Ненад З. Милошевић

др Ненад З. Милошевић, доцент
катедра за технологију материјала
кабинет: 224
мејл адреса: nmilosevic@mas.bg.ac.rs
телефон:

термини за пријем студената

Среда и четвртак од 12 до 13 часова

предмети

истраживачка област

Механика лома, Интегритет конструкција, Машински материјали, Заваривање, Заварене конструкције.

образовање, стручна спрема

*2002 - 2006, Електротехничка школа ''Земун'' - Електротехничар рачунара; *2008 - 2011, Универзитет у Београду, Машински факултет - Инжењер машинства (BSc); *2011 - 2013, Универзитет у Београду, Машински факултет - Мастер инжењер машинства (MSc); *2013 - 2021, Универзитет у Београду, Машински факултет - Доктор машинских наукa (PhD); *2017 - Универзитет у Београду, Машински факултет - Међународни/Европски инжењер заваривања IWE/EWE

публикације, признања, награде

Аутор или коаутор 13 радова у научним часописима, једног поглавља у међународној монографији, 6 радова на међународним конференцијама, два мала патента, три техничка решења и једног приручника за вежбе из Машинских материјала. Универзитет у Београду Машински факултет; Похвала за одличан успех на трећој години ОАС; Похвала за одличан успех на првој години МАС; Похвала за одличан успех на другој години МАС; Први дипломирао из генерације уписане на факултет 2008/2009 године (Похвала);

чланства у научним и стручним организацијама

Друштво за интегритет и век конструкција (ДИВК), Друштво за унапређење заваривања у Србији (ДУЗС)