Павле М. Љубојевић

мастер маш. инж. Павле М. Љубојевић, асистент
Катедра за опште машинске конструкције
Кабинет:
Мејл адреса: pljubojevic@mas.bg.ac.rs
Телефон:

Термини за пријем студената

Уторак, 13:00

Предмети

Истраживачка област

Опште машинске конструкције

Образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, инжењер машинства, 2019. Машински факултет Универзитета у Београду, мастер инжењер машинства, 2021.

Публикације, признања, награде

Више пута награђиван од стране факултета за одличан успех постигнут на основним и мастер академским студијама. Стипендиста Фонда Министарства просвете, науке и технолошког развоја за изузетно надарене студенте основних и мастер студија.

Чланства у научним и стручним организацијама

Асоцијација за дизајн, елементе и конструкције (АДЕКО)

Библиографија

Радови са конференција

Simonović Ivan, Ljubojević Pavle, Vasilijević Tamara (2022). Standardization in the field of machine elements and design, 8th International Conference on Industrial Engineering SIE 2022.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-131-7.

Ljubojević Pavle, Simonović Ivan, Lazović Tatjana (2022). Comparative analysis of load carrying capacity of shear-loaded bolted joints, COMETa 2022 „Conference on Mechanical Engineering Technologies and Application“.
University of East Sarajevo, Faculty of Mechanical Engineering, ISSN: 978-99976-947-6-8.