Иван М. Симоновић

мастер маш. инж. Иван М. Симоновић, асистент
катедра за опште машинске конструкције
кабинет: 231
мејл адреса: isimonovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 275; директан 3302-275

термини за пријем студената

Уторак, 11:00 - 12:00

предмети

истраживачка област

Опште машинске конструкције, Машински елементи,

образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду - Машински факултет, инжењер машинства (BSc), 2017. Универзитет у Београду - Машински факултет, мастер инжењер машинства (MSc), 2020.

публикације, признања, награде

Више пута награђиван поводом Дана факултета за изванредан успех постигнут на Основним академским студијама.

чланства у научним и стручним организацијама

Асоцијацијa за дизајн, машинске елементе и конструкције (АДЕКО)