издвајамо


Истраживачи МФ развили нову методологију за испитивање биомасе


Истраживачи Машинског факултета у Београду развили су нову методологију за испитивање биомасе и других чврстих горива помоћу симултане термалне анализе и масене спектрометрије, која обухвата идентификацију и делимичну квантификацију ослобођених гасова током процеса термохемијске конверзије горива. Применом нове методологије могуће је описати и окарактерисати биомасу на потпуно нов начин. Ти подаци, како су навели, могу се, кроз будућа истраживања, даље унапредити и оптимизовати, што ће омогућити квалитетније управљање термохемијским процесима конверзије биомасе уз повећање приноса финалног производа, а уједно и већег степена искоришћења полазне сировине односно повећање ефикасности процеса конверзије. С друге стране, то може да повећа учешће обновљивих извора енергије у сектору енергетике, а самим тим допринесе енергетској ефикасности и унапређењу заштите животне средине. ▶▶▶