Теорија одлучивања

ID: 3169
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Мисита Ж. Мирјана
извођачи: Мисита Ж. Мирјана
контакт особа: Мисита Ж. Мирјана
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

Овај курс има за циљ упознавање студената са напредним теоријским концептима у области индивидуалног и групног процеса доношења одлука. Посебан акценат ставњен је на процес одлучвивања у условима неизвесности. Увођење појма оцене ризика у процесу одлучивања представља важан елемент који обезбеђује степен поузданости у имплементацији одлуке. Примена система за подршку одлучивању, експертних система и система заснованих на знању у процесу доношења одлука имају за циљ да будуће докторе наука оспособе за рад са сложеним проблемима одлучивања и примене адекватне информационе системе који им у будућем раду могу пружити одговарајућу подршку.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - формулишу и моделирају сложен проблем одлучивања, - декомпонују сложен проблем одлучивања, - идентификују методу за решавање сваког декомпонованог дела сложеног пробелма одлучивања, - реше сложен проблем одлучивања, самостално или уз подршку рачунара.

садржај теоријске наставе

Теоријску наставу чиуне три главне целине: а) моделирање, односно структурирање проблема коришћењем техника као што су утицајни дијаграми и дрво одлучивања, 2) разматрање процеса одлучивања у условима неизвесности и методе које се при томе користе (класични пробабилистички модели, Bayes-ове мреже/дијаграми, итд., 3) моделирање преференци, увођење појма ризика, вишеатрибутивно и вишециљно доношење одлука.

садржај практичне наставе

Пројектовање система заснованог на знању за конкретан проблем истраживања који је дефинисан у оквиру методологије докторске дисертације студента.

услов похађања

Уписан први семестар докторских студија.

ресурси

Оn-line приступ електронским базама преко академске мреже за претраживање књига и часописа. Рачунарска учионица. Приступ и рад у пилот фабрикама на решавању сложених менаџмент проблема, приступ базама података фабрике у којој докторант може спровести истраживање у оквиру својих интересовања, односно радног наслова докторске дисертације.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 40
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Maynard, H.B, , 1971, Industrial Engineering Hadbook, McGraw Hill, New York, third edition, pp.1532; Bazerman, M.H., Moore, D.A, 2008, Judgment in managerial decision making, 7th ed., John Wiley and Sons, pp.230.; Blake, C., 2008, The Art of Decisions: How to Manage in an Uncertain World, Prentice Hall, pp.232; Adair, J.E., 2009 Effective Decision Making: The Essential Guide to Thinking to Management Success, Pac Macmillan, pp.192.; Zeleny, M., 1982, Multiple criteria decision making, McGraw-Hill, New York.;