Александар Р. Димић

мастер маш. инж. Александар Р. Димић, асистент
катедра за опште машинске конструкције
кабинет: 154/1А
мејл адреса: adimic@mas.bg.ac.rs
телефон: директан 3302-200

термини за пријем студената

Уторак 13:00-14:00

предмети

истраживачка област

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, мастер инж. маш., 2014. год.

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама