Весна К. Спасојевић-Бркић

др Весна К. Спасојевић-Бркић, редовни професор
катедра за индустријско инжењерство
кабинет: 419
мејл адреса: vspasojevic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 318; директан 3302-318

лична веб презентација

термини за пријем студената

Уторак 12-14h

предмети

истраживачка област

Индустријско инжењерство

образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду, Машински факултет, дипл. инж. 1994. Универзитет у Београду, Машински факултет, магистар техничких наука, 1999. Универзитет у Београду, Машински факултет, доктор техничких наука, 2008.

публикације, признања, награде

Преко 150 објављених радова (преко 40 радова у међународним часописима са импакт фактором, преко 50 радова у националним часописима, преко 50 радова на међународним конференцијама, 10 радова на домаћим конференцијама), 10 предавања по позиву, 1 објављен међународни патент, 1 патент националног нивоа, 8 техничких решења, уредник 4 зборника радова, 1 уџбеник, 2 монографије и више поглавља у монографијама, учесник 10 националних и координатор 5 међународних пројекта, члан уређивачког одбора 6 часoписа (1 са импакт фактором),више од 100 пројеката сарадње са привредом.

чланства у научним и стручним организацијама

Inženjerska akademija Srbije (redovni član), ENBIS – European Network for Business Statistics, The Association for Professionals Мaintenance, Удружење индустријских инжењера Србије