издвајамо


Курс за међународне инжењере и технoлоге заваривања  - Четврти циклус


На Машинском факултету Универзитета у Београду крајем октобра почиње четврти, по реду, Курс за међународне инжењере и технологе заваривања – ИWЕ/ИWТ . Машински факултет у Београд, као овлашћено тело за образовање кадрова у заваривању за Србију, објавио је позив за упис четврте генерације полазника Курса за међународне инжењере и технологе заваривања. Позив је отворен док се не пријави предвиђен број кандидата, а обука почиње 24. октобра.Курс се одржава према програму Међународног института за заваривање IIW (Doc. IAB-001r8-16, Doc. IAB-252r3-16) и део је међународног система за образовање, квалификацију и сертификацију особља у заваривању. По завршеном и положеном курсу добија се IWE/IWT диплома која је призната у целом свету. Постоји могућност добијања и европске дипломе EWE/EWT дипломе по захтеву. ▶▶▶