Зоран Ј. Радаковић

др Зоран Ј. Радаковић, редовни професор
катедра за технологију материјала
кабинет: 148
мејл адреса: zradakovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 373; директан 3302-373

лична веб презентација

термини за пријем студената

после предавања, четвртком и петком од 11:30-13:00

предмети

истраживачка област

Машински материјали, Технологија заваривања, Прорачун и испитивање заварених конструкција, Интегритет и век конструкција, Механика лома, Рачунска механика лома, Динамичка механика лома, Испитивање и карактеризација материјала

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж., 1992. Машински факултет Универзитета у Београду, мр, 1995. Машински факултет Универзитета у Београду, др, 2004.

публикације, признања, награде

Преко 100 радова на међународним и домаћим скуповима/часописима; неколико студија. Уредник неколико монографија (на енглеском језику). Технички уредник три монографије и неколико зборника радова; Уредник научно стручног часописа "Интегритет и век конструкција", Београд (од 2004); Уредник и технички уредник научног и стручног часописа "Заваривање и заварене конструкције", Београд (1995–2000). Уредник неколико страних часописа (British Journal of Engineering and Technology (BJET); Pacific Journal of Mathematical Sciences; International Journal of Mechanical and Materials Engineering, ...)

чланства у научним и стручним организацијама

ДУЗС – Друштво за унапређивање заваривања Србије, Београд; ДИВК – Друштво за интегритет и век конструкција, Београд; СДМ – Српско друштво за механику ЕSIS – European Structural Integrity Society