Горан М. Лазовић

др Горан М. Лазовић, ванредни професор
катедра за математику
кабинет: 441
мејл адреса: glazovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 333; директан 3302-333

термини за пријем студената

Понедељак 13:00-14:00, Среда 13:00-14:00 (кабинет 441)

предмети

истраживачка област

Математичка логика у рачунарству, информатика

образовање, стручна спрема

Математички Факултет Универзитета у Београду, дипл.мат., 1987. Математички Факултет Универзитета у Београду, мр, 1996.

публикације, признања, награде

Oбјављених 2 научна рада, 1 уџбеник, 2 збирке задатака

чланства у научним и стручним организацијама