Енглески језик 2

ID: 7030
врста предмета: академско-општеобразовни
носилац предмета: Весић-Павловић С. Тијана
извођачи: Весић-Павловић С. Тијана
контакт особа: Весић-Павловић С. Тијана
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 2
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

циљ

Усвајање стручне лексике везане за области информационих технологија и машинства (вештачка интелигенција, Интернет ствари, Индустрија 4.0, роботика, аутономна возила). Развијање вештина говорења и писања у језику струке. Оспособљавање студената за коришћење стручне литературе на енглеском језику из области машинства и информационих технологија.

исход

По завршетку овог курса, студенти ће моћи да: - користе стручну терминологију из области информационих технологија и машинства, - направе и саопште усмену презентацију на енглеском језику везану за област информационих технологија и машинства.

садржај теоријске наставе

Стручна терминологија из области информационих технологија, вештачке интелигенције, роботике, аутономних возила. Описивање графикона. Дескриптивна граматика енглеског језика: глаголи, именице, релативне реченице, изражавање узрока и последице. Принципи прављења PowerPoint презентације на тему везану за област информационих технологија и машинства.

садржај практичне наставе

Лексичка и граматичка вежбања (питања са вишеструким избором, вежбања са попуњавањем празнина, одговарање на питања, превод). Индивидуални и рад у групама. Усмене презентације.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

1. Vesić Pavlović, T. (2021). NUTS AND BOLTS: English for Mechanical Engineering Students. Beograd: Mašinski fakultet.

фонд часова

укупан фонд часова: 30

активна настава (теоријска)

ново градиво: 12
разрада и примери (рекапитулација): 4

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 8
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 1

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 35
завршни испит: 55
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Thomson,A. J. & A.V. Martinet (1986). A Practical English Grammar. Oxford: Oxford University Press.;