Никола В. Петровић

мастер маш. инж. Никола В. Петровић, асистент
Катедра за индустријско инжењерство
Кабинет:
Мејл адреса:
Телефон:

Термини за пријем студената

Среда, 12:00 - 13:00.

Предмети

Истраживачка област

Индустријско инжењерство

Образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду - Машински факултет, инжењер машинства (BSc) 2020. Универзитет у Београду - Машински факултет, мастер инжењер машинства (MSc), 2022.