Иван Н. Михајловић

др Иван Н. Михајловић, редовни професор
Катедра за индустријско инжењерство
Кабинет:
Мејл адреса: imihajlovic@mas.bg.ac.rs
Телефон:

Термини за пријем студената

Уторак 10-12

Предмети

Вредновање пројеката у области информационих технологија
Завршни предмет - Индустријско инжењерство - пројектовање и пракса
Завршни рад - Статистика R
Индустријски менаџмент
Индустријско инжењерство - пројектовање и пракса
Инжењерска економија
Инжењерски менаџмент и економија
Менаџмент иновација
Менаџмент система одржавања и квалитета
Моделирање, оптимизација и прогнозирање у индустријском инжењерству
Основе теорије ризика
Примена метода и техника индустријског инжењерства у бродоградњи
Статистика - R
Увод у индустријско инжењерство
Унапређење квалитета пословних процеса - Lean 6 Sigma
Управљање ланцима снабдевања
Управљање производњом

Истраживачка област

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, дипл. инж. 2001. Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, магистар техничких наука, 2004. Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, доктор техничких наука из области Екстрактивне металургије, 2006. Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, доктор техничких наука из области Менаџмента, 2015.

Публикације, признања, награде

Проф. др Иван Михаjловић je аутор или коаутор jeднe монографиje националног значаjа, два помоћна унивeрзитeтска уџбeника, два основна унивeрзитeтског уџбeника, четири поглавља у монографиjи мeђународног значаjа, 76 радова обjављeних у мeђународним часописима „JCR-IF“ - према извору Scopus-a, од тога 69 радова публикованих часописима у оквиру WoS-a; 46 радова обjављeних у националним часописима, 102 рада саопштeних на мeђународним симпозиjумима и 67 радова саопштeних на националним симпозиjумима. Као воћа пројектног тима или члан тима учествовао је у пријави и реализацији 26 пројеката. Од тога је 16 међународних пројеката. Главни је уредник часописа "Serbian Journal of Management" и члан уређивачког одбора у већем броју часописа.

Чланства у научним и стручним организацијама

Члан је Међународне асоцијације за управљање пројектима - ИПМА и Удружења наставника инжењерског менаџмента - УНИМ.

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Arsić Sanela, Nikolić Đorđe, Mihajlović Ivan, Fedajev Aleksandra, Živković Živan (2018). A New Approach Within ANP-SWOT Framework for Prioritization of Ecosystem Management and Case Study of National Park Djerdap, Serbia, ECOLOGICAL ECONOMICS, 146, 85-95.
Elsevier, ISSN: 0921-8009, 10.1016/j.ecolecon.2017.10.006, M21a.

Stojanović Anđelka, Milošević Isidora, Arsić Sanela, Urošević Snežana, Mihajlović Ivan (2020). Corporate Social Responsibility as a Determinant of Employee Loyalty and Business Performance, Journal of competitiveness, 12(2), 149-166.
Zlín : Tomas Bata University, ISSN: 1804-171X, 10.7441/joc.2020.02.09, M21.

Nikolić Ivica, Milošević Isidora, Milijić Nenad, Mihajlović Ivan (2019). Cleaner production and technical effectiveness: Multi-criteria analysis of copper smelting facilities, JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 215, 423-432.
ISSN: 0959-6526, 10.1016/j.jclepro.2019.01.109, M21.

Živković Živan, Nikolić Đorđe, Savić Marija, Đorđević Predrag, Mihajlović Ivan (2017). Prioritizing Strategic Goals in Higher Education Organizations by Using a SWOT–PROMETHEE/GAIA–GDSS Model, Group decision and negotiation, 26(4), 829-846.
Springer, ISSN: 0926-2644, 10.1007/s10726-017-9533-y, M21.

Savić Marija, Nikolić Đorđe, Mihajlović Ivan, Živković Živan, Bojanov Bojan, Đorđević Predrag (2015). Multi-Criteria Decision Support System for Optimal Blending Process in Zinc Production, MINERAL PROCESSING AND EXTRACTIVE METALLURGY REVIEW, 36(4), 267-240.
Taylor & Francis Ltd, ISSN: 0882-7508, 10.1080/08827508.2014.962135, M21.

Đorđević Predrag, Nikolić Đorđe, Jovanović Ivan, Mihajlović Ivan, Savić Marija, Živković Živan (2013). Episodes of extremely high concentrations of SO2 and particulate matter in the urban environment of Bor, Serbia, ENVIRONMENTAL RESEARCH, 126, 204-207.
ISSN: 0013-9351, 10.1016/j.envres.2013.05.002, M21.

Đorđević Predrag, Mitevska Nataša, Mihajlović Ivan, Nikolić Đorđe, Manasijević Dragan, Živković Živan (2012). The Effect of Copper Content in the Matte on the Distribution Coefficients Between the Slag and the Matte for Certain Elements in the Sulphide Copper Concentrate Smelting Process, JOURNAL OF MINING AND METALLURGY SECTION B-METALLURGY, 48(1), 143-151.
University of Belgrade - Technical Faculty in Bor, ISSN: 1450-5339, M21.

Janković Radmila, Mihajlović Ivan, Štrbac Nada, Amelio Alessia (2021). Machine learning models for ecological footprint prediction based on energy parameters, NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, 33(12), 7073-7087.
Springer-Verlag London Ltd., part of Springer Nature, ISSN: 0941-0643, 10.1007/s00521-020-05476-4, M22.

Savić Marija, Đorđević Predrag, Milošević Isidora, Mihajlović Ivan, Živković Živan (2017). Assessment of the ISO 9001 functioning on an example of relations with suppliers development: empirical study for transitional economy conditions, TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE, 28(11-12), 1285-1306.
Routledge - Taylor and Francis Group, ISSN: 1478-3363, 10.1080/14783363.2015.1135727, M22.

Savić Marija, Mihajlović Ivan, Đorđević Predrag, Živković Živan (2016). ANFIS-Based Prediction of the Decomposition of Sodium Aluminate Solutions in the Bayer Process, CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS, 203(8), 1053-1061.
Taylor & Francis Ltd, ISSN: 0098-6445, 10.1080/00986445.2015.1136292, M22.

Mitovski Aleksandra, Štrbac Nada, Mihajlović Ivan, Sokić Miroslav, Stojanović Jovica (2014). Thermodynamic and kinetic analysis of the polymetallic copper concentrate oxidation process, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, 118(2), 1277-1285.
Springer, ISSN: 1388-6150, 10.1007/s10973-014-3838-8, M22.

Đorđević Predrag, Mitevska Nataša, Mihajlović Ivan, Nikolić Đorđe, Živković Živan (2014). Effect of the Slag Basicity on the Coefficient of Distribution Between Copper Matte and the Slag for Certain Metals, MINERAL PROCESSING AND EXTRACTIVE METALLURGY REVIEW, 35(3), 202-207.
Taylor & Francis Ltd, ISSN: 0882-7508, 10.1080/08827508.2012.738731, M22.

Stojanović Anđelka, Sofranova Natalija, Arsić Sanela, Milošević Isidora, Mihajlović Ivan (2022). The Effects of CSR Activities on Business According to Employee Perception, European Review, 30(5), 686-707.
Cambridge University Press on behalf of Academia Europaea, ISSN: 1062-7987, 10.1017/S1062798721000156, M23.

Stojanović Anđelka, Mihajlović Ivan, Safronova Natalija, Kunev Svilen, Schulte Peter (2021). The multi-criteria analysis of corporate social responsibility: a comparative study of Russia, Bulgaria and Serbia, JOURNAL OF MANAGEMENT & ORGANIZATION, 27(4), 809-829.
Cambridge University Press, ISSN: 1833-3672, 10.1017/jmo.2020.40, M23.

Arsić Milica, Mihajlović Ivan, Nikolić Đorđe, Živković Živan, Panić Marija (2020). Prediction of Ozone Concentration in Ambient Air Using Multilinear Regression and the Artificial Neural Networks Methods, OZONE-SCIENCE & ENGINEERING, 42(1), 79-88.
Taylor & Fransis, ISSN: 0191-9512, 10.1080/01919512.2019.1598844, M23.

Nikolić Ivica, Milošević Isidora, Milijić Nenad, Jovanović Aca, Mihajlović Ivan (2019). New Approach to Multi-Criteria Ranking of the Copper Concentrate Smelting Processes based on the PROMETHEE/GAIA Methodology, ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA, 16(1), 143-164.
Obuda University Hungary, ISSN: 1785-8860, 10.12700/aph.16.1.2019.1.8, M23.

Nikolić Nenad, Jovanović Ivan, Nikolić Đorđe, Mihajlović Ivan, Schulte Peter (2019). Investigation of the Factors Influencing SME Failure as a Function of Its Prevention and Fast Recovery after Failure, ENTREPRENEURSHIP RESEARCH JOURNAL, 9(3).
DE GRUYTER, ISSN: 2157-5665, 10.1515/erj-2017-0030, M23.

Jovanović Filip, Milijić Nenad, Dimitrova Makedonka, Mihajlović Ivan (2016). Risk Management Impact Assessment on the Success of Strategic Investment Projects: Benchmarking Among Different Sector Companies, ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA, 13(5), 221-241.
Obuda University Hungary, ISSN: 1785-8860, 10.12700/aph.13.5.2016.5.13, M23.

Savić Marija, Đorđević Predrag, Mihajlović Ivan, Živković Živan (2015). Statistical modeling of copper losses in the silicate slag of the sulfide concentrate smelting process, POLISH JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY, 17(3), 62-69.
De Gruyter Open, ISSN: 1899-4741 (eISSN), 10.1515/pjct-2015-0051, M23.

Mitovski Aleksandra, Mihajlović Ivan, Štrbac Nada, Sokić Miroslav, Živković Dragana, Živković Živan (2015). Optimization of the arsenic removal process from enargite based complex copper concentrate, HEMIJSKA INDUSTRIJA, 69(3), 287-296.
Association of the Chemical Engineers of Serbia - AChE, ISSN: 0367-598X, 10.2298/HEMIND140203042M, M23.

Arsić Milica, Nikolić Đorđe, Mihajlović Ivan, Živković Živan (2014). Monitoring of the Surface Ozone Concentrations in the Western Banat Region, APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 12(4), 975-989.
Corvinus University, Budapest, Hungary, ISSN: 1589-1623, 10.15666/aeer/1204_975989, M23.

Milijić Nenad, Mihajlović Ivan, Nikolić Đorđe, Živković Živan (2014). Multicriteria analysis of safety climate measurements at workplaces In production industries in Serbia, INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ERGONOMICS, 44(4), 510-519.
Elsevier, ISSN: 0169-8141, 10.1016/j.ergon.2014.03.004, M23.

Mihajlović Ivan, Đurić Isidora, Živković Živan (2014). ANFIS based prediction of the aluminum extraction from boehmite bauxite in the Bayer process, POLISH JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY, 16(1), 103-109.
West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland, ISSN: 1899-4741 (eISSN), 10.2478/pjct-2014-0018, M23.

Milijić Nenad, Mihajlović Ivan, Štrbac Nada, Živković Živan (2013). Developing a Questionnaire for Measuring Safety Climate in the Workplace in Serbia, INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS, 19(4), 631-645.
Taylor & Francis Ltd, ISSN: 1080-3548, 10.1080/10803548.2013.11077020, M23.

Gomidželović Lidija, Mihajlović Ivan, Kostov Ana, Živković Dragana (2013). Cu-Al-Zn System: Calculation of thermodynamic properties in liquid phase, HEMIJSKA INDUSTRIJA, 67(1), 157-164.
Association of Chemical Engineers of Serbia, ISSN: 0367-598X, 10.2298/HEMIND120306041G, M23.

Đurić Isidora, Mihajlović Ivan, Živković Živan, Kešelj Dragana (2012). Artificial neural network prediction of aluminum extraction from bauxite in the Bayer process, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 77(9), 1259-1271.
Serbian Chemical Society, ISSN: 0352-5139, 10.2298/JSC110526193D, M23.

Arsić Milica, Nikolić Đorđe, Živković Živan, Urošević Snežana, Mihajlović Ivan (2012). The effect of TQM on employee loyalty in transition economy, Serbia, TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE, 23(5-6).
Routledge Informa Ltd Registered in England and Wales, ISSN: 1478-3363, 10.1080/14783363.2012.669930, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Milijić Nenad, Stojanović Anđelka, Mihajlović Ivan, Jovanović Ivan, Popović Momir (2020). Safety Climate in Project-Based Organizations: Multi-Criteria Analysis, Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies, 27(3), 35-46.
Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 10.7595/management.fon.2020.0026, M24.

Mihajlović Ivan, Milošević Isidora, Stojanović Anđelka (2019). International Visegrad project: How to prevent SMEs from failure - action based on comparative analysis in Visegrad countries and Serbia, Serbian Journal of Management, 14(2), 249-255.
University of Belgrade - Technical Faculty in Bor, ISSN: 1452-4864, 10.5937/sjm14-23498, M24.

Milošević Isidora, Mihajlović Ivan, Stojanović Anđelka (2019). Dominant factors of SMEs failure – Multi-group Confirmatory Factor Analysis, Serbian Journal of Management, 14(2), 345-360.
University of Belgrade - Technical Faculty in Bor, ISSN: 1452-4864, 10.5937/sjm14-23536, M24.

Mihajlović Ivan, Otašević Milena (2015). Open World Program - Building the bridge between USA and countries of Eurasia, Serbian Journal of Management, 10(2), 269-277.
University of Belgrade - Technical Faculty in Bor, ISSN: 1452-4864, 10.5937/sjm10-8558, M24.

Nikolić Đorđe, Spasić Jelena, Živković Živan, Đorđević Predrag, Mihajlović Ivan, Kangas Jyrki (2015). SWOT - AHP model for prioritization of strategies of the resort Stara Planina, Serbian Journal of Management, 10(2), 141-150.
University of Belgrade - Technical Faculty in Bor, ISSN: 1452-4864, 10.5937/sjm10-8928, M24.

Mihajlović Ivan (2014). Possibilities for development of business cluster network between SMEs from Visegrad countries and Serbia, Serbian Journal of Management, 9(2), 145-148.
University of Belgrade - Technical Faculty in Bor, ISSN: 1452-4864, 10.5937/sjm9-6373, M24.

Savić Marija, Đorđević Predrag, Nikolić Đorđe, Mihajlović Ivan, Živković Živan (2014). Modeling the influence of EFQM criteria on employees satisfaction and loyalty in transition economy: the study of banking sector in Serbia, Serbian Journal of Management, 9(1), 15-30.
University of Belgrade - Technical Faculty in Bor, ISSN: 1452-4864, 10.5937/sjm9-4972, M24.

Savić Marija, Đorđević Predrag, Nikolić Đorđe, Mihajlović Ivan, Živković Živan (2014). Bayesian inference for risk assessment of the position of study program within the integrated university: a case study of engineering management at Technical faculty in Bor, Serbian Journal of Management, 9(2), 231-240.
University of Belgrade - Technical Faculty in Bor, ISSN: 1452-4864, 10.5937/sjm9-6391, M51.

Mihajlović Ivan, Živković Živan, Nikolić Đorđe (2012). Adaptation of the HP Life program for promotion of the entrepreneurship among young people, Serbian Journal of Management, 7(2), 321-325.
University of Belgrade - Technical Faculty in Bor, ISSN: 1452-4864, 10.5937/sjm7-2745, M51.

Spasojević Brkić Vesna, Mihajlović Ivan (2023). Development of Contingent/Contextual Theory: A State-of-the-Art Review, TEHNIKA – MENADŽMENT, 73(1), 77-88.
Beograd : Savez inženjera i tehničara Srbije, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika2301077S, M53.

Spasojević Brkić Vesna, Mihajlović Ivan (2023). Development of Contingent/Contextual Theory: A State-of-the-Art Review, Tehnika, 78(1), 77-88.
Beograd : Savez inženjera i tehničara Srbije, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika2301077S, M53.

Savić Marija, Đorđević Predrag, Nikolić Đorđe, Mihajlović Ivan, Živković Živan (2012). Combination of knowledge in the system suppliers - MSP - customers in the transitional economy environment in Serbia, Journal of Applied Engineering Science, 10(4), 227-233.
Institute for research and design in Industry, Belgrade, Serbia, ISSN: 1451-4117, 10.5937/jaes10-2522, M53.

Радови са конференција

Perišić Natalija, Spasojević Brkić Vesna, Jovanović Radiša, Mihajlović Ivan, Perišić Martina (2023). PREDICTION OF THE CHANGE IN NUMBER OF EMPLOYEES IN SERBIAN COMPANIES BASED ON CONTINGENCY AND QUALITY MANAGEMENT FACTORS, International May Conference on Strategic Management – IMCSM23 May, 2023, Bor, Serbia, 19(1), 39-48.
Bor : University of Belgrade, Technical Faculty, Department of Engineering Management, ISSN: 2620-0597, ISBN: 978-86-6305-136-2, M33.

Ćosović Ermina, Mihajlović Ivan, Spasojević Brkić Vesna (2023). MULTI-CRITERIA SELECTION OF SUPPLIERS USING THE AHP METHOD AND THE EXPERT CHOICE SOFTWARE PACKAGE, International May Conference on Strategic Management – IMCSM23 May, 2023, Bor, Serbia, 19(1), 457-465.
ISSN: 2620-0597, ISBN: 978-86-6305-136-2, M33.

Perišić Martina, Spasojević Brkić Vesna, Papić Neda, Misita Mirjana, Mihajlović Ivan (2023). MINING MACHINES' DOWNTIME/FAILURE LEVEL OF DANGER OF CONSEQUENCES AND ESTIMATED RISK OF FAILURE – PRELIMINARY RESEARCH, BOOK OF PROCEEDINGS OF THE VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE REGIONAL DEVELOPMENT AND CROSS-BORDER COOPERATION.
Fakultet za menadzment Zaječar / Faculty of Megatrend Zajecar, ISBN: 978-86-900497-5-2, M33.

Janev Nemanja, Spasojević Brkić Vesna, Misita Mirjana, Mihajlović Ivan, Perišić Martina, Papić Neda (2023). PRODUCTION PLANNING AND “DEFINE, MEASURE AND ANALYSIS“ TOOLS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY AS PREREQUISITE OF AUTOMATION: A CASE STUDY, Proceedings on 19th International Conference on Industrial Systems – IS’23, 19, 390-395.
Industrial Innovation in Digital Age, 10.24867/IS-2023-T6.2-6_07541.

Mihajlović Ivan, Stević Željko, Spasojević Brkić Vesna (2023). DEVELOPING THE TOOL FOR ASSESSING RESILIENCE AND SAFETY CLIMATE ASPECTS IN THE TRANSPORT AND MINING COMPANIES, Proceedings of the ninth international conference transport and logistics.
University of Niš Faculty of mechanical engineering Department of Transport Engineering and Logistics, ISBN: 978-86-6055-176-6.

Mihajlović Ivan, Perišić Martina, Spasojević Brkić Vesna (2023). QUANTITATIVE SWOT-TOWS ANALYSIS BASED ON THE ENTREPRENEURS SELF EVALUATION, 2nd International Danube Cup Conference on Entrepreneurship Education (IDC2E2 2023).
University of Belgrade - Faculty of Organizational Sciences.

Stojanović Anđelka, Milijić Nenad, Milošević Isidora, Mihajlović Ivan (2022). SMEs' digitalization impact on economic development, Book of Proceedings of the international conference on industrial engineering - SIE 2022.
University of Belgrade - Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-131-7.

Petkoviski Ivana, Mihajlović Ivan, Fedajev Aleksandra (2022). Hybrid critic-topsis model for prioritizing digitally developed countries in the light of energy indicators, Book of Proceedings of the International May Conference on Strategic Management – IMCSM22.
University of Belgrade - Technical Faculty in Bor, ISSN: 2620-0597.

Mihajlović Ivan, Nikolić Nenad, Schulte Peter (2022). Factors affecting SMEs failure - part one: general aspects, Book of Proceedings of the international conference on industrial engineering - SIE 2022.
University of Belgrade - Faculty of Mechanical Engineering.

Mihajlović Ivan, Nikolić Nenad, Schulte Peter (2022). FACTORS AFFECTING SMEs FAILURE - PART TWO: POSSIBILITIES AND BARRIERS OF DIGITALIZATION, Book of Proceedings of the international conference on industrial engineering - SIE 2022.
University of Belgrade - Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-131-7.

Stojanović Anđelka, Mihajlović Ivan, Nikolić Ivica (2021). Analysis of factors influencing NEETs rates, International May Conference on Strategic Management (IMCSM21).
University of Belgrade - Technical Faculty in Bor, ISSN: 2620-0597.

Dimitrijevska Dragana, Mihajlović Ivan, Veličkovska Ivana (2020). Logistic process indicator (LPI) as the measure of infrastructural and regional development, XV FIKUSZ 2020 International Conference - Symposium for young researchers.
Óbuda University – Keleti Faculty, Budapest, Hungary, ISBN: 978-963-449-226-9.

Veličkovska Ivana, Mihajlović Ivan, Njagulović Boban (2020). PREDICTION OF THE COPPER PRODUCTION IN THE FRAMEWORK OF ELECTRICAL ENERGY CONSUMPTION USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK, International May Conference on Strategic Management – IMCSM20.
University of Belgrade - Technical Faculty in Bor, ISSN: 2620-0597.

Stojanović Anđelka, Mihajlović Ivan, Milošević Isidora, Milijić Nenad, Jovanović Ivan (2020). The enterprise size and age as determinants of SMEs failure, International May Conference on Strategic Management – IMCSM20.
University of Belgrade - Technical Faculty in Bor, ISSN: 2620-0597.

Mihajlović Ivan, Milošević Isidora, Štrbac Nada (2019). Developing the objective and the scope of the ecological footprint assessment project, Proceedings of the 5th IPMA SENET Project Management Conference (SENET 2019).
Atlantis Press, ISSN: 2352-5428, ISBN: 10.2991/senet-19.2019.6, 10.2991/senet-19.2019.6.

Jovanović Ivan, Bogdanović Dejan, Mihajlović Ivan (2019). OPTIMIZACIJA SASTAVA ŠARŽE KONCETRATA BAKRA U CILJU POSTIZANJA BOLJEG EKOLOŠKOG OTISKA, XLVI International Symposium on Operational Research SYM-OP-IS 2019, Kladovo, Serbia.
Univerzitet u Beogradu - Fakultet organizacionih nauka, ISBN: 978-86-7680-363-7.

Milijić Nenad, Mihajlović Ivan, Jovanović Ivan, Stojanović Anđelka (2019). VIŠEKRITERIJUMSKA ANALIZA KLIME BEZBEDNOSTI U PROJEKTNO ORIJENTISANIM ORGANIZACIJAMA, XLVI International Symposium on Operational Research SYM-OP-IS 2019, Kladovo, Serbia.
Univerzitet u Beogradu - Fakultet organizacionih nauka, ISSN: 978-86-7680-363-7.

Stojanović Anđelka, Milijić Nenad, Nikolić Đorđe, Mihajlović Ivan (2019). EFEKTI OBJEKTIVNOG I SUBJEKTIVNOG ODREĐIVANJA TEŽINA KRITERIJUMA U VIŠEKTIRTRIJUMSKOM DONOŠENJU ODLUKA, XLVI International Symposium on Operational Research SYM-OP-IS 2019, Kladovo, Serbia.
Univerzitet u Beogradu - Fakultet organizacionih nauka, ISBN: 978-86-7680-363-7.

Stojanović Anđelka, Mihajlović Ivan, Milošević Isidora, Milijić Nenad, Jovanović Ivan (2019). HOW DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS INFLUENCE THE FAILURE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES?, XV International May Conference on Strategic Management , Bor, Serbia.
University of Belgrade - Technical Faculty in Bor, ISBN: 2620-0597.

Milijić Nenad, Mihajlović Ivan, Jovanović Ivan, Bogdanović Dejan, Stojanović Anđelka (2019). Analysis of the safety climate as an important segment of project efficiency: The case of infrastructure projects in Serbia, XV International May Conference on Strategic Management, Bor, Serbia.
University of Belgrade - Technical Faculty in Bor, ISBN: 2620-0597.

Stojanović Anđelka, Mihajlović Ivan, Milošević Isidora, Arsić Sanela, Đorđević Predrag (2019). The influence of corporate social responsibility on consumers behavior in Serbia, XV International May Conference on Strategic Management, Bor, Serbia.
University of Belgrade - Technical Faculty in Bor, ISBN: 2620-0597.

Milošević Isidora, Voza Danijela, Stojanović Anđelka, Arsić Sanela, Mihajlović Ivan (2019). EFFECTS OF INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS ON THE BUSINESS OF SMEs, XV International May Conference on Strategic Management, Bor, Serbia.
University of Belgrade - Technical Faculty in Bor, ISBN: 2620-0597.

Arsić Sanela, Vasković Sandra, Milošević Isidora, Stojanović Anđelka, Mihajlović Ivan (2019). Employees’ attitude towards CSR in SMEs in Eastern Serbia, 17th International conference on management, enterprise and benchmarking, Budapest, Hungary.
Obuda University, Keleti Faculty of Business and Management, Budapest, Hungary, ISBN: 978-963-449-127-9.

Janković Radmila, Mihajlović Ivan (2018). Development and implementation of the numerical model for predicting the values of ecological footprint, based on the Monte Carlo methodology, FIKUSZ 2018 International Conference, Budapest, Hungary.
Obuda University, Keleti Faculty of Business and Management, Budapest, Hungary, ISBN: 978-963-449-114-9.

Stojanović Anđelka, Arsić Sanela, Milošević Isidora, Urošević Snežana, Mihajlović Ivan (2018). Investigation on the Influence of Corporate Social Responsibility Dimensions on Business Performances of the Company, XIV INTERNATIONAL MAY CONFERENCE ON STRATEGIC MANAGEMENT, IMCSM 2018.
University of Belgrade - Technical Faculty in Bor, ISSN: 2620-0597.

Stojanović Anđelka, Arsić Sanela, Mihajlović Ivan (2017). Perceprion of employees in Serbia about corporate social responsibility, 10th International Student Scientific and Practical Conference, Institute of Industry Management RANEPA.
Ranepa Academy, Moscow, Russian Federation.

Mihajlović Ivan (2017). Burden of industrial waste and potential for recycling: technological, economic and environmental aspects, Proceedings of the 11th International Conference on Business Excellence.
De Gruyter Open, 10.1515/picbe-2017-0006.

Živković Živan, Nikolić Đorđe, Mihajlović Ivan, Đorđević Predrag (2016). Dependability assessment of supplier performance based on the fuzzy sets theory, International conference on Management, Enterprise and Benchmarking, Budapest, Hungary.
Obuda University, Keleti Faculty of Business and Management, Hungary, ISBN: 978-615-5460-77-7.

Mihajlović Ivan, Ljubenović Marijana, Čolić Milosavljević Tamara (2016). Entrepreneurial University as Contemporary Paradigm of 21st Century, International conference on Management, Enterprise and Benchmarking, Budapest, Hungary.
Obuda University, Keleti Faculty of Business and Management, Hungary, ISSN: 978-615-5460-77-7.

Mihajlović Ivan, Nikolić Nenad, Dhamo Zhaklina, Schulte Peter, Kume Vasilika (2015). The Reasons for SME’s Failure, Comparative Analysis and Research, Proceedings of FIKUSZ ’15 Symposium for Young Researchers, Budapest, Hungary.
Obuda University, Keleti Faculty of Business and Management, Hungary.

Nikolić Nenad, Dhamo Zhaklina, Schulte Peter, Mihajlović Ivan, Kume Vasilika (2015). AN ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING FAILURE OF SMEs, International May Conference on Strategic Management, IMKSM2015, Book od Proceedings, Bor, Srbija.
University of Belgrade - Technical Faculty in Bor, ISBN: 978-86-6305-030-3.

Milošević Isidora, Živković Dragana, Arsić Sanela, Mihajlović Ivan (2015). Effects of strategic control in relation supplier – costumer, International May Conference on Strategic Management, IMKSM2015, Book od Proceedings, Bor, Srbija.
University of Belgrade - Technical Faculty in Bor, ISBN: 978-86-6305-030-3.

Jovanović Filip, Milijić Nenad, Mihajlović Ivan (2015). RISK MANAGEMENT ON STRATEGIC INVESTMENT PROJECTS IN SERBIA, International May Conference on Strategic Management, IMKSM2015, Book od Proceedings, Bor, Srbija.
University of Belgrade - Technical Faculty in Bor, ISBN: 978-86-6305-030-3.

Nikolić Ivica, Jovanović Ivana, Mihajlović Ivan, Miljanović Igor (2015). SYSTEM APPROACH TO THE ANALYSIS OF COPPER CONCENTRATE PRODUCTION, International May Conference on Strategic Management, IMKSM2015, Book od Proceedings, Bor, Srbija.
University of Belgrade - Technical Faculty in Bor, ISBN: 978-86-6305-030-3.

Milijić Nenad, Jovanović Ivan, Mihajlović Ivan, Bogdanović Dejan (2015). KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL IN THE PROJECT-ORIENTED COMPANIES, International May Conference on Strategic Management, IMKSM2015, Book od Proceedings, Bor, Srbija.
University of Belgrade - Technical Faculty in Bor, ISBN: 978-86-6305-030-3.

Mihajlović Ivan, Živković Živan (2014). Development of the Algorithm for Selection of Appropriate Numerical Modeling Approach, Proceedings of FIKUSZ ’14 Symposium for Young Researchers, Budapest, Hungary.
Obuda University, Keleti Faculty of Business and Management, Hungary, ISBN: 978-615-5460-28-9.

Mihajlović Ivan, Živković Živan, Banović Branko (2012). ANALYSIS OF THE NONLINEAR STATISTICAL ANALYSIS METHODOLOGY APPLICABILITY ON MODELING THE CORRELATION AMONG GLOBAL MACROECONOMIC PARAMETERS, 6TH INTERNATIONAL DAYS OF STATISTICS AND ECONOMICS, Proceedings, Prague, Czech Republic.
Department of Microeconomics University of Economics, Prague, Czech Republic, ISBN: 978-80-86175-86-7.

Поглавља у књигама

Mihajlović Ivan, Milošević Isidora, Voza Danijela, Arsić Sanela (2022). Introduction to the Vise-grad fund project: Possibilities and barriers for industry 4.0 implementation in SMEs in V4 countries and Serbia.
University of Belgrade - Technical Faculty in Bor, ISBN: 978-86-6305-121-8.

Mihajlović Ivan, Milošević Isidora, Stojanović Anđelka (2019). INTRODUCTION TO THE VISEGRAD FUND PROJECT: HOW TO PREVENT SMEs FROM FAILURE (Actions based on comparative analysis in Visegrad countries and Serbia).
University of Belgrade - Technical Faculty in Bor, ISBN: 978-86-6305-095-2.

Менторство одбрањених докторских дисертација од 2013. године

Развој и имплементација нумеричког модела за предикцију вредности еколошког отиска, засновано на методама машинског учења, Радмила Јанковић, 2021.

Нумеричко моделовање фактора који утичу на пропадање малих и средњих предузећа производне делатности, Ненад Николић, 2019.

Развој методологије управљања ризиком стратегијских инвестиционих пројеката, Филип Јовановић, 2016.

Моделовање утицајних фактора радног места на безбедност рада у производним компанијама, Ненад Милијић, 2015.

Анализа примене квантитативних и квалитативних метода за селекцију и оптимизацију портфолиа пројеката, Ивана Берић, 2013.