Александар А. Венцл

др Александар А. Венцл, редовни професор
Катедра за технологију материјала
Кабинет: 332; 147
Мејл адреса: avencl@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 291; 228; директан 3302-291

Предмети

Завршни предмет - Трибологија
Завршни предмет - Триботехника
Инжењерство површина
Машинско инжењерство и одрживи развој
Откази и дијагностика
Теорије подмазивања
Трибологија
Трибологија
Триболошки системи
Триботехника
Триботехника

Истраживачка област

Карактеристике површина и површинских слојева материјала; Интеракција површина; Фундаментални аспекти трења и хабања; Нанотрибологија; Експерименталне методе у трибологији; Методе побољшања триболошких карактеристика материјала – поступци модификација површина и поступци наношења превлака; Нови материјали: трибологија полимерних и керамичких материјала; Мазива; Системи за подмазивање; Теорије подмазивања и њихова примена; Мониторинг мазива; Дијагностика отказа триболошких система; Екологија мазива и поступци за регенерацију мазива; Нанотрибологија.

Образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж., 1998; Машински факултет Универзитета у Београду, мр, 2002; Машински факултет Универзитета у Београду, др, 2008.

Публикације, признања, награде

Аутор и коаутор више од 130 радова објављених у домаћим и страним научно-стручним часописима и на конференцијама, од којих је 41 штампан у часописима светског формата (са SCI листе). Коаутор 4 књиге: „Метални материјали клизних лежаја: физичко-механичка и триболошка својства“, „Engineered Metal Matrix Composites: Forming Methods, Material Properties and Industrial Applications“, „Advanced Tribological Coatings for Heavy-Duty Applications: Case Studies“ и „Encyclopedia of Materials: Composites, Volume 2“, односно 7 техничких решења. Уредник 3 Зборника радова са међународног научног скупа (SERBIATRIB '09, SERBIATRIB '15 и BALKANTRIB '20). Преко 100 побликација је цитирано (без аутоцитата) у више од 2200 референци (h-индекс = 25; i10-индекс = 50). Рецензент у 39 научно-стручних часописа (од тога 29 са SCI листе), са више од 150 урађених рецензија радова. Гостујући главни уредник часописа 7 пута (FME Transactions, Tribology in Industry, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology, Industrial Lubrication and Tribology и Applied Engineering Letters). Члан Међународног научног одбора 6 Конференција: „SERBIATRIB“, „BULTRIB“, „BALKANTRIB“, „TURKEYTRIB“, „ROTRIB“ и „World Tribology Congress“, као и Уређивачког одбора 6 научно-стручна часописа: Tribology in Industry, International Journal of Manufacturing Science and Engineering, Industrial Lubrication and Tribology, Advanced Technologies and Materials, Multidisciplinary Sciences и Advanced Engineering Letters. Председавајући секције на више научно-стручних конференција. Учествовао на 6 међународних изложби на којима је, заједно са коауторима, освојио једну бронзану, две сребрне и две златне медаље.

Чланства у научним и стручним организацијама

Српско триболошко друштво (истовремено и члан Извршног одбора); Председник Балканске триболошке асоцијације (Balkan Tribological Association); Члан Менсе (Mensa International).

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Michalec Michal, Svoboda Petr, Krupka Ivan, Hartl Martin, Vencl Aleksandar (2020). Investigation of the tribological performance of ionic liquids in non-conformal EHL contacts under electric field activation, Friction, 8(5), 982-994.
Springer, New York, ISSN: 2223-7690, 10.1007/s40544-019-0342-y, M21a.

Vencl Aleksandar, Bobić Ilija, Bobić Biljana, Jakimovska Kristina, Svoboda Petr, Kandeva Mara (2019). Erosive wear properties of ZA-27 alloy-based nanocomposites: Influence of type, amount, and size of nanoparticle reinforcements, Friction, 7(4), 340-350.
Springeropen, London, ISSN: 2223-7690, 10.1007/s40544-018-0222-x, M21a.

Bobić Ilija, Ruzić Jovana, Bobić Biljana, Babić Miroslav, Vencl Aleksandar, Mitrović Slobodan (2014). Microstructural characterization and artificial aging of compo-casted hybrid A356/SiCp/Gr(p) composites with graphite macroparticles, Materials Science and Engineering A-Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 612, 7-15.
Elsevier Science Sa, Lausanne, ISSN: 0921-5093, 10.1016/j.msea.2014.06.028, M21a.

Zivić Fatima, Babić M., Mitrović S., Vencl Aleksandar (2011). Continuous control as alternative route for wear monitoring by measuring penetration depth during linear reciprocating sliding of Ti6Al4V alloy, Journal of Alloys and Compounds, 509(19), 5748-5754.
Elsevier Science Sa, Lausanne, ISSN: 0925-8388, 10.1016/j.jallcom.2011.02.158, M21a.

Vencl Aleksandar, Bobić Ilija, Arostegui Saioa, Bobić Biljana, Marinković Aleksandar, Babić Miroslav (2010). Structural, mechanical and tribological properties of A356 aluminium alloy reinforced with Al2O3, SiC and SiC plus graphite particles, Journal of Alloys and Compounds, 506(2), 631-639.
Elsevier Science Sa, Lausanne, ISSN: 0925-8388, 10.1016/j.jallcom.2010.07.028, M21a.

Klobčar Damjan, Pušavec Franci, Bračun Drago, Garašić Ivica, Kožuh Zoran, Vencl Aleksandar, Trdan Uroš (2022). Influence of friction riveting parameters on the dissimilar joint formation and strength, Materials, 15(19).
MDPI, ISSN: 1996-1944, https://doi.org/10.3390/ma15196812, M21.

Laera Anna Maria, Massaro Marcello, Dimaio Domenico, Vencl Aleksandar, Rizzo Antonella (2021). Residual stress and tribological performance of ZrN coatings produced by reactive bipolar pulsed magnetron sputtering, Materials, 14(21).
MDPI, Basel, ISSN: 1996-1944, 10.3390/ma14216462, M21.

Vencl Aleksandar, Mazeran Pierre-Emmanuel, Bellafkih Said, Noel Oliver (2018). Assessment of wear behaviour of copper-based nanocomposite at the nanoscale, Wear, 414, 212-218.
Elsevier Science Sa, Lausanne, ISSN: 0043-1648, 10.1016/j.wear.2018.08.012, M21.

Noel Olivier, Vencl Aleksandar, Mazeran Pierre-Emmanuel (2017). Exploring wear at the nanoscale with circular mode atomic force microscopy, Beilstein Journal of Nanotechnology, 8, 2662-2668.
Beilstein-Institut, Frankfurt Am Main, ISSN: 2190-4286, 10.3762/bjnano.8.266, M21.

Vencl Aleksandar, Bobić Ilija, Vučetić Filip, Bobić Biljana, Ruzić Jovana (2014). Structural, mechanical and tribological characterization of Zn25Al alloys with Si and Sr addition, Materials & Design, 64, 381-392.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0261-3069, 10.1016/j.matdes.2014.07.056, M21.

Ristivojević Mileta, Lazović Tatjana, Vencl Aleksandar (2013). Studying the load carrying capacity of spur gear tooth flanks, Mechanism and Machine Theory, 59, 125-137.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0094-114X, 10.1016/j.mechmachtheory.2012.09.006, M21.

Vencl Aleksandar, Rajković Viseslava, Zivić Fatima, Mitrović Slobodan, Cvijović-Alagić Ivana, Jovanović Milan T. (2013). The effect of processing techniques on microstructural and tribological properties of copper-based alloys, Applied Surface Science, 280, 646-654.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 0169-4332, 10.1016/j.apsusc.2013.05.039, M21.

Vencl Aleksandar, Arostegui Saioa, Favaro Gregory, Zivić Fatima, Mrdak Mihailo, Mitrović Slobodan, Popović Vladimir (2011). Evaluation of adhesion/cohesion bond strength of the thick plasma spray coatings by scratch testing on coatings cross-sections, Tribology International, 44(11), 1281-1288.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0301-679X, 10.1016/j.triboint.2011.04.002, M21.

Vencl Aleksandar, Manić Nebojša, Popović Vladimir, Mrdak Mihailo (2010). Possibility of the abrasive wear resistance determination with scratch tester, Tribology Letters, 37(3), 591-604.
Springer/Plenum Publishers, New York, ISSN: 1023-8883, 10.1007/s11249-009-9556-x, M21.

Vencl Aleksandar, Mrdak Mihailo, Banjac Miloš (2009). Correlation of microstructures and tribological properties of ferrous coatings deposited by atmospheric plasma spraying on Al-Si cast alloy substrate, Metallurgical and Materials Transactions A-Physical Metallurgy and Materials Science, 40A(2), 398-405.
Springer, New York, ISSN: 1073-5623, 10.1007/s11661-008-9693-0, M21.

Babić Miroslav, Vencl Aleksandar, Mitrović Slobodan, Bobić Ilija (2009). Influence of T4 heat treatment on tribological behavior of Za27 alloy under lubricated sliding condition, Tribology Letters, 36(2), 125-134.
Springer/Plenum Publishers, New York, ISSN: 1023-8883, 10.1007/s11249-009-9467-x, M21.

Vencl Aleksandar, Bobić Ilija, Mišković Zoran (2008). Effect of thixocasting and heat treatment on the tribological properties of hypoeutectic Al-Si alloy, Wear, 264(7-8), 616-623.
Elsevier Science Sa, Lausanne, ISSN: 0043-1648, 10.1016/j.wear.2007.05.011, M21.

Vencl Aleksandar, Bobić Ilija, Jovanović Milian T., Babić Miroslav, Mitović Slobodan (2008). Microstructural and tribological properties of A356 Al-Si alloy reinforced with Al2O3 particles, Tribology Letters, 32(3), 159-170.
Springer/Plenum Publishers, New York, ISSN: 1023-8883, 10.1007/s11249-008-9374-6, M21.

Miladinović Slavica, Stojanović Blaža, Gajević Sandra, Vencl Aleksandar (2023). Hypereutectic aluminum alloys and composites: A review, Silicon, 15(6), 2507-2527.
ISSN: 1876-990X, 10.1007/s12633-022-02216-2, M22.

Vulović Stefan, Todorović Aleksandar, Stančić Ivica, Popovac Aleksandra, Stašić Jovana N., Vencl Aleksandar, Milić-Lemić Aleksandra (2022). Study on the surface properties of different commercially available CAD/CAM materials for implant-supported restorations, Journal of Esthetic and Restorative Dentistry, 34(7), 1132-1141.
Wiley, ISSN: 1496-4155, 10.1111/jerd.12958, M22.

Vencl Aleksandar, Šljivić Veljko, Pokusova Marcela, Kandeva Mara, Sun HongGuang, Zadorozhnaya Elena, Bobić Ilija (2021). Production, microstructure and tribological properties of Zn-Al/Ti metal-metal composites reinforced with alumina nanoparticles, International Journal of Metalcasting, 15(4), 1402-1411.
Springer Int Publ Ag, Cham, ISSN: 1939-5981, 10.1007/s40962-020-00565-5, M22.

Vencl Aleksandar, Bobić Ilija, Stanković Miloš, Hvizdos Pavol, Bobić Biljana, Stojanović Blaža, Franek Friedrich (2020). Influence of secondary phases in A356 MMCs on their mechanical properties at macro- and nanoscale, Journal of The Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 42(3).
Springer Heidelberg, Heidelberg, ISSN: 1678-5878, 10.1007/s40430-020-2197-6, M22.

Vencl Aleksandar, Mrdak Mihailo (2019). Thermal cycling behaviour of plasma sprayed nicr-al-co-y2o3 bond coat in thermal barrier coating system, Thermal Science, 23, S1789-S1800.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI180302374V, M22.

Bobić Biljana, Vencl Aleksandar, Ruzić Jovana, Bobić Ilija, Damnjanović Zvonko (2019). Microstructural and basic mechanical characteristics of ZA27 alloy-based nanocomposites synthesized by mechanical milling and compocasting, Journal of Composite Materials, 53(15), 2033-2046.
Sage Publications Ltd, London, ISSN: 0021-9983, 10.1177/0021998318817876, M22.

Veličković Sandra, Stojanović Blaža, Babić Miroslav, Vencl Aleksandar, Bobić Ilija, Bognár Gabriella, Vučetić Filip (2019). Parametric optimization of the aluminium nanocomposites wear rate, Journal of The Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 41(1).
Springer Heidelberg, Heidelberg, ISSN: 1678-5878, 10.1007/s40430-018-1531-8, M22.

Vencl Aleksandar, Vučetić Filip, Bobić Biljana, Pitel Jan, Bobić Ilija (2019). Tribological characterisation in dry sliding conditions of compocasted hybrid A356/SiCp/Grp composites with graphite macroparticles, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 100(9-12), 2135-2146.
Springer London Ltd, London, ISSN: 0268-3768, 10.1007/s00170-018-2866-0, M22.

Stojanović Blaža, Vencl Aleksandar, Bobić Ilija, Miladinović Slavica, Skerlić Jasmina (2018). Experimental optimisation of the tribological behaviour of Al/SiC/Gr hybrid composites based on Taguchi's method and artificial neural network, Journal of The Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 40(6).
Springer Heidelberg, Heidelberg, ISSN: 1678-5878, 10.1007/s40430-018-1237-y, M22.

Vencl Aleksandar, Bobić Biljana, Vučetić Filip, Svoboda Petr, Popović Vladimir, Bobić Ilija (2018). Effect of Al2O3 nanoparticles and strontium addition on structural, mechanical and tribological properties of Zn25Al3Si alloy, Journal of The Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 40(11).
Springer Heidelberg, Heidelberg, ISSN: 1678-5878, 10.1007/s40430-018-1441-9, M22.

Vencl Aleksandar (2015). Tribological behavior of ferrous-based APS coatings under dry sliding conditions, Journal of Thermal Spray Technology, 24(4), 671-682.
Springer, New York, ISSN: 1059-9630, 10.1007/s11666-014-0202-2, M22.

Vencl Aleksandar, Rac Aleksandar (2014). Diesel engine crankshaft journal bearings failures: Case study, Engineering Failure Analysis, 44, 217-228.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2014.05.014, M22.

Mrdak Mihailo, Vencl Aleksandar, Nedeljković B. D., Stanković Miloš (2013). Influence of plasma spraying parameters on properties of thermal barrier coatings, Materials Science and Technology, 29(5), 559-567.
Taylor & Francis Ltd, Abingdon, ISSN: 0267-0836, 10.1179/1743284712Y.0000000193, M22.

Bobić Ilija, Babić Miroslav, Vencl Aleksandar, Bobić Biljana, Mitrović Slobodan (2013). Artificial aging of thixocast ZA27 alloy and particulate ZA27/SiCp composites, International Journal of Materials Research, 104(10), 954-965.
Carl Hanser Verlag, Munich, ISSN: 1862-5282, 10.3139/146.110958, M22.

Vencl Aleksandar, Svoboda Petr, Klančnik Simon, But Adrian, Vorkapić Miloš, Harničárová Marta, Stojanović Blaža (2023). Influence of Al2O3 nanoparticles addition in ZA-27 alloy-based nanocomposites and soft computing prediction, Lubricants, 11(1).
10.3390/lubricants11010024, M22.

Kandeva Mara, Zagorski Mihail, Nikolić Ruzica, Stojanović Blaža, But Adrian, Botko Frantisek, Pitel Jan, Vencl Aleksandar (2022). Friction properties of the heat-treated electroless Ni coatings embedded with c-BN nanoparticles, Coatings, 12(7).
MDPI, Basel, ISSN: 2079-6412, 10.3390/coatings12071008, M22.

Stojanović Blaža, Gajević Sandra, Miloradović Nenad, Nikolić Ružica, Miladinović Slavica, Svoboda Petr, Vencl Aleksandar (2023). Comparative analysis of hybrid composites based on A356 and ZA-27 alloys regarding their tribological behaviour, Komunikácie – Communications, 25(3), B215-B227.
ISSN: 1335-4205, 10.26552/com.C.2023.056, M23.

Vasiljević Sasa, Glisović Jasna, Stojanović Blaža, Vencl Aleksandar (2021). Review of the coatings used for brake discs regarding their wear resistance and environmental effect, Proceedings of The Institution of Mechanical Engineers Part J-Journal of Engineering Tribology.
Sage Publications Ltd, London, ISSN: 1350-6501, 10.1177/13506501211070654, M23.

Vencl Aleksandar, Kandeva Mara, Zadorozhnaya Elena, Svoboda Petr, Michalec Michal, Milivojević Aleksandar, Trdan Uroš (2021). Studies on structural, mechanical and erosive wear properties of ZA-27 alloy-based micro-nanocomposites, Proceedings of The Institution of Mechanical Engineers Part L-Journal of Materials-Design and Applic, 235(7), 1509-1518.
Sage Publications Ltd, London, ISSN: 1464-4207, 10.1177/1464420721994870, M23.

Kandeva Mara, Svoboda Petr, Nikolov N., Todorov T., Sofronov Y., Pokusova Marcela, Vencl Aleksandar (2020). Effect of silicon carbide nanoparticles size on friction properties of electroless nickel coatings, Journal of Environmental Protection and Ecology, 21(4), 1314-1325.
Scibulcom Ltd., ISSN: 1311-5065, M23.

Kandeva Mara, Grozdanova T., Karastoyanov D., Ivanova B., Jakimovska K., Vencl Aleksandar (2016). Wear under vibration conditions of spheroidal graphite cast iron microalloyed by sn, Journal of the Balkan Tribological Association, 22(2), 1729-1740.
Scibulcom Ltd., ISSN: 1310-4772, M23.

Kandeva Mara, Karastoyanov D., Assenova E., Jakimovska K., Simeonov S., Vencl Aleksandar (2016). The influence of the valena metal-plating additive on tribotechnical characteristics of the Steel-Bronze tribological system, Journal of Friction and Wear, 37(2), 187-190.
Pleiades Publishing Inc, Moscow, ISSN: 1068-3666, 10.3103/S1068366616020082, M23.

Vencl Aleksandar, Bobić Ilija, Stojanović Blaža (2014). Tribological properties of A356 Al-Si alloy composites under dry sliding conditions, Industrial Lubrication and Tribology, 66(1), 66-74.
Emerald Group Publishing Ltd, Bingley, ISSN: 0036-8792, 10.1108/ILT-06-2011-0047, M23.

Stojanović Blaža, Babić M., Mitrović S., Vencl Aleksandar, Miloradović N., Pantić M. (2013). Tribological characteristics of aluminium hybrid composites reinforced with silicon carbide and graphite. A review, Journal of the Balkan Tribological Association, 19(1), 83-96.
ISSN: 1310-4772, M23.

Vasić Branko, Popović Vladimir, Vuchić Vukan R., Danon Gradimir, Vencl Aleksandar (2012). Defining the functional and physical compatibility of a modernized tramway rolling stock with a newly planned LRT system: a case study of Belgrade, Transportation Planning and Technology, 35(3), 241-261.
Taylor & Francis Ltd, Abingdon, ISSN: 0308-1060, 10.1080/03081060.2012.671019, M23.

Vencl Aleksandar (2012). Optimisation of the deposition parameters of thick atmospheric plasma spray coatings, Journal of the Balkan Tribological Association, 18(3), 405-414.
ISSN: 1310-4772, M23.

Vencl Aleksandar (2012). Optimisation of the deposition parameters of thick atmospheric plasma spray coatings, Journal of the Balkan Tribological Association, 18(3), 405-414.
Scientific Bulgarian Communications, ISSN: 1310-4772, M23.

Zivić Fatima, Babić M., Cvijović-Alagić Ivana, Metrović S., Vencl Aleksandar (2011). Wear behaviour of ti6al4v alloy against al2o3 under linear reciprocating sliding, Journal of the Balkan Tribological Association, 17(1), 27-36.
ISSN: 1310-4772, M23.

Dimić Aleksandar, Vencl Aleksandar, Ristivojević Mileta, Mitrović Radivoje, Mišković Žarko, Milivojević Aleksandar (2022). Influence of the running-in process on the working ability of contact surfaces in lubricated sliding conditions, Proceedings of The Institution of Mechanical Engineers Part J-Journal of Engineering Tribology, 236(4), 691-700.
Sage Publications Ltd, London, ISSN: 1350-6501, 10.1177/13506501211027711, M23.

Stojanović Blaža, Gajević Sandra, Kostić Nenad, Miladinović Slavica, Vencl Aleksandar (2022). Optimization of parameters that affect wear of A356/Al2O3 nanocomposites using RSM, ANN, GA and PSO methods, Industrial Lubrication and Tribology, 74(3), 350-359.
Emerald Group Publishing Ltd, Bingley, ISSN: 0036-8792, 10.1108/ILT-07-2021-0262, M23.

Kandeva Mara, Kalitchin Zhecho, Zadorozhnaya Elena, Vencl Aleksandar (2022). Performance characteristics of lubricant based on rapeseed oil containing different amounts of metal-containing additive, Industrial Lubrication and Tribology, 74(3), 309-315.
Emerald Group Publishing Ltd, Bingley, ISSN: 0036-8792, 10.1108/ILT-07-2021-0259, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Vaksevanidis Nikolaos M., Vencl Aleksandar, Asenova Emilija, Kandeva Mara, Psilaki Pandora (2019). Scientific literature on thermal spray coatings from Southeastern Europe: A ten years bibliometric analysis, FME Transactions, 47(3), 649-657.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1903649V, M24.

Bognár Gabriella, Vencl Aleksandar (2019). Experimental investigation of viscosity of glycerol based nanofluids containing carbon nanotubes, Tribology in Industry, 41(2), 267-273.
Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac, ISSN: 0354-8996, 10.24874/ti.2019.41.02.12, M24.

Ivanović Lozica, Vencl Aleksandar, Stojanović Blaža, Marković B. (2018). Biomimetics design for tribological applications, Tribology in Industry, 40(3), 448-456.
Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac, ISSN: 0354-8996, 10.24874/ti.2018.40.03.11, M24.

Vaxevanidis Nikolaos M., Vencl Aleksandar, Assenova Emilia, Kandeva Mara, Psyllaki P. (2018). Scientific literature on thermal spray coatings from Southeastern Europe: A ten years bibliometric analysis, Tribological Journal BULTRIB, 7, 121-121.
Sofia : Technical University, ISSN: 1313-9878, M24.

Kandeva Mara, Karastoyanov D., Nikolcheva G., Stojanović Blaža, Svoboda Petr, Vencl Aleksandar (2017). Tribological studies on copper-based friction linings, Tribology in Industry, 39(2), 228-237.
Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac, ISSN: 0354-8996, 10.24874/ti.2017.39.02.10, M24.

Vencl Aleksandar, Mrdak Mihailo, Hvizdos Pavol (2017). Tribological properties of WC-Co/NiCrBSi and Mo/NiCrBSi plasma spray coatings under boundary lubrication conditions, Tribology in Industry, 39(2), 183-191.
Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac, ISSN: 0354-8996, 10.24874/ti.2017.39.02.04, M24.

Bobić Biljana, Bobić Ilija, Vencl Aleksandar, Babić M., Mitrović Slobodan (2016). Corrosion behavior of compocasted ZA27/SiCp composites in sodium chloride solution, Tribology in Industry, 38(1), 115-120.
Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac, ISSN: 0354-8996, M24.

Vencl Aleksandar, Katavić Boris, Marković Dragan, Ristić M., Gligorijević B. (2015). The tribological performance of hardfaced/ thermal sprayed coatings for increasing the wear resistance of ventilation mill working parts, Tribology in Industry, 37(3), 320-329.
Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac, ISSN: 0354-8996, M24.

Vaxevanidis Nikolaos M., Vencl Aleksandar, Psyllaki P. (2015). Research on tribology in Southeastern Europe: A bibliometric study, FME Transactions, 43(3), 259-268.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1503259V, M24.

Banjac M., Vencl Aleksandar, Otović Srđan (2014). Friction and wear processes-thermodynamic approach, Tribology in Industry, 36(4), 341-347.
Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac, ISSN: 0354-8996, M24.

Bobić Biljana, Vencl Aleksandar, Babić M., Mitrović Slobodan, Bobić Ilija (2014). The influence of corrosion on the microstructure of thermally treated ZA27/SiCp composites, Tribology in Industry, 36(1), 33-39.
Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac, ISSN: 0354-8996, M24.

Vencl Aleksandar, Gligorijević B., Katavić Boris, Nedić B., Džunić D. (2013). Abrasive wear resistance of the iron- and WC-based hard faced coatings evaluated with scratch test method, Tribology in Industry, 35(2), 123-127.
Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac, ISSN: 0354-8996, M24.

Vencl Aleksandar, Bobić Ilija, Kandeva Mara, Karastoyanov Dimitar (2015). Tribology of metal matrix micro- and nanocomposites, Tribological Journal BULTRIB, 5, 10-19.
Sofia : Technical University, ISSN: 1313-9878, M31.

Vencl Aleksandar (2012). MMCs based on hypoeutectic Al-Si alloy: Tribological properties in dry sliding conditions, Tribological Journal BULTRIB, 2, 17-23.
София : Издателството на Техническия университет, ISSN: 1313-9878, M31.

Vencl Aleksandar, Šljivić Veljko, Bobić Ilija (2018). Metal-metal composites with Zn-Al alloy base and addition of Ti microparticles reinforced with ceramic nanoparticles, Tribological Journal BULTRIB, 7, 131-131.
Sofia : Technical University, ISSN: 1313-9878, M32.

Stojanović Blaža, Veličković Sandra, Vencl Aleksandar, Babić Miroslav, Petrović Nenad, Miladinović Slavica, Cherkezova-Zheleva Zara (2016). Optimization and prediction of aluminium composite wear using Taguchi design and artificial neural network, Tribological Journal BULTRIB, 6, 38-45.
Sofia : Technical University, ISSN: 1313-9878, M51.

Vaxevanidis Nikolaos M., Fountas Nikolaos A., Ntziantzias I., Koutsomichalis Angelos, Vencl Aleksandar (2016). Experimental investigation and statistical analysis of surface roughness parameters in milling of PA66-GF30 glass-fibre reinforced polyamide, Tribological Journal BULTRIB, 6, 304-314.
Sofia : Technical University, ISSN: 1313-9878, M51.

Vencl Aleksandar, Jakimovska Kristina, Ivanova Boryan, Ružić Jovana, Simeonov Simeon, Kandeva Mara (2015). Static and kinetic friction of electroless Ni composite coatings, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 70(1), 13-21.
ISSN: 1734-8412, M51.

Kandeva Mara, Vencl Aleksandar, Assenova Emilia (2014). Influence of "Valena" metal-plating additive on the friction properties of ball bearings, Tribological Journal BULTRIB, 4, 18-24.
Sofia : Technical University, ISSN: 1313-9878, M51.

Vencl Aleksandar, Bobić Ilija, Vučetić Filip, Bobić Biljana (2014). The influence of strontium addition on the tribological properties of Zn25Al1Si alloy in boundary lubricated condition, Tribological Journal BULTRIB, 4, 25-30.
ISSN: 1313-9878, M51.

Kočić M., Vencl Aleksandar, Bobić Ilija, Ristić M., Antić M., Milutinović Z. (2014). Joining of composite materials based on Al-Si alloys by using the GMAW process, Welding and Material Testing, 23(3), 9-12.
ISSN: 1453-0392, M51.

Мара Кандева, Димитър Карастоянов, Vencl Aleksandar (2013). Erosion wear of nickel coatings with nano-size particles of silicon carbide, Tribological Journal BULTRIB, 3, 264-271.
София: Издателството на Техническия университет, ISSN: 1313-9878, M51.

Rac Aleksandar, Vencl Aleksandar (2012). Ecological and technical aspects of the waste oils influence on environment, Annals of “Dunărea de Jos” University of Galaţi. Fascicle VIII, Tribology, 18(1), 5-11.
“Dunărea de Jos” University of Galaţi, ISSN: 1221-4590, M51.

Gligorijević Bojan R., Vencl Aleksandar, Katavić Boris T. (2012). Characterization and comparison of the carbides morphologies in the near surface region of the single- and double layer iron-based hardfaced coatings, Scientific Bulletin of the “Politehnica” University of Timişoara. Transaction on Mechanic, 57(71), 15-20.
Timisoara : Faculty of Management in Production and Transportation, ISSN: 1224-6077, M51.

Bobić Biljana, Mitrović Slobodan, Babić Miroslav, Vencl Aleksandar, Bobić Ilija (2011). Corrosion behavior of the as-cast and heat-treated ZA27 alloy, Tribology in Industry, 33(2), 87-93.
Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac, ISSN: 0354-8996, M51.

Rac Aleksandar, Vencl Aleksandar (2009). Performance investigation of chain saw lubricants based on new sunflower oil (NSO), Tribologie und Schmierungstechnik, 56(3), 51-54.
ISSN: 0724-3472, M51.

Mrdak Mihailo, Vencl Aleksandar, Ćosić Milena (2009). Microstructure and mechanical properties of the Mo-NiCrBSi coating deposited by atmospheric plasma spraying, FME Transactions, 37(1), 27-32.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M51.

Vencl Aleksandar, Mrdak Mihailo, Cvijović Ivana (2006). Microstructures and tribological properties of ferrous coatings deposited by APS (atmospheric plasma spraying) on Al-alloy substrate, FME Transactions, 34(3), 151-157.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M51.

Rac Aleksandar, Vencl Aleksandar (2005). Tribological and design parameters of lubricated sliding bearings, Tribology in Industry, 27(1-2), 12-16.
Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac, ISSN: 0354-8996, M51.

Mišković Zoran, Bobić Ilija, Tripković Snežana, Rac Aleksandar, Vencl Aleksandar (2006). The structure and mechanical properties of an aluminium A356 alloy base composite with Al2O3 particle additions, Tribology in Industry, 28(3-4), 23-27.
Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac, ISSN: 0354-8996, M52.

Vencl Aleksandar, Rac Aleksandar, Bobić Ilija, Mišković Zoran (2006). Tribological properties of Al-Si alloy A356 reinforced with Al2O3 particles, Tribology in Industry, 28(1-2), 27-31.
Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac, ISSN: 0354-8996, M52.

Vencl Aleksandar, Rac Aleksandar, Bobić Ilija (2004). Tribological behaviour of Al-based MMCs and their application in automotive industry, Tribology in Industry, 26(3-4), 31-38.
Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac, ISSN: 0354-8996, M52.

Assenova Emilia, Majstorović Vidosav, Vencl Aleksandar, Kandeva M. (2012). Green tribology and quality of life, International Journal of Advanced Quality, 40(2), 26-32.
ISSN: 2217-8155, M53.

Mrdak Mihailo, Vencl Aleksandar (2011). Uticaj parametara nanošenja NiCr prevlake plazma sprej postupkom u atmosferskim uslovima na njene mehaničke karakteristike i strukturu, Tehnička dijagnostika, 10(3), 9-14.
Visoka tehnička škola strukovnih studija, Beograd, ISSN: 1451-1975, M53.

Vencl Aleksandar, Rac Aleksandar, Ivković B. (2007). Investigation of abrasive wear resistance of ferrous-based coatings with scratch tester, Tribology in Industry, 29(3-4), 13-16.
Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac, ISSN: 0354-8996, M53.

Rac Aleksandar, Vencl Aleksandar (2005). Oštećenja i otkazi metalnih kliznih ležaja, Tehnička dijagnostika, 4(2), 59-69.
Visoka tehnička škola strukovnih studija, Beograd, ISSN: 1451-1975, M53.

Rac Aleksandar, Vencl Aleksandar (2004). Tribološke prevlake za aluminijumske legure cilindarsko-klipne grupe motora SUS, Mobility & Vehicles Mechanics, 30(Special Edition), 105-113.
Kragujevc : Faculty of Mechanical Engineering, ISSN: 1450-5304, M53.

Vencl Aleksandar, Rac Aleksandar (2004). Novi materijali otporni na habanje na bazi Al legura i njihova primena u motornoj industriji, Mobility & Vehicles Mechanics, 30(Special Edition), 115-139.
Kragujevc : Faculty of Mechanical Engineering, ISSN: 1450-5304, M53.

Assenova Emilia, Vencl Aleksandar (2022). Tribology and self-organization in reducing friction: A brief review, Tribology and Materials, 1(1), 35-41.
Balkan Scientific Centre, ISSN: 2812-9717, 10.46793/tribomat.2022.005, M54.

Vencl Aleksandar, Stojanović Blaža, Gojković Ranka, Klančnik Simon, Czifra Árpád, Jakimovska Kristina, Harničárová Marta (2022). Enhancing of ZA-27 alloy wear characteristics by addition of small amount of SiC nanoparticles and its optimisation applying Taguchi method, Tribology and Materials, 1(3), 96-105.
Balkan Scientific Centre, ISSN: 2812-9717, 10.46793/tribomat.2022.014, M54.

Veličković Sandra, Stojanović Blaža, Vencl Aleksandar, Babić M., Džunić D., Pantić M., Sljivić Veljko (2019). Tribological behaviour of a356/sic nanocomposite, Proceedings on Engineering Sciences, 1(1), 115-123.
Faculty of Engineering, University of Kragujevac, ISSN: 2620-2832, 10.24874/PES01.01.016, M54.

Vencl Aleksandar, Ivanović Lozica, Stojanović Blaža, Zadorozhnaya Elena, Miladinović Slavica, Svoboda Petr (2019). Surface texturing for tribological applications: a review, Proceedings on Engineering Sciences, 1(1), 227-239.
Faculty of Engineering, University of Kragujevac, ISSN: 2620-2832, 10.24874/PES01.01.029, M54.

Veličković Sandra, Garić S., Stojanović Blaža, Vencl Aleksandar (2016). Tribological properties of aluminium matrix nanocomposites, Applied Engineering Letters, 1(3), 72-79.
Udruženje intelektualaca za razvoj nauke u Srbiji, Novi Sad, ISSN: 2466-4677, M54.

Радови са конференција

Kandeva Mara, Ivanova Boryana, Assenova Emilia, Vencl Aleksandar (2014). Influence of additives and selective transfer on wear reduction in the lubricated contact, Proceedings of the International Conference on Materials, Tribology, Recycling – MATRIB 2014.
ISSN: 1848-5340, M31.

Vencl Aleksandar, Bobić Ilija, Vučetić Filip, Bobić Biljana, Kandeva Mara (2014). The influence of strontium addition on the tribological properties of Zn25Al3Si alloy in boundary lubricated condition, Proceedings of the International Conference on Materials, Tribology, Recycling – MATRIB 2014.
ISSN: 1848-5340, M31.

Gajević Sandra, Miladinović Slavica, Džunić Dragan, Stojanović Blaža, Vencl Aleksandar (2023). A review on mechanical and tribological properties of aluminium-based metal matrix nanocomposites, 18th International Conference on Tribology – SERBIATRIB '23, Kragujevac (Serbia), 17-19.05.2023, Proceedings.
ISBN: 978-86-6335-103-5, M33.

Vencl Aleksandar, Stojanović Blaža, Miladinović Slavica, Klobčar Damjan (2022). Prediction of the wear characteristics of ZA-27/SiC nanocomposites using the artificial neural network, Proceedings of the 6th International Scientific Conference “COMETa 2022”, East Sarajevo, B&H, RS 17th – 19th November, 2022.
University of East Sarajevo, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99976-947-6-8, M33.

Stojanović Blaža, Vencl Aleksandar, Skulić Aleksandar, Miladinović Slavica, Gajević Sandra (2022). Influence of materials on the efficiency of worm gear transmission, Proceedings of the 6th International Scientific Conference “COMETa 2022”, East Sarajevo, B&H, RS 17th – 19th November, 2022.
University of East Sarajevo, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99976-947-6-8, M33.

Kandeva Mara, Ivanova Boryana, Karastoyanov Dimitar, Vencl Aleksandar, Assenova Emilia (2015). Influence of the metal-plating additive “Valena” on wear of the spheroidal graphite cast iron microalloyed by Sn, Proceedings of the 14th International Conference on Tribology – SERBIATRIB '15.
ISBN: 978-86-7083-857-4, M33.

Vučetić Filip, Veličković Sandra, Milivojević Aleksandar, Vencl Aleksandar (2015). A review on tribological properties of microcomposites with ZA-27 alloy matrix, Proceedings of the 15th International Conference on Tribology – SERBIATRIB '15.
ISBN: 978‐86‐6335‐041‐0, M33.

Banjac Miloš, Vencl Aleksandar (2014). Termodinamička analiza procesa trenja i trošenja, Proceedings of the International Conference on Materials, Tribology, Recycling – MATRIB 2014.
ISSN: 1848-5340, M33.

Koutsomichalis Angelos, Vaxevanidis Nikolaos M., Vencl Aleksandar, Psyllaki Pandora (2014). Mechanical and wear behaviour of titania plasma-sprayed coatings, Proceedings of the 11th International Conference in Manufacturing Engineering THE “A” Coatings.
ISBN: 978-960-98780-8-1, M33.

Kandeva Aleksandar, Vencl Aleksandar, Assenova Emilia, Karastoyanov Dimitar, Grozdanova Tinka (2014). Abrasive wear of chemical nickel coatings with boron nitride nano-particles, Proceedings of the 11th International Conference in Manufacturing Engineering THE “A” Coatings.
ISBN: 978-960-98780-8-1, M33.

Vencl Aleksandar, Rajkovic Viseslava, Zivic Fatima (2014). Friction and wear properties of copper-based composites reinforced with micro- and nano-sized Al2O3 particles, Proceedings of the 8th International Conference on Tribology – BALKANTRIB '14.
ISBN: 978-973-719-570-8, M33.

Ristivojević Mileta, Lazović Tatjana, Vencl Aleksandar (2013). Influence of the pitch point position on tooth flanks wear, 5th World Tribology Congress, WTC 2013, 1, 587-590.
Politecnico di Torino (DIMEAS), ISBN: 978-88-908185, M33.

Stanković Miloš, Vencl Aleksandar, Marinković Aleksandar (2013). A review of the tribological properties of PTFE composites filled with glass, graphite, carbon or bronze reinforcement, Proceedings of the 13th International Conference on Tribology – SERBIATRIB '13.
ISBN: 978-86-86663-98-6, M33.

Bobić Ilija, Babić Miroslav, Vencl Aleksandar, Mitrović Slobodan, Bobić Biljana (2013). Veštačko starenje tiksolivene ZA27 legure i čestičnih ZA27/SiC kompozita, Proceedings of the 13th International Conference on Tribology – SERBIATRIB '13.
ISBN: 978-86-86663-98-6, M33.

Vencl Aleksandar, Arostegui Saioa, Bobić Ilija (2010). Tribological properties of compocasted A356 aluminium alloy composite reinforced with Al 2O 3, SiC and graphite particles, Proceedings - International Brazilian Conference on Tribology.
M33.

Gajević Sandra, Miladinović Slavica, Stojanović Blaža, Vencl Aleksandar (2021). Wear of A356/Al2O3 nanocomposites and optimisation of material and operating parameters, Proceedings of the 10th International Conference on Tribology – BALKANTRIB '20.
ISBN: 978-86-6060-072-3, M34.

Stojanović Blaža, Vencl Aleksandar, Miloradović Nenad, Gajević Sandra, Miladinović Slavica (2021). Optimization of tribological behaviour of hybrid composites based on A356 and ZA-27 alloys, Proceedings of the 10th International Conference on Tribology – BALKANTRIB '20, Belgrade, Serbia, 20 – 22 May 2021.
ISBN: 978-86-6060-072-3, M34.

Kandeva Mara, Kalitchin Zhecho, Zadorozhnaya Elena, Vencl Aleksandar (2021). Influence of the amount of metal-containing additive on performance characteristics of lubricant based on rapeseed oil, Proceedings of the 10th International Conference on Tribology – BALKANTRIB '20, Belgrade, Serbia, 20 – 22 May 2021.
ISBN: 978-86-6060-072-3, M34.

Noël Olivier, Mazeran Pierre-Emmanuel, Vencl Aleksandar (2016). Exploring nano-wear mechanisms of Cu-based composites with the AFM circular mode, Proceedings of the Second European Workshop on Understanding and Controlling Nano and Mesoscale Friction.
M34.

Vencl Aleksandar, Bobić Ilija (2016). Differences between macro- and nanohardness of MMC materials, Proceedings of the Second European Workshop on Understanding and Controlling Nano and Mesoscale Friction.
M34.

Noel Olivier, Mazeran Pierre-Emmanuel, El-Kirat Karim, Nasrallah Hussein, Vencl Aleksandar, Kluza Kamil (2015). Circular mode AFM: a new mode for investigating nanotribology, Proceedings of the International Tribology Conference (ITC 2015).
M34.

Vencl Aleksandar (2014). Tribological behaviour of ferrous-based APS coatings under dry sliding conditions, 5th World Tribology Congress, WTC 2013, 3.
Politecnico di Torino (DIMEAS), ISBN: 978-88-908185, M34.

Vencl Aleksandar, Vaxevanidis Nikolaos M., Kandeva Mara (2020). A bibliometric analysis of scientific research on tribology of composites in Southeastern Europe, International Conference on Tribology (Rotrib'19), 724.
IOP Publishing Ltd, Bristol, ISSN: 1757-8981, 10.1088/1757-899X/724/1/012012, M51.

Vencl Aleksandar, Gašić Vlada, Stojanović Blaža (2017). Fault tree analysis of most common rolling bearing tribological failures, 13th International Conference on Tribology (Rotrib'16), 174.
IOP Publishing Ltd, Bristol, ISSN: 1757-8981, 10.1088/1757-899X/174/1/012048, M51.

Поглавља у књигама

Hvizdoš Pavol, Vencl Aleksandar (2021). Ceramic matrix composites with carbon nanophases: Development, structure, mechanical and tribological properties and electrical conductivity, Encyclopedia of Materials: Composites, Volume 2.
Elsevier Inc., ISBN: 978-0-12-819724-0, 10.1016/B978-0-12-803581-8.11858-2, M13.

Vencl Aleksandar (2013). Tribology of the Al-Si alloy based MMCs and their application in automotive industry, Engineered Metal Matrix Composites: Forming Methods, Material Properties and Industrial Applications.
Nova Science Publishers, Inc., M14.

Књиге

Kandeva-Ivanova Mara, Vencl Aleksandar, Karastoyanov Dimitar (2016). Advanced Tribological Coatings for Heavy-Duty Applications: Case Studies.
Sofia : Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, ISBN: 978-954-322-858-4, M12.