Оливера Д. Поповић

др Оливера Д. Поповић, редовни професор
катедра за технологију материјала
кабинет: 224
мејл адреса: opopovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 259, 373; директан 3302-259

термини за пријем студената

среда и четвртак, 12-13h

предмети

истраживачка област

Машински материјали, Заваривање, Интегритет конструкција, Испитивање материјала

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж. 1998., Машински факултет Универзитета у Београду, магистратура, 2001., Машински факултет Универзитета у Београду, докторат 2006.

публикације, признања, награде

Радови у међународним монографијама, часописима као и радови на међународним и домаћим конференцијама

чланства у научним и стручним организацијама

ДУЗС – Друштво за унапређивање заваривања Србије, Београд; ДИВК – Друштво за интегритет и век конструкција, Београд