Драгослава Д. Стојиљковић

др Драгослава Д. Стојиљковић, редовни професор
катедра за технологију материјала
кабинет: 147; 151
мејл адреса: dstojiljkovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 228; директан 3302-228

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Технологија материјала – Погонски материјали и Сагоревање Погонски материјали (техничка и елементарна анализа и физичко хемијске карактеристике фосилних горива, мазива и индустријска вода), Сагоревање (физичко хемијске основе процеса, испитивање енергестких и еколошких карактеристика ложних уређаја), Чврста биомаса (пелети, брикети – производња, квалитет и могућност коришћења), Течна биогорива (биодизел и биоетанол, ...) , заштита животне средине, емисија токсичних компоненти из процеса сагоревања.

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1988. Машински факултет Универзитета у Београду, магистар, 1992. Машински факултет Универзитета у Београду, доктор, 1999.

публикације, признања, награде

руководилац 6 пројеката финансираних од МПНТР, учешће у 2 ЕУРЕКА пројекта, преко 70 научних и стручних радова на домаћим и међународним скуповима и у часописима, 3 моногорафије и више од 300 студија, пројеката и елабората о испитивању.

чланства у научним и стручним организацијама

ДТС – Друштво термичара Србије (подпредседник друштва), Комисија за доношење стандарда из области нафтног порекла (КС Б 028-4/2) – Институт за стандардизацију Србије, Стручни савет Југословенског друштва за нафту и гас