво: 12
разрада и примери (рекапитулација): 6

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 11
семинарски рад: 2
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 3
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 3
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Backman, M.E.: Terminal Ballistics, NWC China Lake, California, 1976.; Carleone, J.: Tactical Missile Warheads, Progress in Astronautics and Aeronautics, AIAA, Vol. 155, Washington, 1983.; Meyers, M.A.: Dynamic Behavior of Materials, Wiley-Interscience, 1994.; Elek, P.: Balistika na cilju, Mašinski fakultet u Beogradu, 2018.; Elek, P., Jaramaz, S., Micković, D.: Fragmentacija košuljice razornih projektila: Zakoni raspodele mase parčadi i fizički modeli fragmentacije, Kumul. NTI, VTI, 2011, ISBN 978-86-81123-23-2, 105 str.;