Обука за енергетске менаџере

01.03.2024.

Одлагање почетка обука и продужетак рока за пријаву

Због изузетно малог броја пријављених кандидата за похађање обуке за енергетске менаџере за област енергетике јавног сектора, индустријске енергетике и енергетике зграда, одржавање ових обука и испита одложе се према распореду наведеном у табели.

Врста менаџера Обука Обука
Енергетика јавног сектора 04.03. - 09.03. 2024. одложено на 08.04.-13.04.2024. 07.10. - 12.10. 2024.
Индустријска енергетика 11.03. - 16.03. 2024. одложено на 15.04.-20.04.2024. 14.10. – 19.10. 2024.
Енергетика зграда 18.03. - 23.03. 2024. одложено на 13.05.-18.05.2024. 21.10. - 26.10. 2024.

Истовремено, моле се сви заинтересовани који се још нису пријавили, да то ураде најкасније до 29. марта 2024. године.

Процедура пријављивања за похађање обуке Пријављивање за сваку од обука могуће је обавити две недеље пре почетка планираног термина за њено одржавање. Кандидати који су се претходно већ пријавили за обуку, не требају да се поново пријављују. Даља комуникација са њима обављаће се путем е-маила.

Прелиминарни спискови полазника обуке биће објављени 10 дана пре почетка одржавања обуке. По објављивању прелиминаног списка, полазници ће добити инструкције како да регулишу трошкове обуке. За додатне информације можете се обратити на електронску адресу scee@mas.bg.ac.rs

Полагање стручних испита за обављање послова енергетског менаџера у 2024. години биће обављено по три пута, за сваку врсту енергетских менаџера, а према следећем распореду:

Врста менаџера Испит
Енергетика јавног сектора 26.01.2024. 03.05. 2024. одложено за 04.07.2024. 29.11. 2024.
Индустријска енергетика 26.01.2024. 10.05. 2024. одложено за 04.07.2024. 06.12. 2024.
Енергетика зграда 02.02.2024. 17.05. 2024. одложено за 04.07.2024. 13.12. 2024.

28.12.2023.

План одржавања обука и испита за енергетске менаџере у 2024. години

Обуке за сваку врсту енергетских менаџера у 2024. години биће одржане у два термина, према следећем распореду:

Врста менаџера Обука Обука
Енергетика јавног сектора 04.03. - 09.03. 2024. 07.10. - 12.10. 2024.
Индустријска енергетика 11.03. - 16.03. 2024. 14.10. – 19.10. 2024.
Енергетика зграда 18.03. - 23.03. 2024. 21.10. - 26.10. 2024.

Процедура пријављивања за похађање обуке Пријављивање за сваку од обука могуће је обавити две недеље пре почетка планираног термина за њено одржавање. Кандидати који су се претходно већ пријавили за обуку, не требају да се поново пријављују. Даља комуникација са њима обављаће се путем е-маила.

Прелиминарни спискови полазника обуке биће објављени 10 дана пре почетка одржавања обуке. По објављивању прелиминаног списка, полазници ће добити инструкције како да регулишу трошкове обуке. За додатне информације можете се обратити на електронску адресу scee@mas.bg.ac.rs

Полагање стручних испита за обављање послова енергетског менаџера у 2024. години биће обављено по два пута, за сваку врсту енергетских менаџера, а према следећем распореду:

Врста менаџера Испит
Енергетика јавног сектора 26.01.2024. 03.05. 2024. 29.11. 2024.
Индустријска енергетика 26.01.2024. 10.05. 2024. 06.12. 2024.
Енергетика зграда 02.02.2024. 17.05. 2024. 13.12. 2024.

17.11.2023.

Одлагање одржавања обука

Због изузетно малог броја пријављених кандидата за похађање обука за све три врсте за енергетских менаџера (за област енергетике јавног сектора, индустријске енергетике и eнергетике зграда), одржавање ових обука одлаже се за март 2024. године. Тачан распоред и термини одржавања свих обука биће објављени током месеца децембра 2023. године.

02.10.2023.

Одлагање почетка обука и продужетак рока за пријаву

Због малог броја пријављених кандидата за похађање обуке за енергетске менаџере за за област енергетике јавног сектора, област индустријске енергетике и eнергетика зграда, одржавање ових обука и испита одложе се према распореду наведеном у табели.

Врста менаџера Обука Обука
Енергетика јавног сектора 06.03. - 11.03. 2023
одложено на
27.03.-01.04.2023.
09.10. - 14.10. 2023
одложено на
13.11.-18.11.2023.
Индустријска енергетика 13.03. - 18.03. 2023.
одложено на
15.05.-20.05.2023.
16.10. – 21.10. 2023.
одложено на
20.11.-25.11.2023.
Енергетика зграда 20.03. - 25.03. 2023.
одложено на
22.05.-27.05.2023.
23.10. - 28.10. 2023.
одложено на
27.11.-02.12.2023.

Процедура пријављивања за похађање обуке Пријављивање за сваку од обука могуће је обавити две недеље пре почетка планираног термина за њено одржавање. Кандидати који су се претходно већ пријавили за обуку, не требају да се поново пријављују. Даља комуникација са њима обављаће се путем е-маила.

Прелиминарни спискови полазника обуке биће објављени 10 дана пре почетка одржавања обуке. По објављивању прелиминаног списка, полазници ће добити инструкције како да регулишу трошкове обуке. За додатне информације можете се обратити на електронску адресу scee@mas.bg.ac.rs

Због одлагања обука, одлаже се и полагање стручних испита за обављање послова енергетског менаџера према распореду наведеном у табели:

Врста менаџера Испит
Енергетика јавног сектора 05.05. 2023.
одложено за
19.05.2023.
01.12. 2023.
одложено за
26.01.2024
Индустријска енергетика 12.05. 2023.
одложено за
25.08.2023.
08.12. 2023.
одложено за
26.01.2024
Енергетика зграда 19.05. 2023.
одложено за
25.08.2023.
15.12. 2023.
одложено за
02.02.2024.

22.05. 2023.

Нови термини за полагање испита

Због најављеног одржавања скупа “Србија надe” у организацији Српскe напрeднe странкe, заказаног за 26. мај 2023. године, одлаже се полагање испита за енергетске менаџере за област енергетике зграда, као и полагање испита за енергетске менаџере за област индустријске енергетике, који су по претходно утврђеном распореду били предвиђени да се одрже баш 26. маја 2023. године.

Нови термини за полагање испита су:

 • за енергетске менаџере за област енергетике зграда - среда 31. мај 2023. године са почетком у 12 часова, у сали 514 на Машинском факултету,
 • за енергетске менаџере за област индустријске енергетике - среда 31. мај 2023. године са почетком у 14 часова, у сали 514 на Машинском факултету.

03.05. 2023.

Редовни и додатни рокови за полагање испита

 • Редовно полагање испита за енергетске менаџере за област енергетике јавног сектора биће одржано у петак 19.05.2023. године, са почетком у 14 сати у учионици 202.
 • Додатно полагање испита за енергетске менаџере за област енергетике зграда биће одржано у петак 26.05.2023. године, са почетком у 12 сати у учионици 513.
 • Додатно полагање испита за енергетске менаџере за област индустријске енергетике биће одржано у петак 26.05.2023. године, са почетком у 14 сати у учионици 513.

03.03. 2023.

Одлагање почетка обука и продужетак рока за пријаву

Због малог броја пријављених кандидата за похађање обуке за енергетске менаџере за област енергетике јавног сектора и област индустријске енергетике, одржавање ових обука и испита одложе се према распореду наведеном у табели.

Врста менаџера Обука Обука
Енергетика јавног сектора 06.03. - 11.03. 2023
одложено на
27.03.-01.04.2023.
09.10. - 14.10. 2023
Индустријска енергетика 13.03. - 18.03. 2023.
одложено на
15.05.-20.05.2023.
16.10. – 21.10. 2023.
Енергетика зграда 20.03. - 25.03. 2023.
одложено на
22.05.-27.05.2023.
23.10. - 28.10. 2023.

Истовремено, моле се сви заинтересовани за похађање обуке за област енергетике јавног сектора, а који се још нису пријавили, да то ураде најкасније до 17. марта 2023. године.

Процедура пријављивања за похађање обуке Пријављивање за сваку од обука могуће је обавити две недеље пре почетка планираног термина за њено одржавање. Кандидати који су се претходно већ пријавили за обуку, не требају да се поново пријављују. Даља комуникација са њима обављаће се путем е-маила.

Прелиминарни спискови полазника обуке биће објављени 10 дана пре почетка одржавања обуке. По објављивању прелиминаног списка, полазници ће добити инструкције како да регулишу трошкове обуке. За додатне информације можете се обратити на електронску адресу scee@mas.bg.ac.rs

Полагање стручних испита за обављање послова енергетског менаџера у 2023. години биће обављено по два пута, за сваку врсту енергетских менаџера, а према следећем распореду:

Врста менаџера Испит
Енергетика јавног сектора 05.05. 2023.
одложено за
19.05.2023.
01.12. 2023.
Индустријска енергетика 12.05. 2023.
одложено за
25.08.2023.
08.12. 2023.
Енергетика зграда 19.05. 2023.
одложено за
25.08.2023.
15.12. 2023.

Поред термина наведних у табели, за енергетске менаџере за област индустријске енергетике плагање испита ће бити држано у још једаном додатном термину.

О тачном датуму и времену одржавања овог испита кандидати ће бити благовремео обавештени.

Одржавање овог испита било је планирано за крај 2022. године, али због промена насталих у Министрству рударства и енергетике, и престанка мандата Комисије за полагање испита, његово одржавње није могло бити спроведено

01.01.2023.

План одржавања обука и испита за енергетске менаџере у 2023. години

Обуке за сваку врсту енергетских менаџера у 2023. години биће одржане у по два термина, а према следећем распореду:

Врста менаџера Обука Обука
Енергетика јавног сектора 06.03. - 11.03. 2023 09.10. - 14.10. 2023
Индустријска енергетика 13.03. - 18.03. 2023. 16.10. – 21.10. 2023.
Енергетика зграда 20.03. - 25.03. 2023. 23.10. - 28.10. 2023.

Процедура пријављивања за похађање обуке Пријављивање за сваку од обука могуће је обавити две недеље пре почетка планираног термина за њено одржавање. Кандидати који су се претходно већ пријавили за обуку, не требају да се поново пријављују. Даља комуникација са њима обављаће се путем е-маила.

Прелиминарни спискови полазника обуке биће објављени 10 дана пре почетка одржавања обуке. По објављивању прелиминаног списка, полазници ће добити инструкције како да регулишу трошкове обуке. За додатне информације можете се обратити на електронску адресу scee@mas.bg.ac.rs

Полагање стручних испита за обављање послова енергетског менаџера у 2023. години биће обављено по два пута, за сваку врсту енергетских менаџера, а према следећем распореду:

Врста менаџера Испит
Енергетика јавног сектора 05.05. 2023. 01.12. 2023.
Индустријска енергетика 12.05. 2023. 08.12. 2023.
Енергетика зграда 19.05. 2023. 15.12. 2023.

Поред термина наведних у табели, за енергетске менаџере за област индустријске енергетике плагање испита ће бити држано у још једаном додатном термину.

О тачном датуму и времену одржавања овог испита кандидати ће бити благовремео обавештени.

Одржавање овог испита било је планирано за крај 2022. године, али због промена насталих у Министрству рударства и енергетике, и престанка мандата Комисије за полагање испита, његово одржавње није могло бити спроведено


План одржавања обука за енергетске саветнике у 2023. години

Током 2023. године планирано је да се одрже и обуке за све три врсте енергетских саветника, тј. обука за енергетске саветнике за област машинске технике, обука за енергетске саветнике за област електротехнике и обука за енергетске саветнике за област архитектуре. Очекивано време одржавања обуке је почетак новембра 2023. године.


Приручници за обуку енергетских менаџера

О систему енергетског менаџмента

Систем енергетског менаџмента је систем организованог управљања енергијом на начин да обвезници система енергетског менаџмента извршавају законом прописане обавезе са циљем да се постигне рационално коришћење енергије уз што мање трошкова. Обвезници система енергетског менаџмента:

 • привредна друштва и јавна предузећа чија је претежна делатност у производном сектору уколико на најмање једној локацији имају годишњу потрошњу примарне енергије већу од 25 GWh (90 ТЈ или 2150 toe)
 • привредна друштва и јавна предузећа чија је претежна делатност у сектору трговине и услуга уколико на најмање једној локацији имају годишњу потрошњу примарне енергије већу од 7 GWh (25,2 ТЈ или 602 toe).
 • јединице локалне самоуправе и градске општине са више од 20.000 становника по последњем попису становништва,
 • органи државне управе, други органи и организације Републике Србије, органи и организације аутономне покрајине и организације за обавезно социјално осигурање уколико користе најмање једну зграду или део зграде у јавној својини чија је укупна нето површина већа од 2000 m2
 • посебни органи или организације Републике Србије, односно аутономне покрајине у случају када су им поверени послови одржавања и инвестиционо-технички послови на објектима органа или организација Републике Србије, односно аутономне покрајине;
 • Министарство надлежно за послове одбране, за органе и организације у области безбедности и одбране Републике Србије и/или Војске Републике Србије
 • за установе основане од стране Републике Србије у областима из делокруга надлежног министарства, Обвезник система је то министарство.
 • за установе основане од стране аутономне покрајине у областима из делокруга надлежног покрајинског секретаријата, Обавезник система је тај секретаријат.
 • за установе основане од стране јединице локалне самоуправе или градске општине за које трошкове енергије плаћа Република Србија или аутономна покрајина, Обвезник система је министарство, односно покрајински секретаријат надлежан за област у којој је одговарајућа установа основана.

Изузетно од овог самостални Обвезници система су:

 • установе основане од стране Републике Србије или аутономне покрајине које користе најмање једну зграду чија је укупна нето површина већа од 5000 m2,
 • све установе у области физичке културе и високог образовања за које трошкове енергије плаћа Република Србија или аутономна покрајина.
 • сви други корисници јавних средстава уколико користе најмање једну зграду у јавној својини чија је укупна нето површине већа од 5000 m2

Законски оквир за спровођење енергетског менаџмента

Законски оквир за спровођење енергетског менаџмента дефинисан је:

и пратећи подзаконски актима:

 1. Правилник о начину прорачуна годишње потрошње енергије на основу које се одређује која привредна друштва и јавна предузећа су обвезници система енергетског менаџмента („Службени гласник РС”, број 68/22)
 2. Правилник о обрасцу годишњег извештаја о остваривању циљева уштеде енергије и начину његовог достављања („Службени гласник РС”, број 67/22)
 3. Правилник о роковима, обиму и начину спровођења енергетског прегледа у систему енергетског менаџмента, као и садржају и начину достављања извода из извештаја о спроведеном енергетском прегледу („Службени гласник РС”, број 51/22)
 4. Правилник о броју и одговарајућој лиценци енергетских саветника који спроводе енергетски преглед у зависности од категорије енергетског прегледа („Службени гласник РС”, број 70/22)
 5. Правилник о обуци и испиту за енергетског менаџера („Службени гласник РС”, број 117/22)
 6. Образац - Обавештење о лицу именованом за енергетског менаџера у привредном друштву/јавном предузећу чија је претежна делатност у производном сектору и лицу овлашћеном лицу за потписивање годишњег извештаја

Организација за обуку енергетских менаџера и овлашћених енергетских саветника

Организација за обуку енергетских менаџера и енергетских саветника је Машински факултет Универзитета у Београду из Београда.

Решењем министра рударства и енергетике, бр. 401-00204/3/2015-06, објављеног у “Службеном гласнику РС”, број 84/19 од 29.11.2019. године, Машински факултет Универзитета у Београду из Београда, Улица краљице Марије број 16, овлашћен је за обављање послова обуке енергетских менаџера и овлашћених енергетских саветника.


Које услове треба да испуњава лице које намерава да полаже испит за енергетског менаџера?

Према члану 28. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, бр. 40/2021), испит енергетског менаџера може полагати лице које има:

 1. стечено високо образовање основних академских или струковних студија у области техничко-технолошких наука у обиму од најмање 180 ЕСПБ или еквивалентног нивоа утврђеног другим посебним прописима, и потврду о завршеној теоријској и практичној обуци за енергетског менаџера, или
 2. стечено високо образовање мастер академских и струковних студија у обиму од најмање 60 ЕСПБ, ако је на студијама првог степена остварен обим од 240 ЕСПБ, односно најмање 120 ЕСПБ, ако је на студијама првог степена остварен обим од 180 ЕСПБ у научним областима машинства, електротехнике или технологије и потврду о завршеној практичној обуци за енергетског менаџера.

Испит за енергетског менаџера из области енергетике јавног сектора, поред лица наведених у ставу 1. овог члана, може полагати и лице које има стечено високо образовање на мастер академским, односно струковним студијама обима од најмање 300 ЕСПБ или еквивалентног нивоа утврђеног другим посебним прописима у научној области економије или безбедности и потврду о завршеној теоријској и практичној обуци за енергетског менаџера.


Како се прецизније дефинише ко има право да полаже испит за енергетског менаџера, односно шта спада у области техничко-технолошких наука?

На основу члана 3. Правилника о научним, уметничким, однсно стручним областима у оквиру образовно-научних односно образовно-уметничких поља („Службени гласник РС”, бр. 30/07, 112/08 и 72/09) научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља Техничко-технолошких наука су:

 1. Архитектура;
 2. Биотехничке науке;
 3. Грађевинско инжењерство;
 4. Геодетско инжењерство;
 5. Електротехничко и рачунарско инжењерство;
 6. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент;
 7. Инжењерство заштите животне средине;
 8. Машинско инжењерство;
 9. Организационе науке;
 10. Рударско инжењерство;
 11. Саобраћајно инжењерство;
 12. Технолошко инжењерство;
 13. Металуршко инжењерство.