Угљеша С. Бугарић

др Угљеша С. Бугарић, редовни професор
катедра за индустријско инжењерство
кабинет: 447
мејл адреса: ubugaric@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 347; директан 3302-347

термини за пријем студената

Четвртак 13:00 - 14:00

предмети

истраживачка област

Индустријско инжењерство

образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду, Машински факултет, дипл. инж. 1990. Универзитет у Београду, Машински факултет, магистар техничких наука, 1996. Универзитет у Београду, Машински факултет, доктор техничких наука, 2002.

публикације, признања, награде

Аутор или коаутор преко 120 радова објављених у међународним и домаћим часописима и на међународним и домаћим скуповима, учествовао у изради више од 150 пројеката

чланства у научним и стручним организацијама

СМЕИТС, Инжењерска комора Србије