Иван М. Симоновић

мастер маш. инж. Иван М. Симоновић, асистент
Катедра за опште машинске конструкције
Кабинет: 231
Мејл адреса: isimonovic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 275; директан 3302-275

Термини за пријем студената

Уторак, 11:00 - 12:00

Предмети

Истраживачка област

Опште машинске конструкције, Машински елементи,

Образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду - Машински факултет, инжењер машинства (BSc), 2017. Универзитет у Београду - Машински факултет, мастер инжењер машинства (MSc), 2020.

Публикације, признања, награде

Више пута награђиван поводом Дана факултета за изванредан успех постигнут на Основним академским студијама.

Чланства у научним и стручним организацијама

Асоцијацијa за дизајн, машинске елементе и конструкције (АДЕКО)

Библиографија

Радови са конференција

Simonović Ivan, Marinković Aleksandar, Gachot Carsten, Ljubojević Pavle (2023). APPLICATION OF MXENE NANOSHEETS FOR IMPROVING MACHINE ELEMENTS PROPERTIES, 18th International Conference on Tribology - SERBIATRIB ‘23, Kragujevac, Serbia, 17 19 May 2023.
ISBN: 978-86-6335-103-5, M33.

Simonović Ivan, Ljubojević Pavle, Vasilijević Tamara (2022). Standardization in the field of machine elements and design, 8th International Conference on Industrial Engineering SIE 2022.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-131-7, M33.

Ljubojević Pavle, Simonović Ivan, Lazović Tatjana (2022). Comparative analysis of load carrying capacity of shear-loaded bolted joints, COMETa 2022 „Conference on Mechanical Engineering Technologies and Application“.
University of East Sarajevo, Faculty of Mechanical Engineering, ISSN: 978-99976-947-6-8, M33.

Ljubojević Pavle, Simonović Ivan, Lazović Tatjana (2023). Safety factor of the bolted flange joints, 2nd International Symposium on Risk Analysis and Safety of Complex Structures and Components (IRAS 2023), April 2-4, 2023, Belgrade, Serbia.
Društvo za Integritet i Vek Konstrukcija “Prof dr Stojan Sedmak” –Belgrade– Serbia, ISBN: 978-86-900686-1-6.

Lazović Tatjana, Simonović Ivan, Marinković Aleksandar (2022). Service Life of Universally Loaded Deep Groove Ball Bearing Depending on Internal Clearance, Mechanisms and Machine Science, 109, 121-129.
Springer Science and Business Media B.V., ISSN: 2211-0984, 10.1007/978-3-030-88465-9_9.

Marinković Aleksandar, Simonović Ivan (2022). Working performances of self-lubricating sliding bearings, 10th International Scientific Conference – IRMES 2022, 26. May 2022, Belgrade, Serbia.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-119-5.

Marinković Aleksandar, Simonović Ivan, Lazović Tatjana (2021). Load capacity for self-lubricating sliding bearings, The 10th International Conference on Tribology – BALKANTRIB ’20.
Serbian Tribology Society, ISBN: 978-86-6060-072-3.