Катедра за индустријско инжењерство

Катедра за Индустријско Инжењерство омогућава студентима да по завршетку студија са великим успехом управљају пословним и производним процесима, развијају моделе прогнозирања и оптимизације, квантификују различите техничке, организационе и људске факторе, на оптималан начин организују и управљају и да то све раде на економски и временски најрационалнији начин.

Мисија катедре за Индустријско Инжењерство је да пружи студентима искуствено учење са низом иновација, посете предузећима практичне радионице, и учешће предавача из индустрије, што резултује њиховим брзим и квалитетним запошљавањем и доприноси развоју друштва. Тако су нашим студентима омогућена занимљива и динамична предавања, учење засновано на пракси, учестале понуде за посао из различитих компанија, одлична комуникација са наставним кадром, учествовање на пројектима, учетвовање у организацији различитих догађаја које организује катедра за Индустријско Инжењерство, помоћ у припреми за многобројна такмичења и још много тога.

На слици су приказане групе предмета које се изучавају у оквиру катедре за Индустријско инжењерство.

Успех рада катедре за Индустријско Инжењерство као и успех свих студената који су завршили наше усмерење резултат је приступа заснованог на комбинацији три подједнако важна постулата:

  • практична примена знања,
  • оријентација на студенте и
  • континуирани развој.

Дисциплине и алати које изучава Индустријско Инжењерство су применљиви и тражени у оквиру свих области индустрије и то такође чини ово усмерење јединственим.

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

предмети катедре

основне академске студије — МИ

мастер академске студије — МИ

Базе података
Вредновање пројеката у области информационих технологија
Ергономски дизајн
Ергономско пројектовање
Индустријска логистика
Индустријски менаџмент
Инжењерска статистика
Интерфејси за интероперабилност система за Индустрију 4.0
Менаџмент информациони системи
Операциона истраживања
Организација производње 2
Примена метода и техника индустријског инжењерства у бродоградњи
Пројектовање логистичко-дистрибутивних система
Пројектовање организације
Пројектовање пословних модела у Индустрији 4.0
Пројектовање система човек - машина
Савремени менаџмент и мрежна организација предузећа
Страни стручни језик
Стручна пракса М - ИИЕ
Теротехнолошко управљање ризиком
Техно-економска анализа и управљање пројектима
Унапређење квалитета пословних процеса - Lean 6 Sigma
Управљање квалитетом и ризиком у Индустрији 4.0
Управљање ланцима снабдевања
Управљање системом одржавања М

докторске студије — МИ

основне академске студије — ИТМ

Лабораторије, радионице, учионице

Лабораторијски рад студената и научно – истраживачке активности на смеру Индустријско инжењерство обављају се у оквиру Катедре и Центра за Индустријско инжењерство.

Лабораторија за ергономију
Руководилац лабораторије: в. проф. др Александар Жуњић

Лабораторија за теротехнологију
Руководилац лабораторије: проф. др Угљеша Бугарић

Лабораторија за пословне информационе системе
Руководилац лабораторије: проф. др Драган Д. Милановић

Кабинет за стране језике

Лабораторија за стране језике
Руководилац лабораторије: виши предавач мр Тијана Весић-Павловић