Небојша Г. Манић

др Небојша Г. Манић , ванредни професор
катедра за технологију материјала
кабинет: 147; 151
мејл адреса: nmanic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 228; директан 3302-228

лична веб презентација

термини за пријем студената

Четвртак 10-12h, кабинет 151

предмети

истраживачка област

Истраживачка област обухвата карактеризацију чврстих горива, термо-хемијске процесе конверзије, као што су пиролиза, гасификација, сагоревање и торефакција, као и процеса физичке и хемијске активације материјала на биолошком нивоу за добијање производа са посебном вредношћу, за њихову употребу у различитим секторима. Такође, научно-истраживачко подручје рада обухвата примену различитих експерименталних техника за физичко-хемијску карактеризацију чврстих, течних и гасовитих производа, насталих термичком конверзијом фосилних горива и био-горива, као што су симултана термална анализа (TG+DTG+DTA+DSC) и масена спектрометрија. Поред тога развој сопствених (MATLAB/Python) и коришћења комерцијалних софтвера за интерпретацију и објашњења реакција разградње лигноцелулозних материјала, проистеклих из кинетике материје у чврстом стању и термодинамичке анализе. Посебан нагласак на истраживања које укључују, припрему и најбољу интерпретацију процесних параметара процењених на основу фундаменталних лабораторијских експеримената и њиховог прилагођавања и примене за математичко моделирање процеса, као за примену на индустријском нивоу. Додатно, топлотна разградња полимера, полимерних композита, материјала који се примењују у биотехнологији, као и за развој нових угљеничних материјала за добијање синтетичких горива и катализатора.

образовање, стручна спрема

Дипл.маш.инж. - 2002. Универзитет у Београду - Машински факултет, Процесна техника; Др - 2011. Универзитет у Београду - Машински факултет, Технологија материјала - погонски материјали и сагоревање;

публикације, признања, награде

Манић Н., Сагоревање пелета од биомасе у пећима за домаћинство, Универзитет у Београду - Машински факултет, 147 стр., ISBN 978-86-7083-821-5, Београд, 2014.

чланства у научним и стручним организацијама

Adria Section of Combustion Institute; Друштво Термичара Србије; SDEWES Centre (The International Centre for Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems); СМЕИТС; Институт за стандардизацију Србије - Комисија B238 (Чврста биогорива); Институт за стандардизацију Србије - Комисија M295 (Уређаји за грејање и грејна тела);