Александар Г. Жуњић

др Александар Г. Жуњић, редовни професор
катедра за индустријско инжењерство
кабинет: 407/1
мејл адреса: azunjic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 311; директан 3302-311

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Ергономско дизајнирање и оцена производа и радних места, процена ризика и безбедност система човек - машина, менаџмент у производњи.

образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж., 1995. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 2000. Машински факултет Универзитета у Београду, Др, 2005.

публикације, признања, награде

Девет поглавља у књигама/монографијама реномираних светских издавача, едитор монографије реномираног светског издавача, 2 монографије националног значаја, преко 20 радова у међународним и домаћим часописима, 40 радова на међународним и домаћим конгресима, 1 уџбеник, 1 практикум, 9 техничких решења, 4 патента, учесник три међународна и 7 националних пројеката, главни едитор 2 међународна часописа иностраних издавача, едитор још 3 међународна часописа иностраних издавача, рецензент 8 међународних часописа. Председник Ergonomics Society of Serbia. Председник International Engineering and Technology Institute за град Београд.

чланства у научним и стручним организацијама

International Ergonomics Association (IEA), Ergonomis Society of Serbia, Technical Committee of the International Ergonomics Association - Work With Computing Systems (WWCS), Member of Board of Directors of the International Engineering and Technology Institute. Члан научно - стручне секције International Engineering and Technology Institute за област Машинство. Члан ASA Committee for the election of the Annual Scientific Award Winner of the International Engineering and Technology Institute for 2016 and 2017.