издвајамо


MISSION4.0 –  Пројекат МФ у области вештачке интелигенције који ће финансирати Фонд за науку РС


Фонд за науку Републике Србије одобрио је финансирање пројекта у области вештачке интелигенције MISSION4.0, на којем ће радити мулти/интер-дисциплинарни истраживачки тим Машинског и Филозофског факултета Универзитета у Београду.„Пројекат MISSION4.0, што је акроним од „Deep Machine Learning and Swarm Intelligence-based Optimization Algorithms for Control and Scheduling of Cyber-Physical Systems in Industry 4.0“, односи се на дубоко машинско учење и биолошки инспирисану вишекритеријумску оптимизацију при управљању и терминирању кибернетско физичких система у оквиру технолошког окружења Индустрије 4.0. Кокретно, пројекат је превасходно оријентисан на развој и примену интелигентног понашања аутономних мобилних роботских система сопственог развоја“, каже руководилац пројектом , проф. др Зоран Миљковић са Машинског факултета у Београду.  ▶▶▶