Александар Г. Жуњић

др Александар Г. Жуњић, редовни професор
катедра за индустријско инжењерство
кабинет: 407/1
мејл адреса: azunjic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 311; директан 3302-311

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Ергономско дизајнирање и оцена производа и радних места, процена ризика и безбедност система човек - машина, менаџмент у производњи.

образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж., 1995. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 2000. Машински факултет Универзитета у Београду, Др, 2005.

публикације, признања, награде

Генерални секретар Европске Ергономске Асоцијације (Federation of European Ergonomics Societies - FEES). Председник Ergonomics Society of Serbia. Fellow member of the International Engineering and Technology Institute (IETI). Председник International Engineering and Technology Institute за град Београд. Главни едитор 2 међународна часописа иностраних издавача од њиховог оснивања. Члан едиторског одбора још 4 међународна часописа иностраних издавача, и једне издавачке куће из UK. Научни рад Проф. Александра Жуњића под називом "WORK IN SCHOOLS IN THE PANDEMIC - A PROPOSAL OF A METHOD FOR CHILDREN TESTING ON COVID-19 VIRUS" који је објављен у редовном издању часопису IETI TES је презентован и доступан на интернет презентацијама Светске Здраврствене Организације (WHO), Светске Ергономске Асоцијације (IEA) и Европске Ергономске Асоцијације (FEES). Поред тога, специјално издање часописа IETI TES где је Проф. Жуњић главни едитор је 2020. године уврштено на интернет презентацију Светске Ергономске Асоцијације (IEA), као и Европске Ергономске Асоцијације (FEES). Проф. Жуњић има једанаест поглавља у књигама/монографијама реномираних светских издавача. Едитор је монографије реномираног светског издавача. Има 6 регистрованих патената, 3 монографије националног значаја, 40 радова у међународним и домаћим часописима, преко 40 радова на међународним и домаћим конгресима, 1 уџбеник, 1 практикум, 9 техничких решења, учесник (на некима и руководилац) 5 међународних и 8 националних пројеката. Рецензент 12 међународних часописа. Реномирана интернационална издавачка кућа Elsevier му је 2017. године доделила сертификат за изванредан допринос рецензирању научних радова. Био је репрезентативац и вишеструки првак Србије у стоном тенису у свим категоријама.

чланства у научним и стручним организацијама

Члан International Ergonomics Association (IEA), Federation of European Ergonomics Societies (FEES), Ergonomics Society of Serbia (ESS), Technical Committee of the International Ergonomics Association - Work With Computing Systems (WWCS). Члан Управног одбора и Савета International Engineering and Technology Institute (IETI). Члан савета International Ergonomics Association и Federation of European Ergonomics Societies. Члан научно - стручне секције International Engineering and Technology Institute (IETI) за област Машинство. Члан ASA Committee for the election of the Annual Scientific Award Winner of the International Engineering and Technology Institute for 2016 and 2017.