Александар Г. Жуњић

др Александар Г. Жуњић, редовни професор
катедра за индустријско инжењерство
кабинет: 407/1
мејл адреса: azunjic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 311; директан 3302-311

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Ергономско дизајнирање и оцена производа и радних места, процена ризика и безбедност система човек - машина, менаџмент у производњи.

образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж., 1995. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 2000. Машински факултет Универзитета у Београду, Др, 2005.

публикације, признања, награде

Девет поглавља у књигама/монографијама реномираних светских издавача, Едитор монографије реномираног светског издавача, 6 патента, 3 монографије националног значаја, преко 20 радова у међународним и домаћим часописима, 40 радова на међународним и домаћим конгресима, 1 уџбеник, 1 практикум, 9 техничких решења, учесник (на некима и руководилац) 5 међународних и 8 националних пројеката, Главни едитор 2 међународна часописа иностраних издавача, Едитор још 4 међународна часописа иностраних издавача, рецензент 9 међународних часописа. Председник Ergonomics Society of Serbia. Генерални секретар Европске Ергономске Асоцијације (Federation of European Ergonomics Societies - FEES). 2018. године је изабран за fellow member of the International Engineering and Technology Institute (IETI). Председник International Engineering and Technology Institute за град Београд. Интернационална издавачка кућа Elsevier му је 2017. године доделила сертификат за изванредан допринос рецензирању научних радова. Специјално издање часописа IETI TES где је Проф. Жуњић главни едитор је 2020. године уврштено на интернет презентацију Светске Ергономске Асоцијације (IEA), као и Европске Ергономске Асоцијације (FEES). Поред тога, рад Проф. Александра Жуњића који је објављен у редовном издању часопису IETI TES је презентован и доступан на интернет презентацијама Светске Ергономске Асоцијације и Европске Ергономске Асоцијације.

чланства у научним и стручним организацијама

International Ergonomics Association (IEA), Federation of European Ergonomics Societies, Ergonomics Society of Serbia, Technical Committee of the International Ergonomics Association - Work With Computing Systems (WWCS), члан Управног одбора и Савета International Engineering and Technology Institute. Члан научно - стручне секције International Engineering and Technology Institute за област Машинство. Члан ASA Committee for the election of the Annual Scientific Award Winner of the International Engineering and Technology Institute for 2016 and 2017.