Александар Р. Димић

др Александар Р. Димић, доцент
катедра за опште машинске конструкције
кабинет: 154/1А
мејл адреса: adimic@mas.bg.ac.rs
телефон: директан 3302-200

термини за пријем студената

Уторак 13:00-14:00

предмети

истраживачка област

Механички преносници снаге, цилиндрични зупчасти парови, уходавање контактних површина

образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду Машински факултет – мастер инжењер машинства, 2014. год.; Универзитет у Београду Машински факултет – доктор наука-машинско инжењерство, 2022. год.

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама

Члан удружења АДЕКО – Асоцијација за Дизајн, Елементе и Конструисање; Члан националне комисије за Безбедност машина (КС М199) Института за стандардизацију Србије