Драган Д. Милановић

др Драган Д. Милановић, редовни професор
катедра за индустријско инжењерство
кабинет: 407/2
мејл адреса: ddmilanovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 312; директан 3302-312

термини за пријем студената

Петак, 12 до 13, кабинет 407

предмети

истраживачка област

Индустријско инжењерство, Управљање производњом, Организација производње, Пословно производни информациони системи, Ергономија

образовање, стручна спрема

Доктор техничких наука, Машински факултет Универзитета у Београду, 1991. године

публикације, признања, награде

Преко 300 радова, од тога 22 радова у међународним часописима, 5 монографија, 12 књига и више од 30 пројеката. Награда за најбољу књигу у 2008. години на Машинском факултету у Београду.

чланства у научним и стручним организацијама

Удружење индустријских инжењера