Обука за енергетске менаџере за област енергетике јавног сектора

Обука за енергетске менаџере за област енергетике јавног сектора

састоји се од:

  • теоријског дела обуке,
  • два дела практичне обуке и
  • израде примера Годишњег извештаја обвезника СЕМ-а о оствареним уштедама енергије.

Теоријска и два дела практичне обуке се спроводе у просторијама Машинског факултета Универзитета у Београду. Овај део обуке траје 6 дана. Сваки дан почиње у 9 сати, а завршава у 16 сати.

Теоријска обука која траје 5 дана, спроводи кроз теоријску наставу и аудиторне вежбе, у сали 513 на Машинском факултету, а према распореду обуке који је дат у табели у наставку

Практична обукa I, која се одржава шестог дана, полазници се обучавају за рад и коришћење специјализованих софтвера на рачунару: ИСЕМ-а (Информационог система за праћење и анализу потрошње енергије и воде у јавним објектима) и СЕМИС-а (Информационог система за праћење спровођења система енергетског менаџмента). Овај део обуке обавља у учионицама опремљеним рачунарима. Ради бољег и оперативнијег рада полазници обуке деле се у две или више мањих група

Практична обука II, која такође траје један – шести дан, одвија истовремено са практичном обуком I, а спроводи се кроз три показне вежбе:

  • вежбе одређивања заптивености просторије - Blower Door тестом,
  • вежбе одређивања температуре зида и топлотног протока кроз зид коришћењем термовизијске камере, и
  • вежбе упознавања са мерно регулационом опремом и начином регулисања рада топлотне подстанице, обиласком топлотне подстанице која се налази у подрумским просторијама зграде Машинског факултета.

Израда примера Годишњег извештаја обвезника СЕМ-а о оствареним уштедама енергије обавља се након завршене теоријске и практичне обуке, а без обавезе доласка полазника обуке на Машински факултет. У овом делу обуке, за коју је предвиђено да траје месец дана, полазник обуке треба уз менторску помоћ да припреми Годишњи извештај обвезника СЕМ-а. Ментори се полазнику обуке додељују из редова предавача који су спроводили обуку.


Цена обуке

Цена комплетне шестодневне обуке за енергетске менаџере за област јавног сектора износи 62.400,00 динара (52.000 + 10.400 (20%) ПДВ). Цена практичног дела обуке за енергетске менаџере за област јавног сектора (услов за добијање потврде о завршеној практичној обуци) износи 16.800,00 динара (14.000 + 2.800 (20%) ПДВ). Овај део обуке обухвата:

  • Обука за коришћење ИСЕМ-а (Информационог система за праћење и анализу потрошње енергије и воде у јавним објектима) - 4 часа предавања (5. дан обуке) и 3 часа обуке у рачунарској учионици (6. дан обуке)
  • Обуке за коришћење СЕМИС-а (Информационог система за праћење спровођења система енергетског менаџмента) 2 часа обуке у рачунарској учионици (6. дан обуке)

Полазници обуке дужни су да трошкове обуке измире до почетка обуке.