Неда Љ. Папић

Мастер индустријског инже Неда Љ. Папић, асистент
Катедра за индустријско инжењерство
Кабинет:
Мејл адреса: npapic@mas.bg.ac.rs
Телефон:

Термини за пријем студената

Уторак, 12:00 - 13:00

Предмети

Истраживачка област

Индустријско инжењерство

Образовање, стручна спрема

Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наука (дипл. инж. индустријског инжењерства) 2019. Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наука (маст. инж. индустријског инжењерства) 2020.