Александар Р. Димић

др Александар Р. Димић, доцент
Катедра за опште машинске конструкције
Кабинет: 154/1А
Мејл адреса: adimic@mas.bg.ac.rs
Телефон: директан 3302-200

Термини за пријем студената

Пролећни семестар: понедељак 13:00 – 14:00, и након наставе. Јесењи семестар: уторак 13:00 – 14:00, и након наставе

Предмети

Завршни предмет - Машински елементи 1
Завршни предмет - Машински елементи 2
Завршни предмет - Машински елементи 3
Завршни предмет - Основе конструисања
Завршни предмет - Репарација машинских делова и конструкција
Конструисање М
Машински елементи 1
Машински елементи 2
Одабрана поглавља из конструисања А
Одабрана поглавља из машинских елемената Б
Оптимизација и поузданост конструкција
Основе конструисања
Расподела оптерећења 1 - анализа и синтеза
Репарација машинских делова и конструкција

Истраживачка област

Механички преносници снаге, цилиндрични зупчасти парови, уходавање контактних површина

Образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду Машински факултет – мастер инжењер машинства, 2014. год.; Универзитет у Београду Машински факултет – доктор наука-машинско инжењерство, 2022. год.

Публикације, признања, награде

Добитник Годишње награде Привредне коморе Србије за најбоље докторске дисертације у школској 2021/2022. год.

Чланства у научним и стручним организацијама

Члан удружења АДЕКО – Асоцијација за Дизајн, Елементе и Конструисање; Члан националне комисије за Безбедност машина (КС М199) Института за стандардизацију Србије

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Đorđević Branislav R., Sedmak Aleksandar, Petrovski Blagoj, Dimić Aleksandar (2021). Probability distribution on cleavage fracture in function of Jc for reactor ferritic steel in transition temperature region, Engineering Failure Analysis, 125.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2021.105392, M21.

Ristivojević Mileta, Lučanin Vojkan, Dimić Aleksandar, Mišković Žarko, Burzić Zijah, Stamenić Zoran, Rackov Milan (2023). Investigation of the heavy duty truck gear drive failure, Engineering Failure Analysis, 144(February).
Elsevier, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2022.106995, M22.

Dimić Aleksandar, Ristivojević Mileta, Rosić Božidar (2021). Boundary load distribution of simultaneously meshed gear teeth pairs, Journal of The Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 43(3).
Springer Heidelberg, Heidelberg, ISSN: 1678-5878, 10.1007/s40430-021-02886-w, M22.

Dimić Aleksandar, Vencl Aleksandar, Ristivojević Mileta, Mitrović Radivoje, Mišković Žarko, Milivojević Aleksandar (2022). Influence of the running-in process on the working ability of contact surfaces in lubricated sliding conditions, Proceedings of The Institution of Mechanical Engineers Part J-Journal of Engineering Tribology, 236(4), 691-700.
Sage Publications Ltd, London, ISSN: 1350-6501, 10.1177/13506501211027711, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Mišković Žarko, Mitrović Radivoje, Stamenić Zoran, Dimić Aleksandar, Danko Jan, Bucha Jozef, Milesich Tomas (2018). Comparison of 3D Printed Gear's Geometrical Characteristics, Machine Design, 10(1), 1-6.
Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, ISSN: 1821-1259, 10.24867/MD.10.2018.1.1-6, M52.

Ristivojević Mileta, Mitrović Radivoje, Rosić Božidar, Dimić Aleksandar, Mišković Žarko, Stamenić Zoran, Sedak Miloš (2018). Typified machine parts series load capacity analysis from aspect of structural strength, Machine Design, 10(2), 31-36.
Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, ISSN: 1821-1259, 10.24867/MD.10.2018.2.31-36, M52.

Sedak Miloš, Rosić Božidar, Ristivojević Mileta, Mitrović Radivoje, Dimić Aleksandar, Mišković Žarko (2018). Efficiency analysis of planetary gears, Machine Design, 10(4), 139-142.
Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, ISSN: 1821-1259, 10.24867/MD.10.2018.4.139-142, M52.

Радови са конференција

Sedak Miloš, Dimić Aleksandar, Rosić Božidar, Ristivojević Mileta (2022). Interference analysis of internal involute spur gear pair, 10th International Scientific Conference - IRMES 2022.
UNIVERSITY OF BELGRADE Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-119-5, M33.

Đorđević Branislav R., Sedmak Aleksandar, Petrovski Blagoj, Dimić Aleksandar (2020). Weibull probability distribution for reactor steel 20MnMoNi55 cleavage fracture in transition temperature, Procedia Structural Integrity - 1st Virtual European Conference on Fracture - Vecf1, 28, 295-300.
Elsevier, Amsterdam, ISSN: 2452-3216, 10.1016/j.prostr.2020.10.035, M33.

Mitrović Radivoje, Mišković Žarko, Stamenić Zoran, Soldat Nataša D., Matić N.S., Ristivojević Mileta, Dimić Aleksandar (2019). Experimental investigation of conveyor idlers operational characteristics, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 659(1).
Institute of Physics Publishing, ISSN: 1757-8981, 10.1088/1757-899X/659/1/012067, M33.

Mitrović Radivoje, Mišković Žarko, Ristivojević Mileta, Dimić Aleksandar, Danko Jan, Bucha Jozef, Milesich Tomas (2018). Statistical correlation between the printing angle and stress and strain of 3D printed models, Procedia Structural Integrity - ECF22 - Loading and environmental effects on structural integrity, 13, 475-482.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 2452-3216, 10.1016/j.prostr.2018.12.079, M33.

Mitrović Radivoje, Mišković Žarko, Ristivojević Mileta, Dimić Aleksandar, Danko Jan, Bucha Jozef, Rackov M. (2018). Determination of optimal parameters for rapid prototyping of the involute gears, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 393(1).
Institute of Physics Publishing, ISSN: 1757-8981, 10.1088/1757-899X/393/1/012105, M33.

Sedak Miloš, Rosić Božidar, Ristivojević Mileta, Mitrović Radivoje, Dimić Aleksandar, Mišković Žarko (2018). Analysis of the efficiency of the planetary gear sets, International Scientific Conference on Defensive Technologies (OTEH 2018).
M33.

Dimić Aleksandar, Bakić Gordana, Đukić Miloš, Šijački Žeravčić Vera, Ristivojević Mileta (2015). Characterization of welded joint made of T24 steel (7CrMoVTiB10-10) with and without post-weld heat treatment, The 3rd IIW South-East European Welding congress, 2015.,Temisoara.
National R&D Institute for Welding and Material Testing- ISIM Timisoara (Romania), ISBN: 978-606-554-955-5, M33.