Гордана М. Бакић

др Гордана М. Бакић, редовни професор
катедра за технологију материјала
кабинет: 327
мејл адреса: gbakic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 257; директан 3302-257

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Наука о материјалима, Машински материјали, Процена преосталог радног века, Понашање материјала на повишеним температурама, Експертизе лома, Заваривање и заварене конструкције, Пузање, Корозија, Ерозија, Заштита од ерозије, замор, Одржавање, Интегритет и поузданост компоненти индустријских и термоенергетских постројења, Испитивања са разарањем, Испитивања без разарања, Биоматеријали

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж. 1995. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр. 2000. Машински факултет Универзитета у Београду, Др. 2011.

публикације, признања, награде

Преко 110 радова, 2 монографије и 3 поглавља у међународним монографијама и више од 100 студија, експертиза, и пројеката (процена преосталог радног века термоенергетских постројења, технички захтеви за набавку нове опреме, нови материјали у енергетици, пузање, корозија, замор, одржавање, ревитализација, итд.) Награда Привредне коморе Београда за докторску тезу, 2012.

чланства у научним и стручним организацијама

Европског удружења за интегритет конструкција (ESIS), Друштва за заваривање, Друштва за интегритет конструкције (DIVK) и Српског друштва за испитивање без разарања (SDBIR), SHD – Српско хемијског друштва, DUZS – Друштва за унапређење заваривања Србије, SITZAMS – Савез инжењера и техничара за заштиту материјала Србије, SITS – Савеза инжењера и техничара Србије и SSM – Српског друштва за Механику