Постаните студент Машинског факултета

Машински факултет  Универзитета у Београду је институција националног значаја и представља основ развоја машинске науке и индустрије у Србији. Најстарија је и највећа високошколска и научна установа у нашој земљи у области машинства. На факултету тренутно студира укупно око 4262 студената, а заврши ОАС око 300, односно МАС око 300 студената годишње. Факултет има близу 400 запослених, од тога 215 у настави.

Презентација за будуће бруцоше

Уколико се двоумите око избора факултета или нисте довољно упознати са студирањем на Машинском факултеу, наша комисија за презентацију студија вам је увек доступна, да отклони све ваше недоумице у вези са уписом и студијама на Машинском факултету Универзитета у Београду. Представљањем Машинског факултета по средњим школама у Београду и градовима широм Србије, желимо да вам покажемо какво и колико знање можемо да вам понудимо.

У вашим школама можете да сазнате термин представљања Машинског факултета. На захтев школе, организујемо и посете ученика нашем факултету.

Врсте студија

Почев од школске 2005/06. године, на Машинском факултету Универзитета у Београду студије се изводе по новим, савременим наставним плановима и програмима, усклађеним са међународним стандардима образовања (Болоњска декларација). Нови модел студија се заснива на систему ЕСПБ (европски систем преноса бодова). Сви предмети су једносеместрални и има их минимално пет и максимално седам по семестру.

Студенти Машинског факултета се опредељују за:

Основне академске студије које трају три године (6 семестара – 180 ЕСПБ), после којих студент стиче звање: инжењер машинства (B.Sc. – Bachelor of Science).

Мастер академске студије, које трају још две године (4 семестра – 120 ЕСПБ), уписује студент, yколико се определи да настави школовање, По завршетку мастер академских студија, студент стиче звање: мастер инжењер машинства (M.Sc. – Master of Science).

Докторске студије, за врхунско усмеравање у струци и науци, Машински факултет организује у трајању од три године (6 семестара – 180 ЕСПБ), после којих се стиче звање: доктор наука - машинско инжењерство (Ph.D. – Doctor of Philosophy (Science))

Акредитација

Акредитација Студије на Машинском факултету су усклађене са међународним стандардима образовања (Болоњска декларација) и сви студијски програми су акредитовани у првом акредитационом кругу од стране националне Комисије за акредитацију и проверу квалитета. У овом тренутку, сви студијски програми Машинског факултета су реакредитовани, а акредитовани су и програми на енглеском језику. Потврда квалитета су и врхунске међународне акредитације:

ASIIN (Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik e.V, Deutschland - Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics e.V, Germany, http://www.asiin.de/): Accreditation Certificates for study programmes of Bachelor (Undergraduate) Academic Studies and Master (Graduate) Academic Studies, 2013-2025.

ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education, http://www.enaee.eu/) through ASIIN: Designations of study programmes as European-Accredited Engineering Bachelor and Master (EUR-ACE labels), 2013-2025.

RINA (The Royal Institution of Naval Architects, United Kingdom, http://www.rina.org.uk/): Accreditation Certificates of the UB-FME Naval Architecture Module, 2009-2022.

Машински факултет је члан Европске федерације националних инжењерских удружења FEANI (European Federation of National Engineering Associations, Belgium): Accreditation Certificate for all engineering programmes.

Диплома Машинског факултета Универзитета у Београду је призната свуда у свету.

Усмерења

На Машинском факултету у Београду постоји могућност студирања на једном од 21 одсека (изборних модула) на Мастер академским студијама:

 • Аутоматско управљање
 • Биомедицинско инжењерство
 • Бродоградња
 • Ваздухопловство
 • Дизајн у машинству
 • Железничко машинство
 • Заваривање и заварене конструкције
 • Индустријско инжењерство
 • Инжењерство биотехничких система (локални сајт)
 • Информационе технологије
 • Механика
 • Мотори СУС
 • Моторна возила
 • Прехрамбено машинство
 • Производно машинство
 • Процесна техника и заштита животне средине
 • Системи наоружања
 • Термоенергетика
 • Термотехника
 • Транспортно инжењерство, конструкције и логистика
 • Хидроенергетика

Особености

На Машинском факултету Универзитета у Београду се стиче шириоко и квалитетно образовање у области машинства:

 • Велики број усмерења у уже специјализације (22 одсекa), са високо квалификованим стручњацима за области усмерења. Поједини одсеци су јединствени на простору Србије и региона, што привлачи и значајан број студената из иностранства.
 • Постепено усмеравање, по жељи студента, може да започне и од друге године основних студија, док су групе уско специјализованих предмета предвиђене за Мастер академске студије.
 • Мастер и докторске студије се изводе и на енглеском језику.
 • Студије су повезане и са научно-истраживачким радом, из кога наставници стичу и стварају нова сазнања, а студенти активним укључењем пролазе кроз драгоцена искуства за будући рад у науци или индустрији.Машински Факултет је међу првима отворио Иновациони центар и Пословни-инкубатор, који ће студенте припремати за будућа запослења.

Просторни и технички ресурси

Овако широк спектар квалитетног образовања остварује се захваљујући и значајним просторним и техничким ресурсима факултета:

 • Четири амфитеатра и преко четрдесет учионица за наставу и самостално учење студената.
 • Библиотека са пространом читаоницом.
 • Преко тридесет лабораторија, од којих су неке референтне за развој индустрије земље.
 • Десет специјализованих климатизованих рачунарских учионица, које студенти користе још од прве године студија, како за праћење наставе, тако и за израду сопствених пројеката (са преко 150 рачунара).
 • Посебна рачунарска лабораторија за паралелно процесирање, са 10 кластер-повезаних рачунара.
 • Два интерент сокака са 30 рачунара за слободан приступ интернету.
 • Рачунарска мрежа запослених и студената са преко 400 повезаних рачунара.
 • Четири сале за презентације мастер и докторских радова, са ресторанским простором.
 • Иновациони центар за информационе технологије.
 • Студентске просторије за њихове активности, информисање, дружење и спорт, касете за студентски комфор, кафе-клуб са безалкохолним пићима, пекара.
 • Скриптарница за штампање и продају наставне литературе.
 • Преко 120 кабинета и канцеларија за запослене у настави и у службама посвећеним студентима и раду факултета, као и три свечане сале.