Гордана М. Бакић

др Гордана М. Бакић, редовни професор
Катедра за технологију материјала
Кабинет: 327
Мејл адреса: gbakic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 257; директан 3302-257

Лична веб презентација

https://orcid.org/ 0000-0003-2171-0063

Термини за пријем студената

Уторком 12-14 часова

Предмети

Завршни предмет - Машински материјали 2
Машински материјали
Машински материјали 1
Машински материјали 2
Машински материјали 3
Обезбеђење и контрола квалитета заварених спојева
Понашање заварених спојева у експлоатацији
Понашање и поузданост материјала у експлоатацији
Примена механике лома на интегритет конструкција
Стручна пракса М - ЗЗК
Технологија заваривања

Истраживачка област

Наука о материјалима, Машински материјали, Процена преосталог радног века, Посуде под притиском, Превлаке, Понашање материјала на повишеним температурама, Експертизе лома, Оптичка и скенинг електронска микроскопија Заваривање и заварене конструкције, Пузање, Корозија, Ерозија, Заштита од ерозије, замор, Одржавање, Интегритет и поузданост компоненти индустријских и термоенергетских постројења, Испитивања са разарањем, Испитивања без разарања, Полимери, Композити и керамике

Образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж. 1995. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр. 2000. Машински факултет Универзитета у Београду, Др. 2011.

Публикације, признања, награде

Преко 150 радова, 2 монографије и 3 поглавља у међународним монографијама и више од 150 студија, експертиза, и пројеката (процена преосталог радног века термоенергетских постројења, технички захтеви за набавку нове опреме, нови материјали у енергетици, пузање, корозија, замор, одржавање, ревитализација, итд.) Награда Привредне коморе Београда за докторску тезу, 2012. Бакић Г., Ђукић М., Шијачки Жеравчић В., Основни механизми оштећења машинских конструкција, уџбеник, ISBN 978-86-6060-069-3, Универзитет у Београду, Машински факултет, 2021, стр. 182 Прокић Цветковић Р., Поповић О., Бакић Г., Ђукић М., Машински материјали 2 број страна: 294 година издања: 2021 ISBN: 978-86-6060-087-7 Прокић Цветковић Р., Радаковић З., Бакић Г., Поповић О., Ђукић М., Рајичић Б., Милошевић Н., Машински материјали 1 и Машински материјали 2 - Практикум за лабораторијске вежбе, практикум, ISBN 978-86-6060-033-4, Универзитет у Београду, Машински факултет, 2019, стр. 75

Чланства у научним и стручним организацијама

Европског удружења за интегритет конструкција (ESIS), Друштва за заваривање, Друштва за интегритет конструкције (DIVK) и Српског друштва за испитивање без разарања (SDBIR), SHD – Српско хемијског друштва, DUZS – Друштва за унапређење заваривања Србије, SITZAMS – Савез инжењера и техничара за заштиту материјала Србије, SITS – Савеза инжењера и техничара Србије и SSM – Српског друштва за Механику

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Milošević Nenad, Sedmak Aleksandar, Bakić Gordana, Lazić Vukić, Milošević Miloš, Mladenović Goran, Maslarević Aleksandar (2021). Determination of the Actual Stress-Strain Diagram for Undermatching Welded Joint Using DIC and FEM, Materials, 14(16).
MDPI, Basel, ISSN: 1996-1944, 10.3390/ma14164691, M21.

Jovanović Jelena, Ćirković Jovana, Radojković Aleksandar, Mutavdzić Dragosav, Tanasijević Gordana, Joksimović Kristina, Bakić Gordana, Branković Goran, Branković Zorica (2021). Chitosan and pectin-based films and coatings with active components for application in antimicrobial food packaging, Progress in Organic Coatings, 158.
Elsevier Science Sa, Lausanne, ISSN: 0300-9440, 10.1016/j.porgcoat.2021.106349, M21.

Đukić Miloš, Bakić Gordana, Zeravčić-Šijački Vera, Sedmak Aleksandar, Rajičić Bratislav (2019). The synergistic action and interplay of hydrogen embrittlement mechanisms in steels and iron: Localized plasticity and decohesion, Engineering Fracture Mechanics, 216.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0013-7944, 10.1016/j.engfracmech.2019.106528, M21.

Đukić Miloš, Bakić Gordana, Zeravčić-Šijački Vera, Sedmak Aleksandar, Rajičić Bratislav (2016). Hydrogen Embrittlement of Industrial Components: Prediction, Prevention, and Models, Corrosion, 72(7), 943-961.
Natl Assoc Corrosion Eng, Houston, ISSN: 0010-9312, 10.5006/1958, M21.

Maslarević Aleksandar, Bakić Gordana, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav, Maksimović Vesna, Pavkov Vladimir (2020). Microstructure and Wear Behavior of MMC Coatings Deposited by Plasma Transferred Arc Welding and Thermal Flame Spraying Processes, Transactions of The Indian Institute of Metals, 73(1), 259-271.
Springer India, New Delhi, ISSN: 0972-2815, 10.1007/s12666-019-01831-9, M22.

Mitrović Aleksandra, Antonović Dušan, Tanasić Ivan, Mitrović Nenad, Bakić Gordana, Popović Dejana, Milošević Miloš (2019). 3D Digital Image Correlation Analysis of the Shrinkage Strain in Four Dual Cure Composite Cements, Biomed Research International, 2019.
Hindawi Ltd, London, ISSN: 2314-6133, 10.1155/2019/2041348, M22.

Đukić Miloš, Zeravčić-Šijački Vera, Bakić Gordana, Sedmak Aleksandar, Rajičić Bratislav (2015). Hydrogen damage of steels: A case study and hydrogen embrittlement model, Engineering Failure Analysis, 58, 485-498.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2015.05.017, M22.

Vasović Ivana, Maksimović Stevan M., Stamenković Dragi, Stupar Slobodan, Maksimović Mirko S., Bakić Gordana (2014). Fracture mechanics analysis of damaged turbine rotor discs using finite element method, Thermal Science, 18, S107-S112.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI121107176V, M22.

Mladenović Saša, Šijački-Žeravčić Vera, Bakić Gordana, Lozanović Šajić Jasmina, Rakin Marko, Đurđević Andrijana A., Đukić Miloš (2014). Numerical analysis of thermal stresses in welded joint made of steels x20 and x22, Thermal Science, 18, S121-S126.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI131211178M, M22.

Bakić Gordana, Šijački-Žeravčić Vera, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav, Tasić Marko M. (2014). Remaining life assessment of a high pressure turbine casing in creep and low cycle service regime, Thermal Science, 18, S127-S138.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI121219179B, M22.

Pavkov Vladimir, Bakić Gordana, Maksimović Vesna, Cvijović-Alagić Ivana, Prekajski-Dordjević Marija, Bucevac Dušan, Matović Branko (2022). High-density ceramics obtained by andesite basalt sintering, Processing and Application of Ceramics, 16(2), 143-152.
Univerzitet u Novom Sadu - Tehnološki fakultet, Novi Sad, ISSN: 1820-6131, 10.2298/PAC2202143P, M22.

Pavkov Vladimir, Bakić Gordana, Maksimović Vesna, Petrović Aleksandar, Mitrović Nenad, Mišković Žarko (2020). Experimental and numerical analyses of an U-bend tube made of an output inter-heater tube after exploitation, Hemijska Industrija, 74(1), 51-63.
Savez hemijskih inženjera, Beograd, ISSN: 0367-598X, 10.2298/HEMIND190905005P, M23.

Mitrović Aleksandra, Tanasić Ivan, Mitrović Nenad, Miletić Vesna, Bakić Gordana, Milošević Miloš, Antonović Dušan (2019). Analysis of the strain and hardness in self-cured and light-cured self-adhesive resin based cement, Journal of Adhesion Science and Technology, 33(24), 2684-2695.
Taylor & Francis Ltd, Abingdon, ISSN: 0169-4243, 10.1080/01694243.2019.1654221, M23.

Maslarević Aleksandar, Bakić Gordana, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav, Maksimović Vesna (2018). Characterization of a coating 316l applied by plasma transferred arc, Hemijska Industrija, 72(3), 139-147.
Savez hemijskih inženjera, Beograd, ISSN: 0367-598X, 10.2298/HEMIND170928005M, M23.

Vasović Ivana, Maksimović Stevan M., Maksimović Katarina, Stupar Slobodan, Bakić Gordana, Maksimović Mirko S. (2014). Determination of Stress Intensity Factors in Low Pressure Turbine Rotor Discs, Mathematical Problems in Engineering, 2014.
Hindawi Ltd, London, ISSN: 1024-123X, 10.1155/2014/304638, M23.

Bakić Gordana, Šijački-Žeravčić Vera, Đukić Miloš, Maksimović Stevan M., Plešinac Dušan, Rajičić Bratislav (2011). Thermal history and stress state of a fresh steam-pipeline influencing its remaining service life, Thermal Science, 15(3), 691-704.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI110509050B, M23.

Zeravčić-Šijački Vera, Bakić Gordana, Đukić Miloš, Marković Dragomir, Rajičić Bratislav (2010). Contemporary Maintenance Management of Power Plant Life Exhaustion Components, Technics Technologies Education Management, 5(3), 431-436.
ISSN: 1840-1503, M23.

Sijacki Ana, Zeravčić-Šijački Vera, Bakić Gordana, Cosović Vlada, Ristić Zoran, Karamarković Aleksandar, Popović Nada, Djukić Vladimir, Bajec Đorđe, Blagojević Zoran (2009). Laser-Induced Damages of Different Types of Human Gallbladder Stones, Hepato-Gastroenterology, 56(93), 946-949.
ISSN: 0172-6390, M23.

Sedmak Aleksandar, Zaidi Radzeya, Vujicić Borivoje, Šarkočević Živče, Kirin Snežana, Stamenić Zoran, Đukić Miloš, Bakić Gordana (2022). Corrosion effects on structural integrity and life of oil rig drill pipes, Hemijska Industrija, 76(3), 167-177.
Savez hemijskih inženjera, Beograd, ISSN: 0367-598X, 10.2298/HEMIND220222014S, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Maslarević Aleksandar, Bakić Gordana, Rajičić Bratislav, Milošević Nenad, Maksimović Vesna (2023). Influence of plasma transferred arc welding parameters on the obtained microstructure of 316L coating, Structural Integrity and Life, 23(2), 123-128.
M24.

Šijački-Žeravčić Vera, Bakić Gordana, Đukić Miloš, Anđelić Biljana, Rajičić Bratislav, Asul Jasmina (2009). Ocena integriteta cevnog sistema vrelovodnog kotla izloženog koroziji, Termotehnika, 35(1), 95-110.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd i Društvo termičara Srbije, Beograd, ISSN: 0350-218X, M51.

Šijački-Žeravčić Vera, Bakić Gordana, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav, Anđelić Biljana (2010). Prediction and prevention of boiler tubing systems erosion in thermal plant, Tehnička dijagnostika, 9(2), 3-9.
Visoka tehnička škola strukovnih studija, Beograd, ISSN: 1451-1975, M53.

Milovanović Zdravko, Šijački-Žeravčić Vera, Milanović Dušan, Bakić Gordana (2009). Dijagnostika tehničkih pokazatelja održavanja termoelektrane, deo II - određivanje pouzdanosti postrojenja u prvom približenju, Tehnička dijagnostika, 8(3), 3-8.
Visoka tehnička škola strukovnih studija, Beograd, ISSN: 1451-1975, M53.

Milovanović Zdravko, Šijački-Žeravčić Vera, Bakić Gordana, Đukić Miloš (2009). Dijagnostika tehničkih pokazatelja održavanja termoelektrane, deo III - određivanje fizičkih uzroka pada pouzdanosti, Tehnička dijagnostika, 8(4), 11-16.
Visoka tehnička škola strukovnih studija, Beograd, ISSN: 1451-1975, M53.

Радови са конференција

Đukić Miloš, Bakić Gordana, Rajičić Bratislav, Šijački Žeravčić Vera, Sedmak Aleksandar (2018). Hydrogen Embrittlement and Prevention of Industrial Components, Materials Science and Engineering (MSE) 2018 Conference, Environmentally Assisted Cracking of High-Strength Alloys Symposium.
M31.

Opačić Mirjana, Sedmak Aleksandar, Bakić Gordana, Milošević Nenad, Milovanović Nikola (2022). Application of advanced NDT methods to assess structural integrity of pressure vessel welded joints, 23 European Conference on Fracture - ECF23, 42, 1185-1189.
Elsevier, http://dx.doi.org/10.1016/j.prostr.2022.12.151, M33.

Bakić Gordana, Peruničić Vesna, Gajić Ivan, Bezmarević Savo, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav, Maslarević Aleksandar (2021). Serviceability of X10CrMoVNb91 material with lower properties than required by standard and the importance of technical delivery requirements, Full Papers Proceedings of International Conference “Power Plants 2021” November 17-18TH, 2021, Belgrade, Serbia.
Belgrade : Society of Thermal Engineers of Serbia, ISBN: 978-86-7877-030-2, M33.

Bakić Gordana, Cvetković Ivana, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav, Maslarević Aleksandar, Stanojević Petar (2018). Modeling of internal corrosion damage on boiler tubes for integrity analyses, 22nd European Conference on Fracture - ECF22, Loading and Environmental effects on Structural Integrity, Book of Abstracts.
Society for Structural Integrity and Life - Prof. Dr Stojan Sedmak (DIVK), Beograd, ISBN: 978-86-900686-0-9, M33.

Mitrović Radivoje, Mišković Žarko, Đukić Miloš, Bakić Gordana (2016). Statistical correlation between vibration characteristics, surface temperatures and service life of rolling bearings - artificially contaminated by open pit coal mine debris particles, Procedia Structural Integrity - 21st European Conference on Fracture, (Ecf21), 2, 2338-2346.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 2452-3216, 10.1016/j.prostr.2016.06.293, M33.

Bakić Gordana, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav, Zeravčić-Šijački Vera, Maslarević Aleksandar, Milošević Nenad (2016). Oxidation behavior during prolonged service of boiler tubes made of 2.25Cr1Mo and 12Cr1Mo0.3V heat resistance steels, Procedia Structural Integrity - 21st European Conference on Fracture, (Ecf21), 2, 3647-3653.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 2452-3216, 10.1016/j.prostr.2016.06.453, M33.

Đukić Miloš, Bakić Gordana, Zeravčić-Šijački Vera, Rajičić Bratislav, Sedmak Aleksandar, Mitrović Radivoje, Mišković Žarko (2016). Towards a unified and practical industrial model for prediction of hydrogen embrittlement and damage in steels, Procedia Structural Integrity - 21st European Conference on Fracture, (Ecf21), 2, 604-611.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 2452-3216, 10.1016/j.prostr.2016.06.078, M33.

Dimić Aleksandar, Bakić Gordana, Đukić Miloš, Šijački Žeravčić Vera, Ristivojević Mileta (2015). Characterization of welded joint made of T24 steel (7CrMoVTiB10-10) with and without post-weld heat treatment, The 3rd IIW South-East European Welding congress, 2015.,Temisoara.
National R&D Institute for Welding and Material Testing- ISIM Timisoara (Romania), ISBN: 978-606-554-955-5, M33.

Đukić Miloš, Zeravčić-Šijački Vera, Bakić Gordana, Sedmak Aleksandar, Rajičić Bratislav (2014). Hydrogen embrittlement of low carbon structural steel, 20th European Conference on Fracture, 3, 1167-1172.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 2211-8128, 10.1016/j.mspro.2014.06.190, M33.

Bakić Gordana, Šijački Žeravčić Vera, Đukić Miloš, Tucaković Dragan, Stojiljković Dragoslava, Rajičić Bratislav, Stupar Goran (2014). The possibility of fireside corrosion occurrence in domestic boilers furnaces with low NOx combustion technology, Proceeding of International Conference “Power Plants 2014”.
ISBN: 978-86-7877-024-1, M33.

Maslarević Aleksandar, Bakić Gordana, Rajičić Bratislav, Milošević Nenad, Maksimović Vesna, Pavkov Vladimir (2023). Thermal Spraying of Ti2AlC coatings, 7th Conference of The Serbian Society for Ceramic Materials, 7CSCS-2023, Programme and the Book of Abstracts, June 14-16, 2023 Belgrade, Serbia.
Beograd : Institut za multidisciplinarna istrazivanja, ISBN: 978-86-80109-24-4, M34.

Pavkov Vladimir, Bakić Gordana, Maksimović Vesna, Maslarević Aleksandar, Matović Branko (2019). Metal-Glass Composite Material, Programme ; and the Book of Abstracts / 5th Conference of The Serbian Society for Ceramic Materials, 5CSCS-2019, June 11-13, 2019, Belgrade, Serbia.
Institute for Multidisciplinary Research, University of Belgrade, ISBN: 978-86-80109-22-0, M34.

Pavkov Vladimir, Bakić Gordana, Maksimović Vesna, Mirković Miljana, Luković Jelena, Maslarević Aleksandar, Matović Branko (2019). Synthesis and characterization of metal-glass composite material, Programme and book of abstracts / 13th Conference for Young Scientists in Ceramics (CYSC-2017), October 16-19, 2019, Novi Sad.
Faculty of Technology, University of Novi Sad, ISBN: 978-86-6253-104-9, M34.

Pavkov Vladimir, Bakić Gordana, Maksimović Vesna, Matović Branko, Maslarević Aleksandar (2019). Characterization of metal-glass composites material, 4th Metallurgical & Materials Engineering Congress of South-East Europe.
Association of Metallurgical Engineers of Serbia, Belgrade, Serbia, ISBN: 978-86-87183-30-8, M34.

Bakić Gordana, Cvetković Ivana, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav, Maslarević Aleksandar, Stanojević Petar (2018). Modeling of internal corrosion damage on boiler tubes for integrity analyses, 22nd European Conference on Fracture - ECF22, Loading and Environmental effects on Structural Integrity, Book of Abstracts.
Society for Structural Integrity and Life - Prof. Dr Stojan Sedmak (DIVK), Beograd, ISBN: 978-86-900686-0-9, M34.

Đukić Miloš, Bakić Gordana, Rajičić Bratislav, Šijački Žeravčić Vera, Sedmak Aleksandar, Mitrović Radivoje, Mišković Žarko (2018). Model of Simultaneous Action in a Cooperative Manner of Hydrogen Embrittlement Mechanisms (HELP + HEDE) in Low Carbon Steel and Their Effects on Mechanical Properties, Third International Conference on Metals & Hydrogen, Steely Hydrogen 2018.
Ghent, Belgium, ISBN: 978-90-8179-422-0, M34.

Đukić Miloš, Bakić Gordana, Rajičić Bratislav, Šijački Žeravčić Vera, Sedmak Aleksandar, Mitrović Radivoje, Mišković Žarko (2018). The synergistic interplay of the localized plasticity (HELP) and decohesion (HEDE) mechanisms of hydrogen embrittlement in steels: effects on macromechanical properties, 22nd European Conference on Fracture - ECF22, Loading and Environmental effects on Structural Integrity, Book of Abstracts.
ISBN: 978-86-900686-0-9, M34.

Đukić Miloš, Bakić Gordana, Šijački-Žeravčić Vera, Rajičić Bratislav, Sedmak Aleksandar, Mitrović Radivoje, Mišković Žarko (2017). A structural integrity model for hydrogen embrittlement of low carbon steel and the combined effect of help and hede mechanisms on macromechanical properties, ICF 2017 - 14th International Conference on Fracture, 1, 765-766.
International Conference on Fracture, M34.

Zeravčić-Šijački Vera, Đukić Miloš, Bakić Gordana, Anđelić Biljana, Rajičić Bratislav (2006). Case study of supporting tubes failure, Fracture of Nano and Engineering Materials and Structures - Proceedings of the 16th European Confere.
Kluwer Academic Publishers, 10.1007/1-4020-4972-2_536, M34.

Đukić Miloš, Šijački Žeravčić Vera, Bakić Gordana, Rajičić Bratislav, Anđelić Biljana (2006). Weld Geometry Defect Influence On Boiler Tube Structural Integrity, Conference: IIW International Congress “Welding and Joining Technologies for a Sustainable Development and Environment”, The 1st South-East European Welding Congress.
The National R&D Institute for Welding and Material Testing - ISIM Timişoara, M34.

Anđelić Biljana, Zeravčić-Šijački Vera, Đukić Miloš, Bakić Gordana (2005). Destabilization of retained austenite during multiple tempering of high-speed W-Mo-V steel, 11th International Conference on Fracture 2005, ICF11, 5, 3914-3919.
M34.

Đukić Miloš, Šijački-Žeravčić Vera, Bakić Gordana, Milanović D., Anđelić Biljana (2005). Model of influencing factors for hydrogen damages of boiler evaporator tubes, 11th International Conference on Fracture 2005, ICF11, 6, 3998-4003.
M34.

Dujović Miloš, Maslarević Aleksandar, Bakić Gordana, Srivastava Ankit, Radović Miladin (2024). Application and characterization of a kerosine-fuelled High Velocity Oxy-Fuel (HVOF) Ti2AlC coating on thermally stable P91 steel, ABSTRACT BOOK - 48th International Conference & Exposition on Advanced Ceramics and Composites.
The American Ceramic Society.

Pavkov Vladimir, Bakić Gordana, Maksimović Vesna, Cvijović-Alagić Ivana, Maslarević Aleksandar, Rajičić Bratislav, Milošević Nenad (2024). The influence of stainless steel particles reinforcement on the fracture toughness of glass-ceramic matrix composite, Book of Abstracts - 2nd International Conference on Innovative Materials in Extreme COnditions.
Serbian Society for Innovative Materials in Extreme Conditions (SIM-EXTREME), ISBN: 978-86-7306-171-9.

Rajičić Bratislav, Maslarević Aleksandar, Bakić Gordana, Maksimović Vesna, Đukić Miloš (2024). Erosion wear of HCCI alloys, Book of Abstracts - 2nd International Conference on Innovative Materials in Extreme COnditions.
Serbian Society for Innovative Materials in Extreme Conditions (SIM-EXTREME), ISBN: 978-86-7306-171-9.

Pavkov Vladimir, Bakić Gordana, Maksimović Vesna, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav, Maslarević Aleksandar, Matović Branko (2022). Damage to a tube of output reheater due to gas corrosion, Program and Book of abstracts of the 1st Intentational conference on innovativ materials in extreme conditions IMEC2022.
Belgrade : Serbian Society for Innovative Materials in Extreme Conditions (SIM-EXTREME), ISBN: 978-86-7306-158-0.

Pavkov Vladimir, Bakić Gordana, Maksimović Vesna, Matović Branko, Đukić Miloš (2019). Rendgenska difraktometrija praha - XRPD, 6th International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research - Sinteza 2019.
Belgrade : Singidunum University, ISBN: 978-86-7912-703-7.

Mišković Žarko, Mitrović Radivoje, Stamenić Zoran, Bakić Gordana, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav (2018). The development and application of the new methodology for conveyor idlers fits testing, Procedia Structural Integrity - ECF22 - Loading and environmental effects on structural integrity, 13, 2143-2151.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 2452-3216, 10.1016/j.prostr.2018.12.150.

Pavkov Vladimir, Bakić Gordana, Maksimović Vesna, Matović Branko, Đukić Miloš (2018). Plazma metalizacija u vazduhu, International Scientific Conference on Information technology and Data Related reaserch.
Belgrade : Singidunum University, ISBN: 978-86-7912-675-7.

Bakić Gordana, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav, Matić M., Maksimović Vesna, Mitrović Radivoje, Mišković Žarko, Maslarević Aleksandar (2017). Material characterization of the main steam pipeline made of 12%Cr tempered martensite ferritic steel after prolonged service, ICF 2017 - 14th International Conference on Fracture, 1, 681-682.
International Conference on Fracture.

Mitrović Radivoje, Mišković Žarko, Stamenić Zoran, Bakić Gordana, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav (2017). The new experimental testing methodology for conveyor idler's fits control, ICF 2017 - 14th International Conference on Fracture, 1, 900-901.
International Conference on Fracture.

Đukić Miloš, Bakić Gordana, Šijački Žeravčić Vera, Rajičić Bratislav, Sedmak Aleksandar, Mitrović Radivoje, Mišković Žarko (2017). A structural integrity model for hydrogen embrittlement of low carbon steel and the combined effect of help and hede mechanisms on macromechanical properties, ICF 2017 - 14th International Conference on Fracture.
International Conference on Fracture, ISBN: 978-000000000-2.

Pavkov Vladimir, Bakić Gordana, Maksimović Vesna, Matović Branko (2017). Materials and concept of plasma spraying, 4th Conference of the Serbian Society for Ceramic Materials.
Institute for Multidisciplinary Research, University of Belgrade, Belgrade, Serbia, ISBN: 978-86-80109-20-6.

Bakić Gordana, Zeravčić-Šijački Vera, Đukić Miloš, Perunicić V., Prodanović A., Rajičić Bratislav, Gajić I., Sekeljić P., Gregorjev N. (2014). Material characterization of the main steam gate valve made of X20CrMoV 12.1 steel after long term service, 20th European Conference on Fracture, 3, 1512-1517.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 2211-8128, 10.1016/j.mspro.2014.06.244.

Petrović Aleksandar, Plešinac Dušan, Bakić Gordana, Tucaković Dragan, Jovanović Milutin, Milovanović Zoran (2014). Ocenjivanje zavarenih spojeva posuda pod pritiskom sa aspekta primene ASME standarda i direktive PED 97/23, 28. savetovanje sa međunarodnim učešćem Zavarivanje 2014.
Beograd : Društvo za unapređenje zavarivanja u Srbiji.

Bakić Gordana, Šijački Žeravčić Vera, Đukić Miloš, Maksimović Vesna, Rajičić Bratislav (2013). Material characterization of 1Cr0.25Mo0.25V power plant steel after prolonged service, First Metallurgical & Materials Engineering Congress of South-East Europe (MME SEE 2013).
Association of Metallurgical Engineers of Serbia - AMES (2013), Serbian Foundrymen Society and Metallurgical Academic Network of SEE Countries, Srbija, ISBN: 987-86-87183-24-7, 10.13140/RG.2.1.2626.1523.

Rajičić Bratislav, Bakić Gordana, Đukić Miloš, Šijački Žeravčić Vera, Braunović Milenko, Anđelić Biljana (2012). Overview of advanced methods of boiler tubes erosion protection, Power Plants 2012 – Međunarodna konferencija o elektranama.
Society of Thermal Engineers of Serbia (Društvo Termičara Srbije), ISBN: 978-86-7877-021-0.

Šijački Žeravčić Vera, Bakić Gordana, Đukić Miloš, Anđelić Biljana, Rajičić Bratislav (2012). Mismatched welded joints of X10CrMoVNb91 steel - beneficial and non beneficial properties, Power Plants 2012 – Međunarodna konferencija o elektranama.
Society of Thermal Engineers of Serbia (Društvo Termičara Srbije), ISBN: 978-86-7877-021-0.

Đukić Miloš, Šijački Žeravčić Vera, Bakić Gordana, Anđelić Biljana, Rajičić Bratislav (2012). Current State of the Art in Hydrogen Embrittlement Mechanisms of Boiler Tubes, Power Plants 2012 – Međunarodna konferencija o elektranama.
ISBN: 978-86-7877-021-0.

Bakić Gordana, Šijački Žeravčić Vera, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav, Anđelić Biljana (2012). Neke osobine ključne za pouzdanu eksploataciju toplotno postojanog čelika klase 1.25Cr1Mo0.3V, Power Plants 2012 – Međunarodna konferencija o elektranama.
ISBN: 978-86-7877-021-0.

Šijački Žeravčić Vera, Bakić Gordana, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav, Anđelić Biljana (2009). Primena savremenih tehnologija u cilju sprecavanja erozije kotlovskih cevi, 1st International Congress, Engineering, Materials and Management in The Processing Industry, BiH, Republika Srpska, Jahorina.
Tehnoloski fakultet Zvornik, ISBN: 978-99955-625-2-6.

Bakić Gordana, Šijački Žeravčić Vera, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav, Anđelić Biljana (2009). Metodologija ocene eksploatacione pouzdanosti i unapređenja mera održavanja magistralnih cevovoda sprovedena na primeru, 14. Simpozijum termičara Srbije, Sokobanja.
Društvo termičara Srbije, Mašinski fakultet Niš, ISBN: 978-86-80587-96-7.

Zeravčić-Šijački Vera, Bakić Gordana, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav (2006). Structure integrity of pressure vesels repair welding joints, Fracture of Nano and Engineering Materials and Structures - Proceedings of the 16th European Confere.
Kluwer Academic Publishers, 10.1007/1-4020-4972-2_537.

Šijački Žeravčić Vera, Bakić Gordana, Đukić Miloš, Anđelić Biljana, Rajičić Bratislav (2006). Filler Material Choice For Stop Valve Repair Welding, Conference: IIW International Congress “Welding and Joining Technologies for a Sustainable Development and Environment”, The 1st South-East European Welding Congress.
The National R&D Institute for Welding and Material Testing - ISIM Timişoara.

Bakić Gordana, Zeravčić-Šijački Vera, Đukić Miloš, Milanović D., Anđelić Biljana (2005). Model for time-to-fracture determination of low-alloyed steel under creep conditions, 11th International Conference on Fracture 2005, ICF11, 4, 3061-3066.

Bakić Gordana, Zeravčić-Šijački Vera, Radović M. (2005). Estimation of the failure time for low-carbon CrMoV steels in creep condition using modified kinetic theory based on microstructural parameters, Proceedings - ECCC Creep Conference: Creep and Fracture in High Temperature Components - Design and, 2005, 235-243.
DEStech Publications Inc..

Поглавља у књигама

Bakić Gordana, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav, Zeravčić-Šijački Vera, Maslarević Aleksandar, Radović Miladin, Maksimović Vesna, Milošević Nenad (2017). Characterization of Tube Repair Weld in Thermal Power Plant Made of a 12% Cr Tempered Martensite Ferritic Steel, Fracture At All Scales.
Springer-Verlag Berlin, Berlin, ISSN: 2195-4356, 10.1007/978-3-319-32634-4_8, M13.

Šijački Žeravčić Vera, Bakić Gordana, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav, Anđelić Biljana (2012). Korozija uređaja u termoenergetskim postrojenjima, Korozija i zaštita materijala.
ITNMS i Inženjersko društvo za koroziju (IDK), Beograd, ISBN: 978-86-913303-2-3.

Књиге

Prokić Cvetković Radica, Popović Olivera, Bakić Gordana, Đukić Miloš (2021). Mašinski materijali 2, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-6060-087-7.

Bakić Gordana, Đukić Miloš, Šijački Žeravčić Vera (2021). Osnovni mehanizmi oštećenja mašinskih konstrukcija, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-6060-069-3.

Менторство одбрањених докторских дисертација од 2013. године

Материјали повећане ерозионе отпорности изложени екстремним условима рада на термоенергетским постројењима (у изради), Братислав Рајичић, 2024.

Синтеза и карактеризација композитних материјала на бази метал-стакло-керамика, Владимир Павков, 2023.

Савремене технологије наношења превлака и њихова потенцијална примена на термоенергетским постројењима, Александар М. Масларевић, 2018.