Неда Љ. Папић

Мастер индустријског инже Неда Љ. Папић, асистент
катедра за индустријско инжењерство
кабинет:
мејл адреса: npapic@mas.bg.ac.rs
телефон:

термини за пријем студената

Уторак, 12:00 - 13:00

предмети

истраживачка област

Индустријско инжењерство

образовање, стручна спрема

Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наука (дипл. инж. индустријског инжењерства) 2019. Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наука (маст. инж. индустријског инжењерства) 2020.

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама