издвајамо


Галаксија Нова: Српске турбине за свет


"Лабораторија за топлотне турбомашине бави се примењеном науком. Научни допринос може се постићи само ако се то што смислите примени, на пример нова метода или софтвер... Осмислили смо нови метод за прорачун и оптимизацију топлотних шемa парних и гасних турбопостројења и моделе за симулацију рада свих компонената парног турбопостројења... Данас наш метод и софтвер више светских произвођача сматрају најбољим и примењују га код развоја својих најосетљивијих технологија од којих им зависи конкурентност, положај на тржишту и, у крајњој линији, опстанак. На пример, компаније Honeywell (Phoenix, САД), MAN Turbo (Немачка) своје гасне турбине прорачунавају применом нашег система", наводи се, између осталог, у ауторском тексту проф. др Милана Петровића који је објављен у научнопопуларном часопису "Галкасија Нова".  ▶▶▶