Радица М. Прокић-Цветковић

др Радица М. Прокић-Цветковић, редовни професор
катедра за технологију материјала
кабинет: 224
мејл адреса: rprokic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 259; директан 3302-259

термини за пријем студената

среда и четвртак од 12:00 до 13:00 часова

предмети

истраживачка област

Машински материјали, Заваривање и сродни поступци, Интегритет конструкција, Испитивање материјала, фрактографија, испитиванја без разарања

образовање, стручна спрема

Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду, дипл. инж. 1988. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр 1994. Машински факултет Универзитета у Београду, Др 2000.

публикације, признања, награде

Радови у међународним часописима, монографијама и радови на међународним и домаћим скуповима.

чланства у научним и стручним организацијама

ДУЗС – Друштво за унапређивање заваривања Србије, Београд; ДИВК – Друштво за интегритет и век конструкција, Београд