15.03.2020.

Због проглашења ванредног стања поводом пандемије вирусом Ковид-19, отказује се одржавање свих обука и свих испита планираних за одрже у 1. термину 2020. године. По новом распореду, обуке у 2020. години ће бити обављене по следеђем распореду:

Врста менаџера Обука Нови термин обуке
Општинска енергетика 02.03.-07.03. 2020.отказано због пандемије 12.10.-17.10. 2020.
Индустријска енергетика09.03.-14.03. 2020.отказано због пандемије 19.10.-24.10. 2020.
Енергетика зграда16.03.-21.03. 2020.отказано због пандемије 26.10.-31.10. 2020.

Из истог разлога, полагање стручних испита за обављање послова енергетског менаџера у 2020. години биће за сваку врсту енергетских менаџера обављено према новом распореду:

Врста менаџера Испит Нови термин испита
Општинска енергетика15.05.2020.отказано због пандемије 11.12.2020.
Индустријска енергетика15.05.2020.отказано због пандемије 11.12.2020.
Енергетика зграда15.05.2020.отказано због пандемије 11.12.2020.

23.11.2019. Важно обавештење

Због малог броја пријављених кандидата за обуку за општинске енергетске менаџере и за обуку за менаџере за област енергетике зграда, одржавање ових обука одлаже се за наредну 2020. годину, а према следећем распореду

Врста менаџера 1.термин обуке 2.термин обуке
Општинска енергетика02.03.-07.03. 2020. 12.10.-17.10. 2020.
Индустријска енергетика 09.03.-14.03. 2020.19.10.-24.10. 2020.
Енергетика зграда 16.03.-21.03. 2020.26.10.-31.10. 2020.

Полагање стручних испита за обављање послова енергетског менаџера биће обављено по предвиђеном распореду.

План одржавања обука и испита за енергетске менаџере за 2019. годину

Према плану рада Центра за обуку енергетских менаџера за 2019. годину, биће одржане обуке за по две групе полазника за сваку врсту енергетских менаџера, према следећем распореду:

Врста менаџера обуке
Општинска енергетика07.10.-12.10.2019. одложено за 2020.
Индустријска енергетика 14.10.-18.10. 2019.
Енергетика зграда 28.10.-02.11. 2019. одложено за 2020.

Полагање стручних испита за обављање послова енергетског менаџера биће обављено по три пута, за сваку врсту енергетских менаџера, према следећем распореду:

Врста менаџера 1.термин испита 2.термин испита 3.термин испита
Општинска енергетика 18.02.2019. 03.06.2019.16.11.2019.
Индустријска енергетика 11.03.2019.10.06.2019 одложено за 02.09. 2019.23.12.2019.
Енергетика зграда 18.02.2019.17.06.2019.одложено за 02.09. 2019.23.12.2019.