Александар Б. Маринковић

др Александар Б. Маринковић, редовни професор
катедра за опште машинске конструкције
кабинет: 231
мејл адреса: amarinkovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 275; директан 3302-275

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Трибологија, клизни лежаји; Оптимизација, примена метода оптимизације; Моделирање, структурна анализа и оптимизација уз коришћење софтверског пакета CATIA V5

образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1989. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 1994.Машински факултет Универзитета у Београду, Др 2005.

публикације, признања, награде

Преко 20 радова на домаћим и међународним скуповима/часописима

чланства у научним и стручним организацијама

Југословенско друштво за трибологију - ЈуТРИБ; Југословенско друштво за машинске елементе и конструкције-ЈуДЕКО; EUROPEAN SOCIETY FOR EXPERIMENTAL MECHANICS (EuraSEM)