издвајамо


Ново у области нанотехнологија – Фулеренска  сочива


Истраживања и развој нано фотонике на Машинском фаултету  у Београду нашла  примену у свакодневом  животу. За патент фулеренских нанофотонских сочива, др. Ђуро Коруга, професор биомедицинског инжењерства и нанотехнологија, добио је златну медаљу на 10. Међународном скупу проналазача и Трећем светском форуму иновација, који су одржани у септембру у Кини. Овај проналазак је ове године награђен и Златном медаљом Међународне федерације проналазача са седиштем у Швајцарској.Професор Коруга је један од пионира нанотехнологије базиране на новом материјалу, фулерену C60.  Његов истраживачки тим у НаноЛаб-у Машинског факултета у Београду је априла 1992. године први помоћу STM/AFM микроскопа видео атомску структуру молекула C60, која је на бази квантно механичких прорачуна била предвиђена  још 1991. године и објављена на насловној страни часописа „Science“. ▶▶▶