Обука за енергетске менаџере за област енергетике зграда

09.04.2019.

Одлагање одржавања стручног испита

Како је због малог броја пријављених кандидата дошло до померања термина за одржавања обуке за енергетске менаџере за област енергетике зграда, то се помера и термин за полагање стручног испита за ову врсту енергетских манаџера.

Нови термин за полагање стручног испита за енергетске менаџере за област енергетике зграда је 2. септембар 2019. године, док у претходно предвиђеном термину 17. јун 2019. године овај испит неће бити одржан.

(26.03.2019.)

Одлагање обуке и продужетак рока за пријаву за обуку

Како се до 22. марта 2019. године, за похађање обуке за енергетске менаџере за област индустријске енергетике пријавило само 8 кандидата, одржавање обуке за ову врсту енергетских менаџера одложе се за недељу од 2. јуна до 7. јуна 2019. године. Истовремено, моле се сви заинтересовани који се још нису пријавили, да то ураде најкасније до 17. маја 2019. године.

Пријава за обуку се обаваља према упутству објављеном у обавештењу од 17.12.2018. године.
Кандидати који су се претходно већ пријавили за обуку, не треба да се поново пријављују.
Даља комуникација са њима обављаће се путем е-маила. Прелиминарни списак полазника обуке биће објављен 20. маја 2019. године.

По објављивању списка, полазници ће добити инструкције како да регулишу трошкове обуке.
За додатне информације можете се обратити на електронску адресу scee@mas.bg.ac.rs

(15.02.2019.)

Обавештење о одржавању стручног испита

Полагање стручног испита за енергетске менаџере за област ЕНЕРГЕТИКЕ ЗГРАДА биће одржано у понедељак 18. фебруара 2019. године, са почетком у 14 сати, у сали 202, на другом спрату Машинског факултета Универзитета у Београду, Краљице Марије 16, Београд.

(17.12.2018.)

Обавештење о одржавању стручног испита за енергетске менаџере за област енергетике зграда

Полагање стручног испита за енергетског менаџера за област енергетике зграда биће одржано у понедељак 18. фебруара 2019. године, са почетком у 14 сати на Машинском факултету Универзитета у Београду, Краљице Марије 16, Београд.

Моле се сви заинтересовани да поднесу пријаве за полагање испита до петка 8. фебруара 2019. године, а према Процедури подношења пријаве за полагање испита.

(17.12.2018.)

Обука за енергетске менаџере за област енергетике зграда

Према плану рада Организације за обуку енергетских менаџера и енергетских саветника, планирано је да обука за енергетске менаџере за област енергетике зграда буде одржана у недељи од 1. до 5. априла 2019. године.

Моле се сви заинтересовани за похађање ове обуке да најкасније до 22. марта 2019. године обаве пријављивање, а према Процедури пријављивања за похађање обуке.


Обука за енергетске менаџере за област енергетике зграда

састоји се од:

  • теоријског дела обуке,
  • два дела практичне обуке и
  • израде примера Годишњег извештаја обвезника СЕМ-а о оствареним уштедама енергије.

Теоријска и два дела практичне обуке се спроводе у просторијама Машинског факултета Универзитета у Београду. Овај део обуке траје 6 дана. Сваки дан почиње у 9 сати, а завршава у 16 сати.

Теоријска обука која траје 5 дана, спроводи кроз теоријску наставу и аудиторне вежбе, у сали 513 на Машинском факултету, а према распореду обуке који је дат у табели у наставку

Практична обукa I, која траје један – шести дан, полазници се обучавају за рад и коришћење специјализованих софтвера на рачунару: Информационог система енергетског менаџмента и базe података Система енергетског менаџмента Министарства рударства и енергетике. Овај део обуке обавља у учионицама опремљеним рачунарима. Ради бољег и оперативнијег рада полазници обуке деле се у две или више мањих група

Практична обука II, која такође траје један – шести дан, одвија истовремено са практичном обуком I, а спроводи се кроз три показне вежбе:

  • вежбе одређивања заптивености просторије - Blower Door тестом,
  • вежбе одређивања температуре зида и топлотног протока кроз зид коришћењем термовизијске камере, и
  • вежбе упознавања са мерно регулационом опремом и начином регулисања рада топлотне подстанице, обиласком топлотне подстанице која се налази у подрумским просторијама зграде Машинског факултета.

Израда примера Годишњег извештаја обвезника СЕМ-а о оствареним уштедама енергије обавља се након завршене теоријске и практичне обуке, а без обавезе доласка полазника обуке на Машински факултет. У овом делу обуке, за коју је предвиђено да траје месец дана, полазник обуке треба уз менторску помоћ да припреми Годишњи извештај обвезника СЕМ-а. Ментори се полазнику обуке додељују из редова предавача који су спроводили обуку.


Цена обуке

У складу Правилником о начину спровођења и садржини програма обуке за енергетског менаџера, трошковима похађања обуке, као и ближим условима, програму и начину полагања испита за енергетског манаџера („Службени гласник РС”, број 12/15), са полазници обуке дужни су да трошкове обуке измире и доказ о плаћеним трошковима обуке доставе се до почетка обуке. Цена шестодневне обуке износи 48.000,00 динара (40.000 + 8.000 (20%) ПДВ