Весна К. Спасојевић-Бркић

др Весна К. Спасојевић-Бркић, редовни професор
катедра за индустријско инжењерство
кабинет: 419
мејл адреса: vspasojevic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 318; директан 3302-318

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Индустријско инжењерство

образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду, Машински факултет, дипл. инж. 1994. Универзитет у Београду, Машински факултет, магистар техничких наука, 1999. Универзитет у Београду, Машински факултет, доктор техничких наука, 2008.

публикације, признања, награде

Око 120 објављених радова (преко 30 радова у међународним часописима са импакт фактором, преко 25 радова у националним часописима, преко 50 радова на међународним конференцијама, 10 радова на домаћим конференцијама), учесник је 10 националних и руководи 3 међународна пројекта, више од 80 пројеката сарадње са привредом.

чланства у научним и стручним организацијама

ENBIS – European Network for Business Statistics, The Association for Professionals Мaintenance, Удружење индустријских инжењера Србије