Менаџмент ризиком

ID: 3260
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Спасојевић-Бркић К. Весна
извођачи: Жуњић Г. Александар, Мисита Ж. Мирјана, Спасојевић-Бркић К. Весна
контакт особа: Спасојевић-Бркић К. Весна
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Циљ овог предмета је оспособљавање студената докторских студија најпре за самостално коришћење алата за менаџмент ризиком, а затим и за самостални развој, интеграцију расположивих и унапређење постојећих модела процене ризика.

исход

Савладавањем програма предмета студент стиче следеће научно-истраживачке способности да: 1. Дијагностифицира стања менаџмента ризиком у предузећу, 2. Примењује алате менаџмента ризиком, 3. Унапређује постојеће моделе за процену ризика, 4. Пројектује нове моделе за процену ризика и 5. Пише научне радове у области предмета.

садржај теоријске наставе

1. Оквир менаџмента ризиком. 2. Основни принципи и методе менаџмента ризиком. 3. Методе и стандарди менаџмента ризиком. 4. Пројектовање оквира менаџмента ризиком. 5. Процес менаџмента ризиком. 6. Имплементација менаџмента ризиком. 7. Квалитативни модели процене ризика. 8. Квантитативни модели процене ризика. 9. Статистички модели процене ризика. 10. Алати менаџмента ризиком.

садржај практичне наставе

Писање семинарског рада који укључује студију случаја у области теоријске наставе, а везано за тему докторске дисертације уз могућност публикoвања рада.

услов похађања

Уписан семестар.

ресурси

Radovi u bazama Scopus, Science Direct i sl.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 20
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Terje Aven and Jan Erik Vinnem, 2007., Risk Management With Applications from the Offshore Petroleum Industry, Springer Series in Reliability Engineering series ISSN 1614-7839, London; Материјали са курсева ESPRiT - "Enhancing Industrial Safety, Environmental Protection and Risk Management in Serbia by means of dedicated Training, Education and Technology Transfer“; Greg N. Gregoriou, Advances in Risk Management, PALGRAVE MACMILLAN, ISBN-13: 978–0–230–01916–4, 2009; Radovi u bazama Scopus, Science Direct i sl.; Ivanov, D. (2018). Structural dynamics and resilience in supply chain risk management (Vol. 265). Berlin, Germany: Springer International Publishing.;