Павле М. Љубојевић

мастер маш. инж. Павле М. Љубојевић, асистент
Катедра за опште машинске конструкције
Кабинет:
Мејл адреса: pljubojevic@mas.bg.ac.rs
Телефон:

Термини за пријем студената

Уторак, 13:00

Предмети

Истраживачка област

Опште машинске конструкције

Образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, инжењер машинства, 2019. Машински факултет Универзитета у Београду, мастер инжењер машинства, 2021.

Публикације, признања, награде

Више пута награђиван од стране факултета за одличан успех постигнут на основним и мастер академским студијама. Стипендиста Фонда Министарства просвете, науке и технолошког развоја за изузетно надарене студенте основних и мастер студија.

Чланства у научним и стручним организацијама

Асоцијација за дизајн, елементе и конструкције (АДЕКО)

Библиографија

Радови са конференција

Simonović Ivan, Marinković Aleksandar, Gachot Carsten, Ljubojević Pavle (2023). APPLICATION OF MXENE NANOSHEETS FOR IMPROVING MACHINE ELEMENTS PROPERTIES, 18th International Conference on Tribology - SERBIATRIB ‘23, Kragujevac, Serbia, 17 19 May 2023.
ISBN: 978-86-6335-103-5, M33.

Trišović Zaga, Lazović Tatjana, Trišović Nataša, Ljubojević Pavle (2023). Standardization in the field of composites, International Conference on Applied Sciences - ICAS 2023, Short Abstracts.
University Politehnica Timișoara, ISSN: 1784-2797, M33.

Ljubojević Pavle, Lazović Tatjana, Ćirić-Kostić Snežana (2023). Additive manufacturing - a view through the prism of standardization, Proceedings of XI TRIENNIAL INTERNATIONAL CONFERENCE HEAVY MACHINERY HM 2023 VRNJAČKA BANJA, SERBIA.
Kraljevo : University of Kragujevac Faculty of mechanical and civil engineering, ISBN: 978-86-82434-04-6, M33.

Simonović Ivan, Ljubojević Pavle, Vasilijević Tamara (2022). Standardization in the field of machine elements and design, 8th International Conference on Industrial Engineering SIE 2022.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-131-7, M33.

Ljubojević Pavle, Simonović Ivan, Lazović Tatjana (2022). Comparative analysis of load carrying capacity of shear-loaded bolted joints, COMETa 2022 „Conference on Mechanical Engineering Technologies and Application“.
University of East Sarajevo, Faculty of Mechanical Engineering, ISSN: 978-99976-947-6-8, M33.

Ljubojević Pavle, Mitrović Radivoje, Lazović Tatjana (2022). CONTACT STRESS AND DEFORMATIONS IN ECCENTRICALLY LOADED THRUST BALL BEARING, The 10th International Scientific Conference IRMES 2022 “Machine design in the context of Industry 4.0 – Intelligent products”, 26 May 2022, Belgrade, Serbia.
M33.

Stojanović Milan, Ljubojević Pavle, Lazović Tatjana (2023). SIMULATION OF INVOLUTE GEAR TOOTH PROFILE SHAPING, Proceedings of 9th International Conference MoNGeometrija 2023, Novi Sad, Serbia.
Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad Serbian Society for Geometry and Graphics SUGIG, ISBN: 978-86-6022-575-9.

Ljubojević Pavle, Simonović Ivan, Lazović Tatjana (2023). Safety factor of the bolted flange joints, 2nd International Symposium on Risk Analysis and Safety of Complex Structures and Components (IRAS 2023), April 2-4, 2023, Belgrade, Serbia.
Društvo za Integritet i Vek Konstrukcija “Prof dr Stojan Sedmak” –Belgrade– Serbia, ISBN: 978-86-900686-1-6.

Ljubojević Pavle, Ćoćić Aleksandar, Lazović Tatjana (2023). Impact of Ball Bearing Geometry and Operational Load on the Volume of the Lubricant in the Bearing's Loaded Zone, Book of Abstracts from 9th International Scientific Conference on Advances in Mechanical Engineering.
Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, ISBN: 978-3-0364-0445.

Ljubojević Pavle, Marinković Aleksandar, Lazović Tatjana (2023). Testing Surface Properties of 3D Printed Metals, Book of Abstracts from 9th International Scientific Conference on Advances in Mechanical Engineering.
Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, ISBN: 978-3-0364-0445.