издвајамо


Иновације за снажнију индустрију Србије


Индустрија, превасходно прерађивачка индустрија, или оно што на Западу називају manufacturing је мотор економског и укупног друштвеног развоја Србије. Технолошка и иновациона спремност су одлучујуће за њене компетитивне перформансе, не само мерено у националним, већ превасходно у глобалним оквирима. У том смислу, јасније усмеравање иновационе заједнице ка производним технологијама, кроз изградњу националног иновационог хаб система специјализованог за производне технологије, посебно њихову дигитализацију и кибернетизацију, од највишег је стратешког значаја за економску будућност Србије. Министарство науке, технолошког развоја и иновација Владе Републике Србије, у сарадњи са УНИДО – Организација Уједињених Нација за индустријски развој, Сектор за дигитализацију индустрије и иновације, заједнички раде на реализацији стратешког пројекта посвећеног системском јачању капацитета иновационог екосистема Србије за област индустријских технологија. Пројекат под називом: 'Promoting Smart Manufacturing Through Innovation System Building in Serbia', налази се у завршној фази развојних активности. ▶▶▶