Мирјана Ж. Мисита

др Мирјана Ж. Мисита, редовни професор
катедра за индустријско инжењерство
кабинет: 420
мејл адреса: mmisita@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 368; директан 3302-368

термини за пријем студената

четвртком од 12ч.

предмети

истраживачка област

Индустријско инжењерство: Менаџмент информациони системи. Менаџмент производних процеса. Менаџмент ризиком. Базе података.

образовање, стручна спрема

1994. - диплома машинског инжењера стечена на Катедри за индустријско инжењерство Машинског факултета Универзитета у Београду 2001. - диплома магистра наука стечена на Катедри за индустријско инжењерство Машинског факултета Универзитета у Београду 2007 - диплома доктора наука стечена на Катедри за индустријско инжењерство Машинског факултета Универзитета у Београду.

публикације, признања, награде

18 радова у међународним часописима на SCI листи, једна међународна монографија, 2 уџбеника, 1 монографија националног значаја.

чланства у научним и стручним организацијама

Удружење за индустријско инжењерство