Иван Н. Михајловић

др Иван Н. Михајловић, редовни професор
катедра за индустријско инжењерство
кабинет:
мејл адреса: imihajlovic@mas.bg.ac.rs
телефон:

термини за пријем студената

Уторак 10-12

предмети

истраживачка област

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, дипл. инж. 2001. Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, магистар техничких наука, 2004. Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, доктор техничких наука из области Екстрактивне металургије, 2006. Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, доктор техничких наука из области Менаџмента, 2015.

публикације, признања, награде

Проф. др Иван Михаjловић je аутор или коаутор jeднe монографиje националног значаjа, два помоћна унивeрзитeтска уџбeника, два основна унивeрзитeтског уџбeника, четири поглавља у монографиjи мeђународног значаjа, 76 радова обjављeних у мeђународним часописима „JCR-IF“ - према извору Scopus-a, од тога 69 радова публикованих часописима у оквиру WoS-a; 46 радова обjављeних у националним часописима, 102 рада саопштeних на мeђународним симпозиjумима и 67 радова саопштeних на националним симпозиjумима. Као воћа пројектног тима или члан тима учествовао је у пријави и реализацији 26 пројеката. Од тога је 16 међународних пројеката. Главни је уредник часописа "Serbian Journal of Management" и члан уређивачког одбора у већем броју часописа.

чланства у научним и стручним организацијама

Члан је Међународне асоцијације за управљање пројектима - ИПМА и Удружења наставника инжењерског менаџмента - УНИМ.