Гордана М. Бакић

др Гордана М. Бакић, редовни професор
катедра за технологију материјала
кабинет: 327
мејл адреса: gbakic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 257; директан 3302-257

лична веб презентација

термини за пријем студената

Уторком 12-14 часова

предмети

истраживачка област

Наука о материјалима, Машински материјали, Процена преосталог радног века, Посуде под притиском, Превлаке, Понашање материјала на повишеним температурама, Експертизе лома, Оптичка и скенинг електронска микроскопија Заваривање и заварене конструкције, Пузање, Корозија, Ерозија, Заштита од ерозије, замор, Одржавање, Интегритет и поузданост компоненти индустријских и термоенергетских постројења, Испитивања са разарањем, Испитивања без разарања, Полимери, Композити и керамике

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж. 1995. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр. 2000. Машински факултет Универзитета у Београду, Др. 2011.

публикације, признања, награде

Преко 150 радова, 2 монографије и 3 поглавља у међународним монографијама и више од 150 студија, експертиза, и пројеката (процена преосталог радног века термоенергетских постројења, технички захтеви за набавку нове опреме, нови материјали у енергетици, пузање, корозија, замор, одржавање, ревитализација, итд.) Награда Привредне коморе Београда за докторску тезу, 2012. Бакић Г., Ђукић М., Шијачки Жеравчић В., Основни механизми оштећења машинских конструкција, уџбеник, ISBN 978-86-6060-069-3, Универзитет у Београду, Машински факултет, 2021, стр. 182 Прокић Цветковић Р., Поповић О., Бакић Г., Ђукић М., Машински материјали 2 број страна: 294 година издања: 2021 ISBN: 978-86-6060-087-7 Прокић Цветковић Р., Радаковић З., Бакић Г., Поповић О., Ђукић М., Рајичић Б., Милошевић Н., Машински материјали 1 и Машински материјали 2 - Практикум за лабораторијске вежбе, практикум, ISBN 978-86-6060-033-4, Универзитет у Београду, Машински факултет, 2019, стр. 75

чланства у научним и стручним организацијама

Европског удружења за интегритет конструкција (ESIS), Друштва за заваривање, Друштва за интегритет конструкције (DIVK) и Српског друштва за испитивање без разарања (SDBIR), SHD – Српско хемијског друштва, DUZS – Друштва за унапређење заваривања Србије, SITZAMS – Савез инжењера и техничара за заштиту материјала Србије, SITS – Савеза инжењера и техничара Србије и SSM – Српског друштва за Механику