Неда Љ. Папић

Мастер индустријског инже Неда Љ. Папић, асистент
катедра за индустријско инжењерство
кабинет:
мејл адреса: npapic@mas.bg.ac.rs
телефон:

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

образовање, стручна спрема

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама