Ненад З. Милошевић

др Ненад З. Милошевић, доцент
Катедра за технологију материјала
Кабинет: 224
Мејл адреса: nmilosevic@mas.bg.ac.rs
Телефон:

Термини за пријем студената

Среда и четвртак од 12 до 13 часова

Предмети

Машински материјали
Машински материјали 1
Машински материјали 2
Механика лома и интегритет конструкција
Стручна пракса М - ЗЗК
Технологија заваривања

Истраживачка област

Механика лома, Интегритет конструкција, Машински материјали, Заваривање, Заварене конструкције.

Образовање, стручна спрема

*2002 - 2006, Електротехничка школа ''Земун'' - Електротехничар рачунара; *2008 - 2011, Универзитет у Београду, Машински факултет - Инжењер машинства (BSc); *2011 - 2013, Универзитет у Београду, Машински факултет - Мастер инжењер машинства (MSc); *2013 - 2021, Универзитет у Београду, Машински факултет - Доктор машинских наукa (PhD); *2017 - Универзитет у Београду, Машински факултет - Међународни/Европски инжењер заваривања IWE/EWE

Публикације, признања, награде

Аутор или коаутор 13 радова у научним часописима, једног поглавља у међународној монографији, 6 радова на међународним конференцијама, два мала патента, три техничка решења и једног приручника за вежбе из Машинских материјала. Универзитет у Београду Машински факултет; Похвала за одличан успех на трећој години ОАС; Похвала за одличан успех на првој години МАС; Похвала за одличан успех на другој години МАС; Први дипломирао из генерације уписане на факултет 2008/2009 године (Похвала);

Чланства у научним и стручним организацијама

Друштво за интегритет и век конструкција (ДИВК), Друштво за унапређење заваривања у Србији (ДУЗС)

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Milošević Nenad, Sedmak Aleksandar, Bakić Gordana, Lazić Vukić, Milošević Miloš, Mladenović Goran, Maslarević Aleksandar (2021). Determination of the Actual Stress-Strain Diagram for Undermatching Welded Joint Using DIC and FEM, Materials, 14(16).
MDPI, Basel, ISSN: 1996-1944, 10.3390/ma14164691, M21.

Milošević Nenad, Younise Bashir, Sedmak Aleksandar, Travica Milan, Mitrović A. (2021). Evaluation of true stress-strain diagrams for welded joints by application of Digital Image Correlation, Engineering Failure Analysis, 128.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2021.105609, M21.

Milošević Miloš, Milošević Nenad, Sedmak Simon, Tatić Uroš, Mitrović Nenad, Hloch Sergej, Jovičić Radomir (2016). Digital image correlation in analysis of stiffness in local zones of welded joints, Tehnički vjesnik, 23(1), 19-24.
Strojarski Facultet, ISSN: 1330-3651, 10.17559/TV-20140123151546, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Maslarević Aleksandar, Bakić Gordana, Rajičić Bratislav, Milošević Nenad, Maksimović Vesna (2023). Influence of plasma transferred arc welding parameters on the obtained microstructure of 316L coating, Structural Integrity and Life, 23(2), 123-128.
M24.

Jovičić Radomir, Jeremić Lazar, Milošević Nenad, Sedmak Aleksandar, Milovanović Nikola (2021). Repair welding of pressure equipment with unacceptable defects, Structural Integrity and Life-Integritet I Vek Konstrukcija, 21(2), 163-167.
Institut za ispitivanje materijala, Beograd, ISSN: 1451-3749, M24.

Jeremić Lazar, Sedmak Aleksandar, Milovanović Nikola, Milošević Nenad, Sedmak Simon (2021). Assessment of integrity of pressure vessels for compressed air, Structural Integrity and Life, 21(1), 3-6.
Institut za ispitivanje materijala, Beograd, ISSN: 1451-3749, M24.

Milošević Nenad, Sedmak Aleksandar, Martić Igor, Prokić-Cvetković Radica (2021). Novel procedure to determine actual stress-strain curves, Structural Integrity and Life, 21(1), 37-40.
Institut za ispitivanje materijala, Beograd, ISSN: 1451-3749, M24.

Jovičić Radomir, Prokić-Cvetković Radica, Popović Olivera, Milošević Nenad (2016). Metode za izračunavanje temperatura predgrevanja pri zavarivanju čelika povišene i visoke čvrstoće, Zavarivanje i zavarene konstrukcije, 61(3), 113-119.
DUZS - Društvo za unapređivanje zavarivanja u Srbiji, Beograd, ISSN: 0354-7965, 10.5937/zzk1603113J, M51.

Радови са конференција

Opačić Mirjana, Sedmak Aleksandar, Bakić Gordana, Milošević Nenad, Milovanović Nikola (2022). Application of advanced NDT methods to assess structural integrity of pressure vessel welded joints, 23 European Conference on Fracture - ECF23, 42, 1185-1189.
Elsevier, http://dx.doi.org/10.1016/j.prostr.2022.12.151, M33.

Younise Bashir, Sedmak Aleksandar, Milošević Nenad, Rakin Marko, Međo Bojan (2020). True Stress-strain Curves for HSLA Steel Weldment - Iteration Procedure Based on DIC and FEM, Procedia Structural Integrity - 1st Virtual European Conference on Fracture - Vecf1, 28, 1992-1997.
Elsevier, Amsterdam, ISSN: 2452-3216, 10.1016/j.prostr.2020.11.023, M33.

Milošević Nenad, Sedmak Aleksandar, Jovičić Radomir (2018). Analysis of strain distribution in overmatching V groove weld using digital image correlation, Procedia Structural Integrity - ECF22 - Loading and environmental effects on structural integrity, 13, 1600-1604.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 2452-3216, 10.1016/j.prostr.2018.12.337, M33.

Jovičić Radomir, Sedmak Simon, Prokić-Cvetković Radica, Popović Olivera, Jovičić-Bubalo Katarina, Milošević Nenad (2018). Effects of welding technology on the occurrence of fracture in welded joints, Procedia Structural Integrity - ECF22 - Loading and environmental effects on structural integrity, 13, 1682-1688.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 2452-3216, 10.1016/j.prostr.2018.12.351, M33.

Prokić-Cvetković Radica, Popović Olivera, Jovičić Radomir, Milošević Nenad, Burzić Zijah, Cvetković Ivana (2018). Microstructural and fracture analysis of microalloyed steel weld metal, Procedia Structural Integrity - ECF22 - Loading and environmental effects on structural integrity, 13, 2221-2226.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 2452-3216, 10.1016/j.prostr.2018.12.137, M33.

Jovičić Radomir, Popović Olivera, Prokić-Cvetković Radica, Cvetković Dragan, Milošević Nenad (2018). Upravljanje kvalitetom zavarenih konstrukcija pomoću informacionih tehnologija, Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research : Engineering and Telecommunications.
10.15308/Sinteza-2018-248-252, M33.

Popović Olivera, Prokić-Cvetković Radica, Milošević Nenad, Jovičić Radomir (2018). Uticaj zaštitne atmosfere i brzine dovođenja žice na stabilnost mig/mag postupka zavarivanja, Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research : Engineering and Telecommunications.
10.15308/Sinteza-2018-197-201, M33.

Kredegh Abubakr, Sedmak Aleksandar, Grbović Aleksandar, Milošević Nenad, Daničić Darko (2016). Numerical simulation of fatigue crack growth in friction stir welded T joint made of Al 2024 T351 alloy, Procedia Structural Integrity - 21st European Conference on Fracture, (Ecf21), 2, 3065-3072.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 2452-3216, 10.1016/j.prostr.2016.06.383, M33.

Bakić Gordana, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav, Zeravčić-Šijački Vera, Maslarević Aleksandar, Milošević Nenad (2016). Oxidation behavior during prolonged service of boiler tubes made of 2.25Cr1Mo and 12Cr1Mo0.3V heat resistance steels, Procedia Structural Integrity - 21st European Conference on Fracture, (Ecf21), 2, 3647-3653.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 2452-3216, 10.1016/j.prostr.2016.06.453, M33.

Popović Olivera, Prokić-Cvetković Radica, Milošević Nenad, Cvetković Dragan (2016). The effects of composition of shielding gas mixture on the microstructure and toughness of microalloyed steel weld metal, Sinteza 2016 - International Scientific Conference on ICT and E-Business Related Research : Advanced Engineering Systems.
10.15308/Sinteza-2016-226-229, M33.

Maslarević Aleksandar, Bakić Gordana, Rajičić Bratislav, Milošević Nenad, Maksimović Vesna, Pavkov Vladimir (2023). Thermal Spraying of Ti2AlC coatings, 7th Conference of The Serbian Society for Ceramic Materials, 7CSCS-2023, Programme and the Book of Abstracts, June 14-16, 2023 Belgrade, Serbia.
Beograd : Institut za multidisciplinarna istrazivanja, ISBN: 978-86-80109-24-4, M34.

Popović Mihajlo, Pjević Miloš, Mladenović Goran, Tanović Ljubodrag, Milošević Miloš, Milovanović Aleksa, Milošević Nenad (2019). Experimental determination of type of fracture pla specimens in the function of printing conditions, International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies “CNN TECH 2019” - Book of Abstracts.
University of Belgrade, faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-009-9, M34.

Pavkov Vladimir, Bakić Gordana, Maksimović Vesna, Cvijović-Alagić Ivana, Maslarević Aleksandar, Rajičić Bratislav, Milošević Nenad (2024). The influence of stainless steel particles reinforcement on the fracture toughness of glass-ceramic matrix composite, Book of Abstracts - 2nd International Conference on Innovative Materials in Extreme COnditions.
Serbian Society for Innovative Materials in Extreme Conditions (SIM-EXTREME), ISBN: 978-86-7306-171-9.

Поглавља у књигама

Bakić Gordana, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav, Zeravčić-Šijački Vera, Maslarević Aleksandar, Radović Miladin, Maksimović Vesna, Milošević Nenad (2017). Characterization of Tube Repair Weld in Thermal Power Plant Made of a 12% Cr Tempered Martensite Ferritic Steel, Fracture At All Scales.
Springer-Verlag Berlin, Berlin, ISSN: 2195-4356, 10.1007/978-3-319-32634-4_8, M13.