Постаните студент Машинског факултета

Врсте студија

Почев од школске 2005/06. године, на Машинском факултету Универзитета у Београду студије се изводе по новим, савременим наставним плановима и програмима, усклађеним са међународним стандардима образовања (Болоњска декларација). Нови модел студија се заснива на систему ЕСПБ (европски систем преноса бодова). Сви предмети су једносеместрални и има их минимално пет и максимално седам по семестру.

Студенти Машинског факултета се опредељују за:

Основне академске студије које трају три године (6 семестара – 180 ЕСПБ), после којих студент стиче звање: инжењер машинства (B.Sc. – Bachelor of Science).

Мастер академске студије, које трају још две године (4 семестра – 120 ЕСПБ), уписује студент, yколико се определи да настави школовање, По завршетку мастер академских студија, студент стиче звање: мастер инжењер машинства (M.Sc. – Master of Science).

Докторске студије, за врхунско усмеравање у струци и науци, Машински факултет организује у трајању од три године (6 семестара – 180 ЕСПБ), после којих се стиче звање: доктор наука - машинско инжењерство (Ph.D. – Doctor of Philosophy (Science))

Акредитација

Акредитација Студије на Машинском факултету су усклађене са међународним стандардима образовања (Болоњска декларација) и сви студијски програми су акредитовани у првом акредитационом кругу од стране националне Комисије за акредитацију и проверу квалитета. У овом тренутку, сви студијски програми Машинског факултета су реакредитовани, а акредитовани су и програми на енглеском језику. Потврда квалитета су и врхунске међународне акредитације:

 • ASIIN (Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik e.V, Deutschland - Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics e.V, Germany, http://www.asiin.de/): Accreditation Certificates for study programmes of Bachelor (Undergraduate) Academic Studies and Master (Graduate) Academic Studies, 2013-2014, July 15, 2013
 • ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education, http://www.enaee.eu/) through ASIIN: Designations of study programmes as European-Accredited Engineering Bachelor and Master (EUR-ACE labels), 2013-2014, September 27, 2013
 • RINA (The Royal Institution of Naval Architects, United Kingdom, http://www.rina.org.uk/):
 • Accreditation Certificates of the UB-FME Naval Architecture Module, 2009-2013 and 2013-2017

Машински факултет је члан Европске федерације националних инжењерских удружења FEANI (European Federation of National Engineering Associations, Belgium): Accreditation Certificate for all engineering programmes.

Диплома Машинског факултета Универзитета у Београду је призната свуда у свету.

Сви студијски програми Машинског факултета у Београду су акредитовани у првом кругу од стране државне Комисије за акредитацију и проверу квалитета – Уверење о акредитацији од 12. априла 2008. године.

Усмерења

На Машинском факултету у Београду постоји могућност студирања на једном од 21 одсека (изборних модула) на Мастер академским студијама:

 • Аутоматско управљање
 • Биомедицинско инжењерство
 • Бродоградња
 • Ваздухопловство
 • Дизајн у машинству
 • Железничко машинство
 • Заваривање и заварене конструкције
 • Индустријско инжењерство
 • Инжењерство биотехничких система (локални сајт)
 • Информационе технологије
 • Механика
 • Мотори СУС
 • Моторна возила
 • Прехрамбено машинство
 • Производно машинство
 • Процесна техника и заштита животне средине
 • Системи наоружања
 • Термоенергетика
 • Термотехника
 • Транспортно инжењерство, конструкције и логистика
 • Хидроенергетика

Особености

На Машинском факултету Универзитета у Београду се стиче шириоко и квалитетно образовање у области машинства:

 • Велики број усмерења у уже специјализације (22 одсекa), са високо квалификованим стручњацима за области усмерења. Поједини одсеци су јединствени на простору Србије и региона, што привлачи и значајан број студената из иностранства.
 • Постепено усмеравање, по жељи студента, може да започне и од друге године основних студија, док су групе уско специјализованих предмета предвиђене за Мастер академске студије.
 • Мастер и докторске студије се изводе и на енглеском језику.
 • Студије су повезане и са научно-истраживачким радом, из кога наставници стичу и стварају нова сазнања, а студенти активним укључењем пролазе кроз драгоцена искуства за будући рад у науци или индустрији.Машински Факултет је међу првима отворио Иновациони центар и Пословни-инкубатор, који ће студенте припремати за будућа запослења.

Просторни и технички ресурси

Овако широк спектар квалитетног образовања остварује се захваљујући и значајним просторним и техничким ресурсима факултета:

 • Четири амфитеатра и преко четрдесет учионица за наставу и самостално учење студената.
 • Библиотека са пространом читаоницом.
 • Преко тридесет лабораторија, од којих су неке референтне за развој индустрије земље.
 • Десет специјализованих климатизованих рачунарских учионица, које студенти користе још од прве године студија, како за праћење наставе, тако и за израду сопствених пројеката (са преко 150 рачунара).
 • Посебна рачунарска лабораторија за паралелно процесирање, са 10 кластер-повезаних рачунара.
 • Два интерент сокака са 30 рачунара за слободан приступ интернету.
 • Рачунарска мрежа запослених и студената са преко 400 повезаних рачунара.
 • Четири сале за презентације мастер и докторских радова, са ресторанским простором.
 • Иновациони центар за информационе технологије.
 • Студентске просторије за њихове активности, информисање, дружење и спорт, касете за студентски комфор, кафе-клуб са безалкохолним пићима, пекара.
 • Скриптарница за штампање и продају наставне литературе.
 • Преко 120 кабинета и канцеларија за запослене у настави и у службама посвећеним студентима и раду факултета, као и три свечане сале.