Небојша Г. Манић

др Небојша Г. Манић , редовни професор
Катедра за технологију материјала
Кабинет: 147; 151
Мејл адреса: nmanic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 228; директан 3302-228

Лична веб презентација

http://lgs.mas.bg.ac.rs/

Термини за пријем студената

Четвртак 10-12h, кабинет 151

Предмети

Биогорива у процесима сагоревања
Горива и индустријска вода
Горива и посебна поглавља из сагоревања
Екологија сагоревања
Завршни предмет - Горива и индустријска вода
Завршни предмет - Гориви технички гасови у процесима заваривања
Завршни предмет - Обновљиви извори енергије - биомаса
Завршни предмет - Погонски материјали
Завршни предмет - Сагоревање Б
Обновљиви извори енергије - биомаса
Погонски материјали
Погонски материјали 2
Сагоревање Б
Сагоревање М
Технике мерења у сагоревању

Истраживачка област

Истраживачка област обухвата карактеризацију чврстих горива, термо-хемијске процесе конверзије, као што су пиролиза, гасификација, сагоревање и торефакција, као и процеса физичке и хемијске активације материјала на биолошком нивоу за добијање производа са посебном вредношћу, за њихову употребу у различитим секторима. Такође, научно-истраживачко подручје рада обухвата примену различитих експерименталних техника за физичко-хемијску карактеризацију чврстих, течних и гасовитих производа, насталих термичком конверзијом фосилних горива и био-горива, као што су симултана термална анализа (TG+DTG+DTA+DSC) и масена спектрометрија. Поред тога развој сопствених (MATLAB/Python) и коришћења комерцијалних софтвера за интерпретацију и објашњења реакција разградње лигноцелулозних материјала, проистеклих из кинетике материје у чврстом стању и термодинамичке анализе. Посебан нагласак на истраживања које укључују, припрему и најбољу интерпретацију процесних параметара процењених на основу фундаменталних лабораторијских експеримената и њиховог прилагођавања и примене за математичко моделирање процеса, као за примену на индустријском нивоу. Додатно, топлотна разградња полимера, полимерних композита, материјала који се примењују у биотехнологији, као и за развој нових угљеничних материјала за добијање синтетичких горива и катализатора.

Образовање, стручна спрема

Дипл.маш.инж. - 2002. Универзитет у Београду - Машински факултет, Процесна техника; Др - 2011. Универзитет у Београду - Машински факултет, Технологија материјала - погонски материјали и сагоревање;

Публикације, признања, награде

Манић Н., Сагоревање пелета од биомасе у пећима за домаћинство, Универзитет у Београду - Машински факултет, 147 стр., ISBN 978-86-7083-821-5, Београд, 2014.

Чланства у научним и стручним организацијама

Adria Section of Combustion Institute; Друштво Термичара Србије; SDEWES Centre (The International Centre for Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems); СМЕИТС; Институт за стандардизацију Србије - Комисија B238 (Чврста биогорива); Институт за стандардизацију Србије - Комисија M295 (Уређаји за грејање и грејна тела);

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Stancin H., Mikulcić H., Manić Nebojša, Stojiljković Dragoslava, Vujanović M., Wang Xuebin, Duić N. (2021). Thermogravimetric and kinetic analysis of biomass and polyurethane foam mixtures Co-Pyrolysis, Energy, 237.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0360-5442, 10.1016/j.energy.2021.121592, M21a.

Janković Bojan, Manić Nebojša (2021). Model-free and model-based analysis of thermo-oxidative response of wolfberries: A new developed mechanistic scheme, Food Chemistry, 343.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0308-8146, 10.1016/j.foodchem.2020.128530, M21a.

Janković Bojan, Manić Nebojša, Dodevski Vladimir, Radović Ivana, Pijović Milena, Katnić Djurica, Tasić Gvozden (2019). Physico-chemical characterization of carbonized apricot kernel shell as precursor for activated carbon preparation in clean technology utilization, Journal of Cleaner Production, 236.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0959-6526, 10.1016/j.jclepro.2019.117614, M21a.

Janković Bojan, Manić Nebojša, Stojiljković Dragoslava, Jovanović Vladimir (2018). TSA-MS characterization and kinetic study of the pyrolysis process of various types of biomass based on the Gaussian multi-peak fitting and peak-to-peak approaches, Fuel, 234, 447-463.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0016-2361, 10.1016/j.fuel.2018.07.051, M21a.

Zhang Jiaye, Chen Chongming, Zhou Ao, Rahman Zia Ur, Wang Xuebin, Stojiljković Dragoslava, Manić Nebojša, Vujanović Milan, Tan Houzhang (2022). Morphology of char particles from coal pyrolysis in a pressurized entrained flow reactor: Effects of pressure and atmosphere, Energy, 238.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0360-5442, 10.1016/j.energy.2021.121846, M21a.

Manić Nebojša, Janković Bojan, Milović Ljubica, Komatina Mirko, Stojiljković Dragoslava (2021). The impact of production operating parameters on mechanical and thermophysical characteristics of commercial wood pellets, Biomass Conversion and Biorefinery.
Springer Heidelberg, Heidelberg, ISSN: 2190-6815, 10.1007/s13399-021-01609-4, M21.

Manić Nebojša, Janković Bojan, Dodevski Vladimir (2021). Model-free and model-based kinetic analysis of Poplar fluff (Populus alba) pyrolysis process under dynamic conditions, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 143(5), 3419-3438.
Springer, Dordrecht, ISSN: 1388-6150, 10.1007/s10973-020-09675-y, M21.

Janković Bojan, Manić Nebojša (2021). Kinetic analysis and reaction mechanism of p-alkoxybenzyl alcohol ([4-(hydroxymethyl)phenoxymethyl]polystyrene) resin pyrolysis: Revealing new information on thermal stability, Polymer Degradation and Stability, 189.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0141-3910, 10.1016/j.polymdegradstab.2021.109606, M21.

Janković Bojan, Manić Nebojša, Dodevski Vladimir (2021). Pyrolysis kinetics of Poplar fluff bio-char produced at high carbonization temperature: A mechanistic study and isothermal life-time prediction, Fuel, 296.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0016-2361, 10.1016/j.fuel.2021.120637, M21.

Janković Bojan, Manić Nebojša, Stojiljković Dragoslava, Jovanović Vladimir (2020). The assessment of spontaneous ignition potential of coals using TGA-DTG technique, Combustion and Flame, 211, 32-43.
Elsevier Science Inc, New York, ISSN: 0010-2180, 10.1016/j.combustflame.2019.09.020, M21.

Janković Bojan, Manić Nebojša, Dodevski Vladimir, Radojević Miloš, Stojiljković Dragoslava (2020). Kinetic study of oxy-combustion of plane tree (Platanus orientalis) seeds (PTS) in O-2/Ar atmosphere, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 142(2), 953-976.
Springer, Dordrecht, ISSN: 1388-6150, 10.1007/s10973-019-09154-z, M21.

Trninić Marta, Stojiljković Dragoslava, Manić Nebojša, Skreiberg Oyvind, Wang Liang, Jovović Aleksandar (2020). A mathematical model of biomass downdraft gasification with an integrated pyrolysis model, Fuel, 265.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0016-2361, 10.1016/j.fuel.2019.116867, M21.

Janković Bojan, Manić Nebojša, Stojiljković Dragoslava (2020). The gaseous products characterization of the pyrolysis process of various agricultural residues using TGA-DSC-MS techniques, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 139(5), 3091-3106.
Springer, Dordrecht, ISSN: 1388-6150, 10.1007/s10973-019-08733-4, M21.

Angelopoulos Panagiotis M., Manić Nebojša, Tsakiridis Petros, Taxiarchou Maria, Janković Bojan (2020). Dehydration of rhyolite: activation energy, water speciation and morphological investigation, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 142(1), 395-407.
Springer, Dordrecht, ISSN: 1388-6150, 10.1007/s10973-020-10105-2, M21.

Manić Nebojša, Janković Bojan, Pijović Milena, Waisi Hadi, Dodevski Vladimir, Stojiljković Dragoslava, Jovanović Vladimir (2020). Apricot kernel shells pyrolysis controlled by non-isothermal simultaneous thermal analysis (STA), Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 142(2), 565-579.
Springer, Dordrecht, ISSN: 1388-6150, 10.1007/s10973-020-09307-5, M21.

Janković Bojan, Manić Nebojša, Radović Ivana, Janković Marija, Rajacić Milica (2019). Model-free and model-based kinetics of the combustion process of low rank coals with high ash contents using TGA-DTG-DTA-MS and FTIR techniques, Thermochimica Acta, 679.
Elsevier, Amsterdam, ISSN: 0040-6031, 10.1016/j.tca.2019.178337, M21.

Janković Bojan, Manić Nebojša, Dodevski Vladimir, Popović Jasmina, Rusmirović Jelena D., Tosić Miloš (2019). Characterization analysis of Poplar fluff pyrolysis products. Multi-component kinetic study, Fuel, 238, 111-128.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0016-2361, 10.1016/j.fuel.2018.10.064, M21.

Janković Bojan, Manić Nebojša, Buchner Richard, Plowas-Korus Iwona, Pereiro Ana B., Amado-Gonzalez Eliseo (2019). Dielectric properties and kinetic analysis of nonisothermal decomposition of ionic liquids derived from organic acid, Thermochimica Acta, 672, 43-52.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 0040-6031, 10.1016/j.tca.2018.12.013, M21.

Vencl Aleksandar, Manić Nebojša, Popović Vladimir, Mrdak Mihailo (2010). Possibility of the abrasive wear resistance determination with scratch tester, Tribology Letters, 37(3), 591-604.
Springer/Plenum Publishers, New York, ISSN: 1023-8883, 10.1007/s11249-009-9556-x, M21.

Manić Nebojša, Janković Bojan, Stojiljković Dragoslava, Angelopoulos Panagiotis M., Radojević Miloš (2022). Thermal characteristics and combustion reactivity of coronavirus face masks using TG-DTG-MS analysis, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry.
Springer, Dordrecht, ISSN: 1388-6150, 10.1007/s10973-022-11358-9, M21.

Milanović Mihailo, Komatina Mirko, Janković Bojan, Stojiljković Dragoslava, Manić Nebojša (2022). The kinetic study of juice industry residues drying process based on TGA-DTG experimental data, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry.
Springer, Dordrecht, ISSN: 1388-6150, 10.1007/s10973-022-11289-5, M21.

Janković Bojan, Manić Nebojša, Jović Mihajlo, Smiciklas Ivana (2022). Kinetic and thermodynamic analysis of thermo-oxidative degradation of seashell powders with different particle size fractions: compensation effect and iso-equilibrium phenomena, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 147(3), 2305-2334.
Springer, Dordrecht, ISSN: 1388-6150, 10.1007/s10973-020-10474-8, M21.

Manić Nebojša, Janković Bojan (2022). Determination of Arrhenius parameters for advanced kinetic model used in CFD modeling of the wood pellet combustion process, Fuel, 323.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0016-2361, 10.1016/j.fuel.2022.124323, M21.

Radojević Miloš, Janković Bojan, Stojiljković Dragoslava, Jovanović Vladimir, Ceković Ivana, Manić Nebojša (2021). Improved TGA-MS measurements for evolved gas analysis (EGA) during pyrolysis process of various biomass feedstocks. Syngas energy balance determination, Thermochimica Acta, 699.
Elsevier, Amsterdam, ISSN: 0040-6031, 10.1016/j.tca.2021.178912, M22.

Manić Nebojša, Janković Bojan, Waisi Hadi, Stojiljković Dragoslava, Radojević Miloš (2020). Advanced Distributed Reactivity Model for the Static Pyrolysis of Corn Stover Feedstock, Match-Communications in Mathematical and in Computer Chemistry, 84(1), 85-130.
Univerzitet u Kragujevcu - Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac, ISSN: 0340-6253, M22.

Janković Bojan, Smiciklas Ivana, Manić Nebojša, Mraković Ana, Mandić Milica, Veljović Đorđe, Jović Mihajlo (2020). Thermo-oxidative evolution and physico-chemical characterization of seashell waste for application in commercial sectors, Thermochimica Acta, 686.
Elsevier, Amsterdam, ISSN: 0040-6031, 10.1016/j.tca.2020.178568, M22.

Životić Miodrag M., Trninić Marta, Manić Nebojša, Stojiljković Dragoslava, Jovović Aleksandar (2019). Modeling devolatilization process of Serbian lignites using chemical percolation devolatilization model, Thermal Science, 23, S1543-S1557.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI180627195Z, M22.

Manić Nebojša, Janković Bojan, Stojiljković Dragoslava, Jovanović Vladimir, Radojević Miloš (2019). Tga-dsc-ms analysis of pyrolysis process of various agricultural residues, Thermal Science, 23, S1457-S1472.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI180118182M, M22.

Radojević Miloš, Janković Bojan, Jovanović Vladimir, Stojiljković Dragoslava, Manić Nebojša (2018). Comparative pyrolysis kinetics of various biomasses based on model-free and DAEM approaches improved with numerical optimization procedure, PLOS ONE, 13(10).
Public Library Science, San Francisco, ISSN: 1932-6203, 10.1371/journal.pone.0206657, M22.

Manić Nebojša, Jovanović Vladimir, Stojiljković Dragoslava, Brat Zagorka M. (2017). Application of different turbulence models for improving construction of small-scale boiler fired by solid fuel, Thermal Science, 21, S809-S823.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI160627017M, M22.

Janković Bojan, Manić Nebojša (2022). Pyrolysis kinetics of [4-(hydroxymethyl)phenoxymethyl]polystyrene (Wang) resin using master-plot method and distributed reactivity model, Polymer Bulletin.
Springer, New York, ISSN: 0170-0839, 10.1007/s00289-022-04159-5, M22.

Angelopoulos Panagiotis M., Manić Nebojša, Janković Bojan, Taxiarchou Maria (2022). Thermal decomposition of volcanic glass (rhyolite): Kinetic deconvolution of dehydration and dehydroxylation process, Thermochimica Acta, 707.
Elsevier, Amsterdam, ISSN: 0040-6031, 10.1016/j.tca.2021.179082, M22.

Pijović Milena, Manić Nebojša, Vasić-Anicijević Dragana, Krstić Aleksandar, Mitrić Miodrag, Matić Tamara, Janković Bojan (2022). Simple and effective one-step production of high-quality mesoporous pyrolytic char from waste tires: Rhodamine B adsorption kinetics and density functional theory (DFT) study, Diamond and Related Materials, 121.
Elsevier Science Sa, Lausanne, ISSN: 0925-9635, 10.1016/j.diamond.2021.108768, M22.

Milanović Mihailo P., Komatina Mirko, Zlatanović Ivan, Manić Nebojša, Antonijević Dragi (2021). Kinetic parameters identification of conductive enhanced hot air drying process of food waste, Thermal Science, 25(3), 1795-1807.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI200312223M, M23.

Janković Bojan, Radojević Miloš, Balać Martina, Stojiljković Dragoslava, Manić Nebojša (2020). Thermogravimetric study on the pyrolysis kinetic mechanism of waste biomass from fruit processing industry, Thermal Science, 24(6), 4221-4239.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI200213191J, M23.

Brat Zagorka M., Manić Nebojša, Stojiljković Dragoslava, Trninić Marta (2019). Application of different k-epsilon turbulence models on combustion process modelling in small-scale pellet stoves for household heating, Progress in Computational Fluid Dynamics, 19(3), 180-190.
Inderscience Enterprises Ltd, Geneva, ISSN: 1468-4349, 10.1504/PCFD.2019.099592, M23.

Ceković Ivana, Manić Nebojša, Stojiljković Dragoslava, Trninić Marta, Todorović Dušan, Jovović Aleksandar (2019). Modeling of wood chips gasification process in aspen plus with multiple validation approach, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, 25(3), 217-228.
Savez hemijskih inženjera, Beograd, ISSN: 1451-9372, 10.2298/CICEQ180709034C, M23.

Radojević Miloš, Balać Martina, Jovanović Vladimir, Stojiljković Dragoslava, Manić Nebojša (2018). Thermogravimetric kinetic study of solid recovered fuels pyrolysis, Hemijska Industrija, 72(2), 99-106.
Savez hemijskih inženjera, Beograd, ISSN: 0367-598X, 10.2298/HEMIND171009002R, M23.

Petrovic Becirović Sanja B., Manić Nebojša, Stojiljković Dragoslava (2015). Impact of fuel quality and burner capacity on the performance of wood pellet stove, Thermal Science, 19(5), 1855-1866.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI150310082P, M23.

Stojiljković Dragoslava, Nestorović Dušan, Jovanović Vladimir, Manić Nebojša (2009). Mixtures of bioethanol and gasoline as a fuel for SI engines, Thermal Science, 13(3), 219-228.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI0903219S, M23.

Brat Zagorka M., Janković Bojan, Stojiljković Dragoslava, Radojević Miloš, Manić Nebojša (2022). Assessment of synergistic effect on performing the co-pyrolysis process of coal and waste blends based on thermal analysis, Thermal Science, 26(3), 2211-2224.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI210516310B, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Životić Miodrag M., Jovanović Vladimir, Manić Nebojša, Stojiljković Dragoslava (2017). Sadržaj hlorida i fluorida u dimnom gasu tokom sagorevanja domaćih lignita kao parametar pri projektovanju postrojenja za odsumporavanje dimnog gasa, FME Transactions, 45(1), 58-64.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1701058Z, M24.

Nestorović Dušan, Jovanović Vladimir, Manić Nebojša, Stojiljković Dragoslava (2012). Testiranja motora i drumski testovi mešavina biodizel i dizel goriva, FME Transactions, 40(3), 127-133.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M24.

Manić Nebojša, Stojiljković Dragoslava, Jovanović Vladimir (2012). Uticaj sirovine za proizvodnju peleta na energetske i ekološke karakteristike peći male snage za zagrevanje domaćinstava, Termotehnika, 38(2), 261-269.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd i Društvo termičara Srbije, Beograd, ISSN: 0350-218X, M51.

Zlatanović Ivan, Gligorević Kosta, Radojičić Dušan, Dražić Milan, Oljača Mićo, Dumanović Zoran, Mišović Miloš, Manić Nebojša, Rudonja Nedžad (2011). Analiza energetske efikasnosti sušenja semenskog kukuruza u Institutu za kukuruz 'Zemun Polje' u Zemunu, Poljoprivredna tehnika, 36(2), 87-96.
Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd, ISSN: 0554-5587, M51.

Stojiljković Dragoslava, Jovović Aleksandar, Jovanović Vladimir, Manić Nebojša, Milovanović Đorđina, Petrović Sanja, Rubov Lin, Gavrić Mihajlo, Žbogar Zrinka (2009). Izbor optimalnog tehničkog rešenja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova na TE 'Kostolac B', Termotehnika, 35(3-4), 231-249.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd i Društvo termičara Srbije, Beograd, ISSN: 0350-218X, M51.

Jovović Aleksandar, Stanojević Miroslav, Radić Dejan, Obradović Marko, Todorović Dušan, Jankes Goran, Stojiljković Dragoslava, Jovanović Vladimir, Manić Nebojša, Rubov Lin, Džekson Kristofer, Ignjatov Georgi, Milovanović Đorđina, Petrović Sanja, Pašajlić Pavle (2009). Analiza raspodele emisije zagađujućih komponenata iz novog 'vlažnog' dimnjaka TE 'Kostolac B', Termotehnika, 35(2), 177-192.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd i Društvo termičara Srbije, Beograd, ISSN: 0350-218X, M51.

Радови са конференција

Stojiljković Dragoslava, Jovanović Vladimir, Radovanović Miroslav, Manić Nebojša, Radulović Ivo R., Perisić SV (2005). Investigations of combustion process in stove fired on biomass, Strojniski Vestnik/Journal of Mechanical Engineering, 51(7-8), 426-430.
Assoc. of Mechanical Eng. and Technicians of Slovenia, ISSN: 0039-2480, M23.

Manić Nebojša, Balać Martina, Stojiljković Dragoslava, Janković Bojan, Stanisavljević Zorana (2022). Theoretical assesment of raw materials for sustainable biogas production, International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies – CNN TECH 2022.
Innovation Center of Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, ISBN: 978-86-6060-120-1.

Pijović Milena, Janković Bojan, Stojiljković Dragoslava, Radojević Miloš, Manić Nebojša (2020). Thermo-Analytical Characterization of Various Biomass Feedstocks for Assessments of Light Gaseous Compounds and Solid Residues, Computational and Experimental Approaches in Materials Science and Engineering, Cnntech 2019, 90, 139-165.
Springer International Publishing Ag, Cham, ISSN: 2367-3370, 10.1007/978-3-030-30853-7_9.

Manić Nebojša, Janković Bojan, Dodevski Vladimir, Stojiljković Dragoslava, Jovanović Vladimir (2020). The Pyrolysis of Waste Biomass Investigated by Simultaneous TGA-DTA-MS Measurements and Kinetic Modeling with Deconvolution Functions, Computational and Experimental Approaches in Materials Science and Engineering, Cnntech 2019, 90, 39-60.
Springer International Publishing Ag, Cham, ISSN: 2367-3370, 10.1007/978-3-030-30853-7_3.

Manić Nebojša, Janković Bojan, Stojiljković Dragoslava, Jovanović Vladimir (2019). TGA-DSC-MS Analysis of Pyrolysis Process of Various Biomasses with Isoconversional (Model-Free) Kinetics, Experimental and Numerical Investigations in Materials Science and Engineering, 54, 16-33.
Springer International Publishing Ag, Cham, ISSN: 2367-3370, 10.1007/978-3-319-99620-2_2.

Trninić Marta, Todorović Dušan, Jovović Aleksandar, Stojiljković Dragoslava, Skreiberg Oyvind, Wang Liang, Manić Nebojša (2019). Mathematical Modelling and Performance Analysis of a Small-Scale Combined Heat and Power System Based on Biomass Waste Downdraft Gasification, Experimental and Numerical Investigations in Materials Science and Engineering, 54, 159-173.
Springer International Publishing Ag, Cham, ISSN: 2367-3370, 10.1007/978-3-319-99620-2_13.

Milijašević Miloš, Manić Nebojša, Bajc Tamara, Stojiljković Dragoslava, Todorović Maja (2015). TECHNO-ECONOMIC ANALYSIS OF THE APPLIED HEAT SOURCES FOR HEATING ON THE EXAMPLE OF FAMILY HOUSE IN KRUSEVAC, Proceedings of 5th Regional Conference on Industrial Energy and Environmental Protection in Southeast Europe (IEEP) 2015.
Society of Thermal Engineers of Serbia, ISBN: 978-86-7877-025-8.

Поглавља у књигама

Менторство одбрањених докторских дисертација од 2013. године

Квалитативна идентификација гасовитих продуката термохемијске конверзије биомасе применом симултане термалне анализе, Милош Радојевић, 2021.