Александар Б. Маринковић

др Александар Б. Маринковић, редовни професор
Катедра за опште машинске конструкције
Кабинет: 231
Мејл адреса: amarinkovic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 275; директан 3302-275

Термини за пријем студената

понедељак у 12 часова

Предмети

Завршни предмет - Машински елементи 1
Завршни предмет - Машински елементи 2
Машински елементи 1
Машински елементи 2
Методе испитивања структура
Методи оптимизације машинских система
Моделирање и прорачун структура
Одабрана поглавља из машинских елемената В
Планетарни преносници
Трибологија машинских елемената

Истраживачка област

- Машински елементи и Конструисање, Трибологија; - Примена метода оптимизације у Трибологији, Конструисању и Развоју производа; - Експертиза из области клизних лежаја (методе подмазивања, експериментална истраживања, нови материјали, истраживање и примена); - Истраживања кортлјајних лежаја; - Истраживања у области преносника снаге; - Примењена Трибологија (у спорту, плесу и другим активностима, био-трибологија); - Моделирање, структурна анализа, симулације и оптимизација уз коришћење софтверског пакета CATIA V5; - Адитивне технологије и 3Д штампа.

Образовање, стручна спрема

Гимназија, математички смер, Сремска Митровица, 1982. Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1989. Машински факултет Универзитета у Београду, Магистар, 1994. Машински факултет Универзитета у Београду, Докторат 2005.

Публикације, признања, награде

Научних радова 20 објављених у међународним и домаћим часописима, преко 60 радова изложених на међународним и домаћим конференцијама. Два уџбеника и један помоћни уџбеник, издати на Машинском факултету Универзитета у Београду.

Чланства у научним и стручним организацијама

Југословенско друштво за трибологију - ЈуТРИБ; Југословенско друштво за машинске елементе и конструкције-ЈуДЕКО; EUROPEAN SOCIETY FOR EXPERIMENTAL MECHANICS (EuraSEM)

Библиографија