Тијана С. Весић Павловић

др Тијана С. Весић Павловић, доцент
катедра за индустријско инжењерство
кабинет: 430
мејл адреса: tvesic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 380; директан 3302-380

лична веб презентација

термини за пријем студената

Уторак у 13 ч. и по договору

предмети

истраживачка област

Енглески језик за специјалне намене, семантика, когнитивна лингвистика, прагматика

образовање, стручна спрема

Филолошки факултет, Универзитет у Београду, професор енглеског језика и књижевности, 2003. Филолошки факултет, Универзитет у Београду, магистар филолошких наука, 2007. Филолошки факултет, Универзитет у Београду, доктор филолошких наука, 2016.

публикације, признања, награде

Велики број објављених радова у часописима и научним зборницима и учешће на већем броју научних конференција, као и објављен уџбеник енглeског језика струке за студенте Машинског факултета.

чланства у научним и стручним организацијама

The International Cognitive Linguistics Association (ICLA) Секција универзитетских наставника страног језика струке Друштва за стране језике и књижевности Србије SASE - Serbian Association for the Study of English