Катедра за опште машинске конструкције

Опште машинске конструкције обухватају компоненте машинских система од општег значаја за област машинске технике и општу проблематику конструисања машина и компонената. У структури усмерења која постоје на Машинском факултету ово је област од општег значаја. Предмети Катедре за опште машинске конструкције у наставном плану образовања машинских инжењера студенте уводе у решавање првих практичних и конкретних проблема машинског инжењера. Модели и методе проучени у оквиру општих и опште стручних предмета примењују се за изучавање поступака прорачуна компонената машина, за анализу стања која обухватају носивост, разарања, сигурност против разарања, поузданост, као и развој нових компонената система. Катедра за опште машинске конструкције је једна од катедри на Машинском факултету са најдужом традицијом.

Катедра организује 2 нова смера на Масинском факултету: Дизајн машина и Заваривање и заварене конструкције (у сарадњи са Катедром за ТЕХНОЛОГИЈУ Материјала).

Овај смер је осмишљен у сарадњи са компанијом Мессер Техногас м плод је Потребе СРБИЈЕ за кадром kоји Недостаје. Фирма MESSER стипендира одређен број најбољих Студената, kоје чека одмах запослење.

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

предмети катедре

основне академске студије — МИ

мастер академске студије — МИ

докторске студије — МИ

основне академске студије — ИТМ

Лабораторије, радионице, учионице

Лабораторија за машинске елементе
Руководилац лабораторије: проф. др Милета Ристивојевић

Лабораторија за преноснике снаге
Руководилац лабораторије: проф. др Милосав Огњановић

Лабораторија за дизајн у машинству (LECAD)
Руководилац лабораторије: проф. др Милосав Огњановић

Лабораторија за изворе буке и вибрација
Руководилац лабораторије: проф. др Божидар Росић

Лабораторија за хибридне техничке системе
Руководилац лабораторије: в. проф. др Марко Милош

Лабораторуија за Испитивање Машинских Елемената и Система (ЛИМЕС)
ЛИМЕС акредитације