Обука за енергетске менаџере за област индустријске енергетике

09.04.2019.

Одлагање одржавања стручног испита

Како је због малог броја пријављених кандидата дошло до померања термина за одржавања обуке за енергетске менаџере за област индустријске енергетике, то се помера и термин за полагање стручног испита за ову врсту енергетских манаџера.

Нови термин за полагање стручног испита за енергетске менаџере за област индустријске енергетике је 2. септембар 2019. године, док у претходно предвиђеном термину 10. јун 2019. године овај испит неће бити одржан.

17.03.2019.

Одлагање обуке и продужетак рока за пријаву за обуку

Како се до 15. марта 2019. године, за похађање обуке за енергетске менаџере за област индустријске енергетике пријавило само 12 кандидата, одржавање обуке за ову врсту енергетских менаџера одложе се за недељу од 20. маја до 25. маја 2019. године. Истовремено, моле се сви заинтересовани који се још нису пријавили, да то ураде најкасније до 10. маја 2019. године.

Пријава за обуку се обаваља према упутству објављеном у обавештењу од 17.12.2018. године.

Кандидати који су се претходно већ пријавили за обуку, не треба да се поново пријављују.
Даља комуникација са њима обављаће се путем е-маила.

Прелиминарни списак полазника обуке биће објављен 14. маја 2019. године.

По објављивању списка, полазници ће добити инструкције како да регулишу трошкове обуке. За додатне информације можете се обратити на електронску адресу scee@mas.bg.ac.rs

(07.03.2019.)

Обавештење о одржавању стручног испита

Полагање стручног испита за енергетске менаџере за област ИНДУСТРИЈСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ биће одржано у понедељак 11. марта 2019. године, са почетком у 14 сати, у сали 202, на другом спрату Машинског факултета Универзитета у Београду, Краљице Марије 16, Београд.

(17.12.2018.)

Обавештење о одржавању стручног испита за енергетске менаџере за област индустријске енергетике

Полагање стручног испита за енергетског менаџера за област индустријске енергетике биће одржано у понедељак 11. марта 2019. године, са почетком у 14 сати на Машинском факултету Универзитета у Београду, Краљице Марије 16, Београд.

Моле се сви заинтересовани да поднесу пријаве за полагање испита до петка 1. марта 2019. године, а према Процедури подношења пријаве за полагање испита.

(17.12.2018.)

Обука за енергетске менаџере за област индустријске енергетике

Према плану рада Организације за обуку енергетских менаџера и енергетских саветника, планирано је да обука за енергетске менаџере за област индустријске енергетике буде одржана у недељи од 25. до 30. марта 2019. године. Моле се сви заинтересовани за похађање ове обуке да најкасније до 15. марта 2019. године обаве пријављивање, а према Процедури пријављивања за похађање обуке.


Обука за енергетске менаџере за област индустријске енергетике

састоји се од

  • дела теоријске обуке,
  • дела практичне обуке и
  • израде примера Годишњег извештаја обвезника СЕМ-а о оствареним уштедама енергије.

Теоријска и практична обука се спроводе у просторијама Машинског факултета Универзитета у Београду. Овај део обуке траје 6 дана. Сваки дан почиње у 9 сати, а завршава у 16 сати.

Теоријска обука која траје 4 дана, спроводи кроз теоријску наставу и аудиторне вежбе, у сали 513 на Машинском факултету, а према распореду обуке који је дат у табели у наставку

Практични део обуке, који траје два дана – пети и шести дан, одржава се на лабораторијским инсталацијама у Лабораторији за практичну обуку енергетских менаџера и овлашћених енергетских саветника на Машинском факутету, и то:

  1. парном котловском систему, који се састоји из котловске јединице са гориоником, јединице за хемијску припрему воде, система напојне воде и економајзера на каналу димних гасова котла;
  2. систему одвајача кондензата;
  3. систему компримованог ваздуха;
  4. пумпном систему.

Приликом извођења вежби, пооред коришђћења уграђениг, полазници обуке користе и преносиве мерне уређаје, а који се користе при енергетским прегледима објеката. Ради бољег и оперативнијег рада полазници обуке деле се у две или више мањих група, са по максимално 12 полазника.

Израда примера Годишњег извештаја обвезника СЕМ-а о оствареним уштедама енергије обавља се након завршене теоријске и практичне обуке, а без обавезе доласка полазника обуке на Машински факултет. У овом делу обуке, за коју је предвиђено да траје месец дана, полазник обуке треба уз менторску помоћ да припреми Годишњи извештај обвезника СЕМ-а. Ментори се полазнику обуке додељују из редова предавача који су спроводили обуку.


Цена обуке

У складу Правилником о начину спровођења и садржини програма обуке за енергетског менаџера, трошковима похађања обуке, као и ближим условима, програму и начину полагања испита за енергетског манаџера („Службени гласник РС”, број 12/15), са полазници обуке дужни су да трошкове обуке измире и доказ о плаћеним трошковима обуке доставе се до почетка обуке. Цена шестодневне обуке износи 48.000,00 динара (40.000 + 8.000 (20%) ПДВ