издвајамо


Академик Владан Ђорђевић:  Наука као животни пут


„Није лако говорити о себи. Ипак, могу да кажем да је мој професионални пут одређен низом срећних околности или, како се то у науци назива, „ефектом лептира“. У теорији детерминистичког  хаоса овим термином се описује како мали узроци могу да утичу и имају значајне ефекте на велике системе у одређеном временском периоду. У мом случају, „ ефекат лептира“ је увек имао позитиване исходе. Отварао ми је нове могућности и нове изазове.“ Овим речима академик Владан Ђорђевић започиње причу о свом о професионалном путу, узорима, изазовима, инспирацији, научним резултатима...„Ефекат лептира“ може да има значајну улогу у животу сваког човека, али према речима проф. Ђорђевића, то није једини услов за успешну професионалну каријеру. „Истраживач мора стално да трага за новим областима рада. Такође, не сме да буде окренут само својој средини, него треба да се повезује са светом. Само на тај начин може да помера властите границе и прави креативне искораке у научној каријери“, рекао је он. ▶▶▶