Основе оперативних система

ID: 7068
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Лазовић М. Горан
извођачи: Лазовић М. Горан
контакт особа: Лазовић М. Горан
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за математику

извођења

циљ

Главни циљ овог предмета је разумевање основних концепата и алгоритама у пројектовању и имплементацији оперативних система. Основа је xv6 оперативни систем.

исход

Студенти ће бити у стању да анализирају и унапређују имплементацију појединих компоненти оперативних система. Са стеченим знањем моћи ће да пишу софистициране програме користећи напредне технике програмирања.

садржај теоријске наставе

Развој оперативних система. Процесор, виртуелизација процесора. Процеси, апстракција процеса. Распоређивање процеса, политике распоређивања процеса. Комуникација између процеса. Меморија, виртуелизација меморије. Сегментација, страничење. Замена страница, политике замене страница. Нити, конкурентност извршавања. Критична област, надметање. Синхронизација, класични проблеми синхронизације. Застоји. Систем датотека, имплементација система датотека.

садржај практичне наставе

Лабораторијске вежбе прате садржај предмета и у највећем делу се своде на одговарајуће прилагођавање изворног xv6 кода.

услов похађања

Познавање програмирања у језику C

ресурси

Рачунарска сала

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 25
лабораторијске вежбе: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 7
тест са оцењивањем: 8
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Б. Ђорђевић, Д. Плескоњић, Н. Мачек; Оперативни системи - концепти; Виша електротехничка школа; 2004; Remzi H. Arpaci-Dusseau, Andrea C. Arpaci-Dusseau; Operating Systems: Three Easy Pieces; Arpaci-Dusseau Books; 2018; R. Cox, F. Kaashoek, R. Morris; xv6: a simple, Unix-like teaching operating system, MIT; 2019;