Павле М. Љубојевић

мастер маш. инж. Павле М. Љубојевић, асистент
катедра за опште машинске конструкције
кабинет:
мејл адреса: pljubojevic@mas.bg.ac.rs
телефон:

термини за пријем студената

Уторак, 13:00

предмети

истраживачка област

Опште машинске конструкције

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, инжењер машинства, 2019. Машински факултет Универзитета у Београду, мастер инжењер машинства, 2021.

публикације, признања, награде

Више пута награђиван од стране факултета за одличан успех постигнут на основним и мастер академским студијама. Стипендиста Фонда Министарства просвете, науке и технолошког развоја за изузетно надарене студенте основних и мастер студија.

чланства у научним и стручним организацијама

Асоцијација за дизајн, елементе и конструкције (АДЕКО)