издвајамо


Инжењерство интелигентних система


Многи верују да јединствене особине људских бића, као што су креативност, емоције, свест не могу бити репродуковане од неког другог техничког система. Тиме се долази до кључног питања - шта се може сматрати интелигентним системом у техници и на који начин у будућности омогућити да посматрани систем постане, односно задржи, жељени ниво интелигентности. Уколико желимо да неки систем у дужем периоду задржи и унапређује своје особине, такав систем би требало да има уграђене механизме да учи, изводи закључке и прилагођава се новим условима рада. Општа дефиниција шта је то интелигентно а шта не, није до сада усвојена и често се различито тумачи делом и због тога што она треба да прати свеукупни развој друштва и технике. Дакле, важне особине будућих интелигентних система требало би да буду: учење, „креативност“, брзина „мишљења“, резоновање, разумевање, аутономно понашање, адаптибилност, способност самоорганизовања, поседовање знања и др. Са друге стране, нико други, сем људских бића, не може испунити све ове захтеве интелигентности. ▶▶▶